Отображаемые элементы 1-1961 из 1961

   темам
   "Шахтоуправление "Покровское" [1]
   Poland [2]
   t-статистика [1]
   Ukraina [1]
   Ukraine [1]
   абразивно-механическое бурение [1]
   абразивно-механічне буріння [1]
   аварийная ситуация [1]
   аварійна ситуація [1]
   автоматизированное проектирование буровзрывных работ [1]
   автоматизоване проектування буропідривних робіт [1]
   автоматический порошковый огнетушитель [2]
   автоматическое устройство защиты [1]
   автоматичний порошковий вогнегасник [2]
   автоматичний пристрой захисту [1]
   автосамосвал [1]
   автосамоскид [1]
   адсорбційне розкриття [1]
   активатор грунтоутворення [1]
   активатор почвообразования [1]
   активна потужність [1]
   активная мощность [1]
   акустическая геолокация [1]
   акустична геолокація [1]
   Алжир [1]
   алмазна бурова коронка [2]
   алмазная буровая коронка [2]
   алмазоносность [1]
   алмазоносность Анголы [1]
   алмазоносный киберлит [1]
   алмазоносність [1]
   амплитуда [1]
   амплітуда [1]
   анализ обвалов [1]
   анализ обрушений [1]
   анализ параметров [1]
   анализ угля [1]
   Ангола [1]
   анкерная крепь [3]
   анкерне кріплення [3]
   анкерное крепление [1]
   антикорозійний захист [1]
   антикоррозионная защита [1]
   антропогенна катастрофа [1]
   антропогенная катастрофа [1]
   антропогенная нагрузка [1]
   антропогенне навантаження [1]
   антропотехногенна катастрофа [1]
   антропотехногенная катастрофа [1]
   аркове кріплення [1]
   арочная крепь [1]
   арочное крепление [1]
   археологический памятник [1]
   археологічний пам'ятник [1]
   багатократна підробка [1]
   багаторазова підробка [1]
   багатофакторний аналіз [1]
   балансировка ротора [1]
   балансування ротора [1]
   балка двутаврового сечения [1]
   баллистичекий маятник [1]
   балльно-рейтинговая система оценки знаний [1]
   бально-рейтингова система оцінки знань [1]
   барабанная мельница [2]
   барабанний млин [2]
   башенный копер [1]
   баштовий копер [1]
   безконтактна система [1]
   безопасное ведение горных работ [1]
   безопасность на рабочем месте [1]
   безотходная технология [1]
   безпека на робочому місті [1]
   безперервна освіта [1]
   безперервний контроль [1]
   безпосередня покрівля [1]
   бесконтактная система [1]
   бесцеликовая отработка [1]
   биогумус [1]
   биологическая опасность [1]
   биологическая угроза [1]
   биотопливо [2]
   биоэлектротермия [1]
   большеразмерный фундамент [1]
   бортовий зміст заліза в руді [1]
   бортовое содержание железа в руде [1]
   будівництво кар'єра [1]
   буре вугілля [1]
   бурение гидромеханическое [1]
   бурение скважин [1]
   бурение скважин на шельфе [1]
   бурильная колонна [1]
   бурова свердловина [2]
   буровая колонна [1]
   буровая скажина [1]
   буровая скважина [1]
   бурове обладнання [1]
   буровзрывные работы на карьерах [1]
   буровибухові роботи на кар'єрах [1]
   буровий амортизатор [1]
   буровое оборудование [1]
   буровой амортизатор [1]
   бурый уголь [1]
   буріння гідромеханічне [1]
   буріння свердловин [1]
   буріння свердловин на шельфі [1]
   біологічна загроза [1]
   біологічна небезпека [1]
   біопаливо [2]
   важкі метали [3]
   вдосконалення [1]
   векторна алгебра [1]
   векторная алгебра [1]
   вентиляционный ствол [1]
   вентиляційний ствол [1]
   вероятность повреждений [1]
   вертикальна площина [1]
   вертикальная площадь [1]
   вертикальний стовбур шахти [1]
   вертикальний шахтний стовбур [2]
   вертикальный ствол шахты [1]
   вертикальный шахтный ствол [2]
   взрывное воздействие [1]
   взрывное проведение выработки [1]
   взрывные вещества [1]
   вибрационная нагрузка [1]
   виброакустический сигнал [1]
   виброгрохот [1]
   вибродинамическая нагрузка [1]
   виброударное колебание [1]
   виброударное нагружение [1]
   виброускорение [1]
