Now showing items 21-35 of 35

  • Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах 

   Кузнецов, О. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортних систем великих міст за рахунок переведення автомобілів для роботи на метані. На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних ...
  • Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ 

   Соцков, В. А.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Олександрович (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты исследований, которые позволили обосновать параметры расположения и крепления надрабатываемых выработок при ведении очистных работ на шахтах Западного Донбасса с учетом ...
  • Робототехніка та мехатроніка 

   Цвіркун, Леонід Іванович; Цвіркун, Л. І.; Цвиркун, Леонид Иванович; Цвиркун, Л. И.; Грулер, Герхард; Грулер, Г. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено основні поняття робототехніки та мехатроніки, розрахунки та визначення кінематики, привід та системи керування промислових роботів (ПР), а також методи розробки їх програм керування. ...
  • Соціально-економічний моніторинг умов праці 

   Голінько, Василь Іванович; Голінько, В. І.; Голинько, Василий Иванович; Голинько, В. И. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини ...
  • Збірник основних термінів з електротехніки та альтернативної енергетики 

   Введенська, Тетяна Юріївна; Введенська, Т. Ю.; Введенская, Татьяна Юрьевна; Введенская, Т. Ю.; Куваєв, Юрій Вікторович; Куваєв, Ю. В.; Куваев, Юрий Викторович; Куваев, Ю. В.; Кириченко, Марина Сергіївна; Кириченко, М. С.; Кириченко, Марина Сергеевна; Хуртак, Ірина Вікторівна; Хуртак, І. В.; Хуртак, Ирина Викторовна; Хуртак, И. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Збірник вміщує близько 500 українських термінів та визначень з електротехніки та електрообладнання, а також альтернативної енергетики, та переклад їх російською, англійською та німецькою мовами; ...
  • Введение в теорию и практику перевода 

   Алексєєв, Анатолій Якович; Алексєєв, А. Я.; Алексеев, Анатолий Яковлевич; Алексеев, А. Я.; Бойко, Яна Вікторівна; Бойко, Я. В.; Бойко, Яна Викторовна; Введенська, Тетяна Юріївна; Введенська, Т. Ю.; Введенская, Татьяна Юрьевна; Введенская, Т. Ю.; Висоцька, Тетяна Миколаївна; Висоцька, Т. М.; Высоцкая, Татьяна Николаевна; Высоцкая, Т. Н.; Фоміна, Людмила В’ячеславівна; Фоміна, Л. В.; Фомина, Людмила Вячеславовна; Фомина, Л. В. (2017)
   Учебное пособие отвечает основным требованиям программы МОН Украины по теоретическому курсу «Введение в теорию перевода», который изучают студенты специальности «английский язык». Систематизированы ...
  • Угольная шахта 

   Бондаренко, В. І.; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. И.; Бондаренко, Владимир Ильич; Руденко, М. К.; Руденко, Микола Костянтинович; Руденко, Н. К.; Руденко, Николай Константинович; Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович; Медяник, Владимир Юрьевич (Видавництво НГУ, 2017)
   В учебнике освещены общие базовые представления об угольной шахте, о технологических процессах, которые протекают в недрах Земли при добыче каменного угля. Целью настоящего учебника является информационное ...
  • Кріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породи 

   Гаркуша, В. С.; Гаркуша, Віталія Сергіївна; Гаркуша, Виталия Сергеевна (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано результати наукових обґрунтувань параметрів твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід шахт Західного Донбасу як елементу багатошарових комбінованих гірничих кріплень, які використовуються для ...
  • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of lvov-volyn coal field mines 

   Buzilo, V. I.; Nalivaiko, Ya. М.; Koshka, А. G.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Наливайко, Я. М.; Наливайко, Ярослав Михайлович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, А. В.; Яворский, Андрей Васильевич; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Тихоненко, В. В.; Тихоненко, Валерія Валентинівна; Тихоненко, Валерия Валентиновна (Видавництво НГУ, 2017)
   The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters (strength ...
  • Технологія та безпека виконання підривних робіт 

   Соболєв, Валерій Вікторович; Соболєв, В. В.; Соболев, Валерий Викторович; Соболев, В. В.; Терещук, Роман Миколайович; Терещук, Роман Николаевич; Терещук, Р. Н.; Терещук, Р. М.; Григор’єв, Олексій Євгенович; Григор’єв, О. Є.; Григорьев, Алексей Евгеньевич; Григорьев, А. Е. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто загальні питання вибухових перетворень, причини й характеристики умов виникнення детонації, закономірності її розвитку у вибуховій речовині, особливості детонації промислових вибухових ...
  • Социокультурные факторы экономического развития 

   Литвиненко, Н. И.; Липов, В. В.; Ксензова, В. Е.; Ксензов, С. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследовано влияние социокультурных факторов на экономическое развитие национальных экономик. Показано, как исторические условия развития восточнославянских народов определили ментальные черты российского, ...
  • Економіка гірничого підприємства 

   Шаповал, В. А.; Шаповал, Вадим Анатолійович; Шаповал, Вадим Анатольевич; Горпинич, О. В.; Горпинич, Олександр Володимирович; Горпинич, А. В.; Горпинич, Александр Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
   В структурно-логічній формі послідовно розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання розробки та функціонування внутрішнього економічного механізму конкурентоспроможної, прибуткової діяльності ...
  • Термодинаміка 

   Холоменюк, М. В.; Холоменюк, Михайло Васильович; Холоменюк, Михаил Васильевич; Самуся, В. І.; Самуся, Володимир Ілліч; Самуся, Владимр Ильич (Видавництво НГУ, 2017)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво та програмі дисципліни «Гідромеханіка та термодинаміка». Викладено базові положення термодинаміки, які ...
  • Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна 

   Гулина, И. Г.; Гулина, Ирина Григорьевна; Гуліна, І. Г.; Гуліна, Ірина Григоріївна (Видавництво НГУ, 2017)
   Предложено решение задачи повышения качества управления тепловым состоянием доменной печи в условиях изменения ее динамических параметров путем синтеза и реализации адаптивного управления на основе идентификации ...
  • Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2 - х ч. Ч. 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 124 Системний аналіз. 

   Шевченко, Юлія Олександрівна (Видавництво НГУ, 2017-10)
   Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам у самостійному засвоєнні нормативної дисципліни «Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин» під час підготовки до модульного контролю за результатами ...