Now showing items 1-227 of 227

   Subject
   административно-правовое регулирование [1]
   адміністративно-правове регулювання [1]
   активатор грунтоутворення [1]
   активатор почвообразования [1]
   биологическое разнообразие [1]
   біологічне різноманіття [1]
   вдосконалення законодавства [1]
   викиди забруднюючих речовин [1]
   внесудебное регулирование [1]
   водний транспорт [1]
   водный транспорт [1]
   вредные выбросы в атмосферу [1]
   выбросы вредных веществ [1]
   генофонд нации [1]
   генофонд нації [1]
   геологоразведочные работы [1]
   геологорозвідувальні роботи [1]
   горное право [1]
   горное предприятие [1]
   городской кадастр [1]
   господарська діяльність [1]
   громадськість [1]
   гірниче право [1]
   гірниче підприємство [1]
   дозвільні процедури [1]
   доктор наук [1]
   доктор философии [1]
   доктор філософії [1]
   евроинтеграционная политика Украины [1]
   евроинтеграция Украины [3]
   Европейский Союз [1]
   европейское законодательство [1]
   еколого-правові відносини [2]
   еколого-правові норми [1]
   еколого-правові проблеми [1]
   екологічна безпека України [3]
   екологічна діяльність [1]
   екологічна криза [1]
   екологічна культура [1]
   екологічна мережа [1]
   екологічна політика [1]
   екологічна політика в Україні [1]
   екологічне законодавство [2]
   екологічне законодавство України [6]
   екологічне право [2]
   екологічне право України [3]
   екологічні проблеми України [1]
   екологія людини [1]
   екологія та охорона навколишнього середовища [1]
   екосистемний підхід [1]
   енергетика і політика [1]
   енергетична криза [1]
   епістемологія [1]
   законодавство ЄС [3]
   законодательство ЕС [3]
   зарубежный опыт [1]
   зарубіжний досвід [1]
   захист даних [1]
   защита данных [1]
   здійснення права [1]
   земельна власність [1]
   земельная собственность [1]
   земельне законодавство [2]
   земельне право [1]
   земельне право України [2]
   земельное законодательство [2]
   земельное право [1]
   земельное право Украины [3]
   имлементация законодательства [1]
   интеграция Украины в Евросоюз [1]
   историко-правовой анализ [1]
   историко-правовой аспект [1]
   исторический опыт [1]
   история горного дела [1]
   конвергенция [2]
   конвергенция в странах ЕС [1]
   конвергенція [2]
   конвергенція у країнах ЄС [1]
   користування надрами [1]
   медиация [1]
   медіація [1]
   международное сотрудничество [1]
   международное сотрудничество в экологии [1]
   международные документы [1]
   международные-правовые стандарты [1]
   международный-правовой статус [1]
   минерально-сырьева база [1]
   модернизация системы управления [1]
   модернізація системи управління [1]
   молодежная политика [1]
   молодіжна політика [1]
   міжнародна співпраця в екології [1]
   міжнародне співробітництво [1]
   міжнародний-правовий статус [1]
   міжнародні документи [1]
   міжнародні-правові стандарти [1]
   мінерально-сировинна база [1]
   містобудівний кадастр [1]
   Налоговый кодекс Украины [1]
   налогообложение земель [1]
   нарушенные земли [1]
   национальная программа [1]
   национальное законодательство [1]
   національна програма [1]
   національне законодавство [1]
   негативний вплив на навколишнє середовище [1]
   негативное влияние на окружающую среду [1]
   нормативно-правове забезпечення [1]
   нормативно-правове регулювання [1]
   нормативно-правовое обеспечение [1]
   нормативно-правовое регулирование [1]
   общая собственность на землю [1]
   общественность [1]
   общественные отношения [1]
   оподаткування земель [1]
   организиционно-правовой аспект [1]
   органическая продукция [1]
   органическое земледелие [1]
   органическое производство [2]
   організаційно-правовий аспект [1]
   органічна продукція [1]
   органічне виробництво [2]
   органічне землеробство [1]
   осуществление права [1]
   охорона навколишнього середовища [2]
   охрана окружающей среды [2]
   персональные данные [1]
   персональні дані [1]
   Податковий кодекс України [1]
   позасудове регулювання [1]
   пользование недрами [1]
   порушені землі [1]
   право власності на природні ресурси [1]
   право на використання природних ресурсів [1]
   право на землю [1]
   право на использование природных ресурсов [1]
   право собственности на природные ресурсы [1]
   правова конвергенція [4]
   правова система [1]
   правовая конвергенция [4]
   правовая система [1]
   правове забезпечення [2]
   правове становище [1]
   правовое обеспечение [2]
   правовое положение [1]
   правовые проблемы [1]
   правові проблеми [1]
   правосуддя [1]
   правосудие [1]
   природний заповідник [1]
   природные ресурсы Украины [2]
   природный заповедник [1]
   природні ресурси України [2]
   проблеми методології [1]
   проблемы методологии [1]
   разрешающие процедуры [1]
   растительные отходы [1]
   растительный мир [1]
   рациональное использование природных ресурсов [2]
   раціональне використання природних ресурсів [2]
   региональная программа [1]
   регіональна програма [1]
   рослинний світ [1]
   рослинні відходи [1]
   сельское хозяйство [1]
   сельськохозяйственная продукция [2]
   система вищої освіти в Україні [1]
   система высшего образования в Украине [1]
   современные тенденции [1]
   Соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС [11]
   состояние окружающей среды [1]
   спільна властність на землю [1]
   стан навколишнього середовища [1]
   суб'єктивне гражданське право [1]
   субъективное гражданское право [1]
   суспільні відносини [1]
   сучасні тенденції [1]
   сільське господарство [1]
   сільськогосподарська продукція [2]
   теоретико-правовые аспекты [1]
   теоретико-правові аспекти [1]
   трехмерная учетная система [1]
   тривимірна облікова система [1]
   Угода про асоціацію між Україною та ЄС [11]
   украинское законодательство [1]
   українське законодаство [1]
   усовершенствование законодательства [1]
   хозяйственная деятельность [1]
   Чернобыльская авария [1]
   Чорнобильська аварія [1]
   шкідливі викиди в атмосферу [1]
   экологическая безопасность Украины [3]
   экологическая деятельность [1]
   экологическая культура [1]
   экологическая политика [1]
   экологическая политика в Украине [1]
   экологическая сеть [1]
   экологические проблемы Украины [1]
   экологический кризис [1]
   экологическое законодательство [2]
   экологическое законодательство Украины [6]
   экологическое право [2]
   экологическое право Украины [2]
   экологичне право Украины [1]
   экология и охрана окружающей среды [1]
   экология человека [1]
   эколого-правовые нормы [1]
   эколого-правовые отношения [2]
   эколого-правовые проблемы [1]
   экосистемный подход [1]
   энергетика и политика [1]
   энергетический кризис [1]
   эпистемология [1]
   юридическая ответственность [1]
   юридическая природа [1]
   юридична відповідальність [1]
   юридична природа [1]
   європейське законодавство [1]
   Європейський Союз [1]
   євроінтеграційна політика України [1]
   євроінтеграція України [3]
   імплементація законодавства [1]
   інтеграція України в Євросоюз [1]
   історико-правовий аналіз [1]
   історико-правовий аспект [1]
   історичний досвід [1]
   історія гірництва [1]