   вибухове проведення виробки [1]
   вибуховий вплив [1]
   вибухові речовини [1]
   вибір обладнання [1]
   видобування кам'яної солі [1]
   видобування титану [1]
   видобувний уступ [1]
   видобуток апатиту [1]
   видобуток залізних руд [1]
   видобуток залізної руди [1]
   видобуток кам'яної солі [1]
   видобуток метана в Україні [1]
   видобуток сланцевого газу в Україні [1]
   видобуток щебеню [1]
   викидонебезпечний пласт [1]
   викладання [1]
   використання метану [1]
   використання шахтних вод [1]
   вимірювальний перетворювач [1]
   випуск руди [2]
   вироблений простір [3]
   виробництво мінеральної води [1]
   виробничий потенціал регіону [1]
   високогазоносний вугільний пласт [1]
   висококонцентровані відходи [1]
   високоміцний канат [1]
   високотемпературна зона [1]
   витрати на природоохоронну діяльність [1]
   вища технічна освіта [1]
   виїмкова виробка [1]
   виїмкова дільниця [1]
   властивості вугілля [1]
   властивості грунтів [1]
   внезапный выброс угля и газа [1]
   внешнее независимое тестирование [1]
   внутренний отвал [1]
   внутренняя информация [1]
   внутрішня інформація [1]
   внутрішнє відвалоутворення [1]
   внутрішній відвал [1]
   вогнетривка глина [1]
   водовугільне паливо [2]
   водовідлив [1]
   водозниження [2]
   водоотлив [1]
   водопонижение [2]
   водоспускная скважина [1]
   водоугольное топливо [2]
   воздействие электрического поля [1]
   воздушно-ударная волна [1]
   возобновляемая энергетика [1]
   воронкообразование [1]
   воронкоутворення [1]
   восстающая выработка [2]
   вплив електричного поля [1]
   вскрывающая выработка [1]
   вскрытие затопленных скважин [1]
   вскрытие месторождения [1]
   вскрышная порода [1]
   вскрышной уступ [1]
   вскрышные работы [1]
   встречное движение забоев [1]
   встречный забой [1]
   вугледобувне підприємство [2]
   вугленосні відклади Донбасу [1]
   вугілля [1]
   вугільна галузь [1]
   вугільна промисловість України [2]
   вугільна шахта [4]
   вугільне підприємство [1]
   вугільний метан [1]
   вугільний пласт Донбасу [1]
   вулканокластическая порода [1]
   ВУТ [2]
   выбор оборудование [1]
   выбрасоопасная зона [1]
   выбросоопасный пласт [1]
   выемочная выработка [1]
   выемочно-погрузочное оборудование [1]
   выемочный участок [1]
   выпуск руды [2]
   выработанное пространство [3]
   высокогазоносный угольный пласт [1]
   высококонцентрированные отходы [1]
   высокопрочный канат [1]
   высокотемпературная зона [1]
   высшее техническое образование [1]
   вібраційне навантаження [1]
   віброакустичний сигнал [1]
   віброгрохот [1]
   вібродинамічне навантаження [1]
   віброприскорення [1]
   віброударне коливання [1]
   віброударне навантаження [1]
   відбір керну [1]
   відвал [1]
   відвальні роботи [1]
   відкрита розробка [1]
   відкрита розробка залізних руд [1]
   відкрита розробка залізорудних родовищ [1]
   відкрита розробка корисних копалин [1]
   відкрита розробка родовищ [3]
   відкритий спосіб видобутку [2]
   відкритий спосіб розробки [2]
   відкриті гірничі роботи [1]
   відкриті гірничі розробки [1]
   відновлювана енергетика [1]
   відпрацьована камера [1]
   відпрацьовані автомобільні шини [1]
   відпрацювання запасів [2]
   відроблення рудного родовища [1]
   відстійник [2]
   відходи [1]
   відходи вуглевидобутку [1]
   відходи вугільної галузі [1]
   відходи збагачення [2]
   відходи рослинної сировини [1]
   відцентровий млин [1]
   вільний метан [1]
   газ из угля [1]
   газ та вугілля [1]
   газифікація вугілля [1]
   газовиділення [3]
   газовий гідрат [1]
   газоводонасичення [1]
   газоводонасыщение [1]
   газовугільне родовище [1]
   газовыделение [3]
   газовый гидрат [1]
   газогидратное месторождение [1]
   газогідратне родовище [1]
   газодинамические явления [1]
   газодинамічні явища [1]
   газоносность [1]
