Подано доповіді учасників Всеукраїнського науково-практичного круглого столу "Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу". Наведено результати досліджень сучасних проблем екологічного права, права екологічної безпеки, природоресурсного права, гірничого права, надрового права, енергетичного права, аграрного права, земельного права, лісового права, водного права, а також цивільного, господарського, адміністративного, освітнього права тощо, які виконано представниками провідних юридичних шкіл України.

Recent Submissions

View more