Now showing items 1-1 of 1

    • Методика розрахунку часу та шляху розгону автомобіля 

      Литвин, Павло Васильович; Литвин, Павел Васильевич; Litvin, P. V.; Пучков, Олександр Іванович; Пучков, Александр Иванович; Puchkov, O. І.; Каплун, О. Г.; Kaplun, O. G. (2014)
      Запропоновано методику та алгоритм виконання розрахунків динамічної характеристики часу та шляху розгону автомобіля,що дозволить мати наближені до експериментальних параметри.