   газоносність [1]
   газоочистка [1]
   газоочищення [1]
   газопылевое облако [1]
   газоугольное месторождение [1]
   гальмова система [1]
   гальмування газового потоку [1]
   гасіння екзогенних пожеж [1]
   гасіння підземних пожеж [1]
   геоинформационная система K-MINE [1]
   геологическая среда [2]
   геологическая экспедиция [1]
   геологические нарушения [1]
   геологический фактор [1]
   геологическое образование [1]
   геологическое пространство [1]
   геологическое строение [1]
   геологоразведочное бурение [1]
   геологорозвідувальне буріння [1]
   геологічна будова [1]
   геологічна експедиція [1]
   геологічна освіта [1]
   геологічна середа [1]
   геологічне середовище [1]
   геологічний простір [1]
   геологічний фактор [1]
   геометризация недр [1]
   геометризація надр [1]
   геомеханическая модель [1]
   геомеханические процессы [1]
   геомеханический анализ [1]
   геомеханический контроль [1]
   геомеханический мониторинг [1]
   геомеханический процесс [1]
   геомеханическое состояние горного массива [2]
   геомеханическое состояние породного массива [1]
   геомеханическое состояние породы [1]
   геомеханічна модель [1]
   геомеханічний аналіз [1]
   геомеханічний контроль [1]
   геомеханічний процес [1]
   геомеханічний стан гірського масиву [2]
   геомеханічний стан породи [1]
   геомеханічні процеси [1]
   геосинтетический материал [1]
   геосинтетичний матеріал [1]
   геотехнологическая скважина [1]
   геотехнологічна свердловина [1]
   геофизический метод [1]
   геофизическое исследование [1]
   геофізичне дослідження [1]
   геофізичний метод [1]
   геохимическая система [1]
   геохімічна система [1]
   геохімічний моніторинг [1]
   гибкое тело [1]
   гидравлическая крупность [1]
   гидравлическая характеристика [1]
   гидравлический разрыв пласта [1]
   гидрогеологический мониторинг [1]
   гидродинамическое влияние [1]
   гидродинамическое воздействие [2]
   гидромеханический снаряд [1]
   гидроразрыв пласта [1]
   гидросфера [1]
   гидротранспорт [2]
   гидроударная буровая установка [1]
   гидроударник двойного действия [1]
   гизификация угля [1]
   ГИС K-MINE [1]
   главное проветривание [1]
   Глееватский карьер ЧАО "ЦГОК" [1]
   глибина розробки [2]
   глибока вугільна шахта [1]
   глибока шахта [3]
   глибока шахта Донбасу [1]
   глибокий горизонт [1]
   глибокий кар'єр [3]
   глиниста порода [1]
   глинистая порода [1]
   глинистая почва [2]
   глинистий грунт [2]
   глинистый грунт [2]
   глубина залегания подземных вод [1]
   глубина открытых горных работ [1]
   глубина разработки [2]
   глубокая угольная шахта [1]
   глубокая шахта [3]
   глубокая шахта Донбасса [1]
   глубокие горизонты шахт [1]
   глубокий горизонт [1]
   глубокий карьер [3]
   глуха гірнича виробка [1]
   глухая горная выработка [1]
   гнучке тіло [1]
   головне провітрювання [1]
   горная выработка [2]
   горная промышленность [1]
   горная теплофизика [1]
   горно-геологическая информация [1]
   горно-геологические условия [2]
   горно-геологичсекий полигон [1]
   горно-металлургический комплекс Украины [1]
   горно-металлургический регион [1]
   горно-обогатительная промышленность [1]
   горно-обогатительный комбинат [2]
   горно-транспортное оборудование [1]
   горнодобывающая компания [1]
   горнодобывающая промышленность [1]
   горнодобывающее предприятие [2]
   горнодобывающий регион [1]
   горное дело [2]
   горнообогатительный комбинат [1]
   горнопромышленные отходы [1]
   горнотехнические условия разработки [1]
   горнотранспортная система [1]
   горнотранспортное оборудование [1]
   горношахтное оборудование [1]
   горные выработки глубоких шахт [1]
   горные машины [1]
   горные работы [1]
   государственно-частное партнерство [1]
   Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный университет" [4]
   государственное регулирование экономики [1]
   гранитный карьер [2]
   гранична рівновага [1]
   гранулометрический состав угля [1]
   гранулометричний склад вугілля [1]
   гранітний кар'єр [2]
   грунтова дамба [1]
   грунты [1]
   гумова футерівка [1]
   гумотросовий канат [1]
   гідравлична характеристика [1]
   гідравлічна крупність [1]
   гідравлічний розрив пласта [1]
   гідрогеологічний мониторинг [1]
   гідродинамічний вплив [2]
   гідромеханічний снаряд [1]
   гідророзрив пласта [1]
   гідросфера [1]
   гідротранспорт [2]
   гідроударна бурова установка [1]
   гідроударник подвійної дії [1]
   гірнича виробка [2]
   гірнича промисловість [1]
   гірнича справа [2]
   гірнича теплофізика [1]
   гірничо-геологічна інформація [1]
   гірничо-геологічні умови [2]
   гірничо-збагачувальна промисловість [1]
   гірничо-збагачувальний комбінат [2]
   гірничо-металургійний комплекс України [1]
   гірничо-металургійний регіон [1]
   гірничо-транспортне обладнання [1]
   гірничовидобувна компанія [1]
   гірничовидобувне підприємство [2]
   гірничодобувна промисловість [1]
   гірничодобувний регіон [1]
   гірничозбагачувальний комбінат [1]
   гірничопромислові відходи [1]
   гірничотехнічні умови розробки [1]
   гірничотранспортна система [1]
   гірничотранспортне обладнання [1]
   гірничошахтне устаткування [1]
   гірничі машини [1]
   гірничі роботи [1]
   гірська виробка [1]
   гірськи роботи [1]
   дагазаційна свердловина [1]
   Далекий Схід [2]
   Дальний Восток [2]
   дамба [1]
   двухстадиальная схема [1]
   дегазационная скважина [1]
   дегазация шахт [1]
   дегазація шахт [1]
   демонтаж добычного оборудования [1]
   депресивний регіон [1]
   депрессивный регион [1]
   державне регулювання економіки [1]
   Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" [4]
   державно-приватне партнерство [1]
   деривационный туннель [1]
   дериваційний тунель [1]
   десорбция метана с угля [1]
   десорбція метану з вугілля [1]
   дефекти вугілля [1]
   дефекты угля [1]
   деформация горных пород [1]
   деформация отвалов [1]
   деформация откоса [1]
   деформация подрабатываемых зданий [1]
   деформація гірських порід [1]
   деформирование горного массива [1]
   деформирование крепи [2]
   деформирование массива горных пород [1]
   деформирование породного массива [1]
   деформування кріплення [2]
   деформування породного масиву [1]
   джерело екологічного ризику [1]
   диагностика состояния горной выработки [1]
   диаграмма "напряжение-деформация" [1]
   диаметр керна [1]
   диз'юнктивне порушення [1]
   дизъюнктивное нарушение [1]
   дилантансионный процесс [1]
   дилантасия [2]
   дилантасія [2]
   динамическая нагрузка [1]
   динамическая характеристика [1]
   динамический процесс [1]
   динамический расчет [1]
   динамическое воздействие [1]
   динамічна характеристика [1]
   динамічне навантаження [1]
   динамічний вплив [1]
   динамічний процес [1]
   динамічний розрахунок [1]
   директивно-плановая экономика [1]
   диспетчеризация [1]
   диспетчеризація [1]
   диффузия метана [1]
   Днепровский буроугольный бассейн [1]
   Днепропетровск [1]
   Днипро [2]
   Дніпро [2]
   Дніпровський буровугільний басейн [1]
   Дніпропетровськ [1]
   добувний комплекс [2]
   добыча апатита [1]
   добыча железной руды [1]
   добыча железных руд [1]
   добыча каменной соли [1]
   добыча метана в Украине [1]
   добыча сланцевого газа в Украине [1]
   добыча титана [1]
   добыча щебня [1]
   добычной комплекс [2]
   довговічність металевих конструкцій [1]
   доза облучения [1]
   доза опромінення [1]
   долговечность металлических конструкций [1]
   Донбас [2]
   Донбасс [2]
   доработка месторождения [1]
   дорожна карта інженера [1]
   дорожная карта инженера [1]
   дорожне покриття [1]
   дорожное покрытие [1]
   доставка експериментального зразка [1]
   доставка экспериментального образца [1]
   дренажна виробка [1]
   дренажная выработка [1]
   дренажные воды [1]
   дробильно-перегрузочный пункт [2]
   дробильно-сортировочный комплекс [1]
   дробільно-сортувальний комплекс [1]
   діагностика стану гірничої виробки [1]
   діаметр керну [1]
   европейские цены [1]
   европейский стандарт [1]
   еквівалентний матеріал [1]
   еколого-геохімічний стан [1]
   екологічна безпека [3]
   екологічна безпека гірничих робіт [1]
   екологічна загроза [1]
   екологічна небезпека [1]
   екологічна оцінка [1]
   екологічна паспортизація [1]
   екологічний ризик [2]
   екологічний стан [2]
   екологічний стан грунтів [1]
   екологічний стан земель [1]
   екологічні аспекти [1]
   екологічні наслідки [1]
   екологія гірничого виробництва [1]
   економіка України [1]
   економічна доцільність [1]
   економічна ефективність [2]
   економічна оцінка [1]
   екскаватор-драглайн [1]
   екскаваторно-автомобільний комплекс [1]
   експлуатаційний коефіцієнт [1]
   електричне навантаження [1]
   електробезпека мереж [1]
   електромагнітна сумістність [1]
   електромобіль [1]
   електростатична іскронебезпека [1]
   електротранспорт [1]
   електрохімічна обробка [1]
   електроциклон [1]
   енергетика Польщі [1]
   енергетична стратегія України [1]
   енерговитрати [2]
   енергоносій [1]
   енергохімічний комплекс [1]
   Еристовское месторождение [1]
   ефективність управління [1]
   железистые кварциты [1]
   железистый кварцит [1]
   железорудная сырьевая база [1]
   железорудная шахта [1]
   железорудное предприятие [1]
   железорудное сырье [2]
   железорудные месторождения [1]
   железорудный карьер [4]
   железосодержащее вторичное сырье [1]
   живучесть объекта [1]
   забруднений грунт [1]
   забруднення атмосфери [1]
   забруднення атмосферного повітря [1]
   забруднення важкими металами [1]
   забруднююча речовина [1]
   забруднюючи речовини [1]
   забруднюючі речовини [1]
   Завальевское месторождение [1]
   Завалівське родовище [1]
   зависание сосуда в стволе [1]
   зависання посудини у стовбурі [1]
   загазирование выработок [1]
   загазирование горных выработок [1]
   загрязнение атмосферного воздуха [1]
   загрязнение атмосферы [1]
   загрязнение тяжелыми металлами [1]
   загрязненная почва [1]
   загрязняющие вещества [2]
   загрязняющие вещество [1]
   заклинка керна [1]
   заклинок керну [1]
   законсервированные запасы [1]
   законсервовані запаси [1]
   законтурный и подкарьерный запас [1]
   закрепленное пространство [1]
   закриття шахти [1]
   закрытая шахта [1]
   закрытие карьера [1]
   закрытие шахты [1]
   залежи углерода [1]
   залізистий кварцит [1]
   залізисті кварцити [1]
   залізовмісна вторинна сировина [1]
   залізорудна сировина [2]
   залізорудна сировинна база [1]
   залізорудна шахта [1]
   залізорудне підприємство [1]
   залізорудний кар'єр [4]
   залізорудні родовища [1]
   замок АП3.030 [1]
   Западная часть Донбасса [5]
   Западный Донбасс [7]
   запас міцності [1]
   запас прочности [1]
   заповеди горняка [1]
   заполнение пустот [1]
   зарубежный опыт [1]
   зарубіжний досвід [1]
   засоби індивідуального захисту органів дихання [2]
   затопленная горная выработка [1]
   затраты на природоохранную деятельность [1]
   захисний одяг [1]
   захист від зсувів грунту [1]
   захист від обвалів [1]
   захист від підтоплення [1]
   захист робочої поверхні [1]
   Західна частина Донбасу [5]
   Західний Донбас [7]
   защита воздуха [1]
   защита от обвалов [1]
   защита от подтопления [1]
   защита от сдвигов грунта [1]
   защита рабочей поверхности [1]
   защитная одежда [1]
   збагачення нефелинових руд [1]
   збагачувальний комбінат Кривбасу [1]
   зберігання ядерних матеріалів [1]
   здимання порід [1]
   земельна ділянка [1]
   земельные ресурси [1]
   земельный участок [1]
   земельні ресурси [1]
   земляная дамба [1]
   змінне навантаження [1]
   зміцнення грунтів [1]
   зміщення контуру виробки [2]
   зневоднення [1]
   знезаражування води [1]
   зовнішнє незалежне оцінювання [1]
   золовідвал [1]
   золоотвал [1]
   зсув [2]
   зсув земної поверхні [1]
   зсув контуру виробки [2]
   зсувонебезпечна ділянка шляху [1]
   зубчаста передача [1]
   зубчатая передача [1]
   зустрічний вибій [1]
   зустрічний рух вибоїв [1]
   ЗІЗОД [2]
   ймовірність пошкодження [1]
   измерительный преобразователь [1]
   изоляция подземного пожара [1]
   изоляция электрооборудования [1]
   иммобилизация [1]
   импульс взрыва [1]
   импульсное электромагнитное поле [1]
   инвентаризация [2]
   индивидуальная защита [1]
   инженерная защита территории [1]
   инженерное образование [3]
   инженерный расчет [1]
   инжиниринг [1]
   инновации в образовании [1]
   инновационное развитие [1]
   инновационный индекс [1]
   информационные технологии [3]
   информационные технологии в горном деле [1]
   информационный продукт [1]
   искусственное замораживание грунта [1]
   использование метана [1]
   использование шахтных вод [1]
   испытание грунтов на сдвиг [1]
   источник экологического риска [1]
   исходящая вентиляционная струя [1]
   итерационные вычисления [1]
   итерационный метод [1]
   каверзность [1]
   калийно-магниевая соль [1]
   кам'яна пластика [1]
   каменная пластика [1]
   каназит [1]
   канатний анкер [3]
   канатно-ковшове устаткування [1]
   канатно-ковшовое оборудование [1]
   канатный анкер [3]
   капитальная горная выработка [2]
   капітальна гірнича виробка [2]
   кар'єр-техногенні родовища [1]
   кар'єрний водовідлив [1]
   кар'єрний транспорт [2]
   карьер Кривбасса [3]
   карьер с повышенной обводненностью [1]
   карьерная вода [1]
   карьерное озеро [1]
   карьерный водоотлив [1]
   карьерный транспорт [2]
   кафедра відкритих гірничих робіт [1]
   кафедра открытых горных работ [1]
   качество высшего образования [2]
   качество подготовки [1]
   качество угля [1]
   Керносовский идол [1]
   Керносівський ідол [1]
   керування гірським тиском [1]
   кимберлиты Анголы [1]
   Кировоградский геоблок [1]
   класифікація вугілля [1]
   класифікація гірських порід [2]
   классификация горных пород [2]
   классификация угля [1]
   климатическая безопасность [1]
   климатические условия [1]
   кліматична безпека [1]
   кліматичні умови [1]
   коефіцієнт загасання [1]
   коефіцієнт захисту [1]
   коефіцієнт розкриву [1]
   коефіцієнт розкриття [1]
   коксуемость угля [1]
   коксівність вугілля [1]
   колебание механических систем [1]
   колектор теплового насоса [1]
   количественная оценка [1]
   коллектор теплового насоса [1]
   комбинированная крепь [1]
   комбинированный способ [1]
   комбинированный способ разработки месторождения [1]
   комбіноване кріплення [1]
   комбінований спосіб [1]
   комбінований спосіб розробки родовища [1]
   комп'ютерна модель [1]
   комп'ютерне моделювання [1]
   КОМПАС-3D [1]
   компенсационная полость [1]
   компенсаційна порожнина [1]
   компетентность персонала [1]
   компетентність персоналу [1]
   комплексна автоматизація [1]
   комплексная автоматизация [1]
   комплексне освоєння вугільного родовища [1]
   комплексне освоєння родовищ корисних копалин [1]
   комплексное месторождение полезных ископаемых [1]
   комплексное освоение угольного месторождения [1]
   комплектация горного оборудования [1]
   комплектація гірничого обладнання [1]
   компрессионное испытание [2]
   компресійне випробування [2]
   компьютерная модель [1]
   компьютерное моделирование [1]
   конвеерная лента [1]
   конвейерный карьерный транспорт [1]
   конвеєрна стрічка [1]
   кондиционирование рудничного воздуха [1]
   конечная толщина [1]
   конкурентные преимущества [1]
   конкурентні переваги [1]
   конкурентоспособность [1]
   конкурентоспособность продукции [1]
   конкурентоспроможність [1]
   конкурентоспроможність продукції [1]
   конструирование рабочей зоны [1]
   контроль пориву троса [1]
   контроль порыва троса [1]
   контрольный список хвостосховищ [1]
   контрольный список хвостохранилищ [1]
   концептуальні засади [1]
   коробчатый профиль [1]
   коэффициент вскрыши [1]
   коэффициент затухания [1]
   коэффициент защиты [1]
   Крапивенское месторождение [1]
   Красноармейский геолого-промышленный район [1]
   кремнеземвмісна сировина [1]
   кремнесодержащее сырье [1]
   крепление выработки [1]
   крепление горных выработок [3]
   крепление ствола [1]
   Кривбас [1]
   Кривбасс [1]
   Криворожский ГОК [1]
   Криворізький ГЗК [1]
   криогенно-гравийный фильтр [1]
   критерий оценки [1]
   критерий прочности Кулона-Мора [1]
   критерій міцності Кулона-Мора [1]
   критерій оцінки [1]
   критические параметры [1]
   критичні параметри [1]
   Кропивенське родовище [1]
   крутонаклонный слой [1]
   крутопадающая залежь [1]
   крутопадающее железорудное месторождение [1]
   крутопадающее месторождение [2]
   крутопадающее рудное месторождение [1]
   крутопадающие залежи [1]
   крутоспадне родовище [2]
   кріогенно-гравійний фільтр [1]
   кріплення виробки [1]
   кріплення гірничих виробок [3]
   культурный ландшафт [1]
   кут падіння пласта [1]
   кількісна оцінка [1]
   Кіровоградський геоблок [1]
   лабораторные испытания [1]
   лабораторні випробування [1]
   лазерне випромінювання [1]
   лазерное излучение [1]
   Ленинградский метрополитен [1]
   ликвидация карьера [1]
   ликвидация обрушений кровли [1]
   ликвидация углеперерабатывающих и угледобычных предприятий [1]
   ликвидация угольних шахт [1]
   ликвидированная шахта [1]
   линейный масштабный эффект [1]
   ліквідація вугледобувних і вуглепереробних підприємств [1]
   ліквідація вугільних шахт [1]
   ліквідована шахта [1]
   лінійний масштабний ефект [1]
   м'який грунт [1]
   магистральная трещина [1]
   магнетитовые кварциты [1]
   магістральна тріщина [1]
   макродефект [1]
   малоамплитудное нарушение [1]
   малоамплитудный разрыв угольного пласта [1]
   малоамплітудне порушення [1]
   малоамплітудний розрив вугільного пласта [1]
   Марганецкий горно-обогатительный комбинат [1]
   Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат [1]
   маркшейдерска зйомка [1]
   маркшейдерская сеть [1]
   маркшейдерская съемка [2]
   маркшейдерское обеспечение [1]
   маркшейдерська зйомка [1]
   маркшейдерська мережа [1]
   маркшейдерське забеспечення [1]
   масові вибухи у кар'єра [1]
   масові вибухи у кар'єрах [1]
   массовые взрывы в карьерах [1]
   масссовые взрывы в карьерах [1]
   математическая модель [1]
   математическая модель процесса [1]
   математическое моделирование в горном деле [1]
   математическое моделирование процесса [1]
   математична модель [1]
   математичне моделювання в гірничій справі [1]
   математичне моделювання процесу [1]
   материально-техническая база [1]
   матеріально-технічна база [1]
   матиматична модель процесу [1]
   международная деятельность вуза [1]
   месторождение графита [1]
   месторождение железистых кварцитов [1]
   месторождения Монголии [1]
   металева конструкція [3]
   металеве аркове кріплення [1]
   металеве кріплення [1]
   металеве піддатливе кріплення [1]
   металлическая арочная крепь [1]
   металлическая конструкция [3]
   металлическая крепь [1]
   металлическая податливая крепь [1]
   металлическое крепление [1]
   металлургическое предприятия [1]
   металургійне підприємство [1]
   метод конечных элементов [1]
   метод кінцевих елементів [1]
   метод потенциалов [1]
   метод потенціалів [1]
   метод расчета [3]
   метод розрахунку [3]
   метод скінченних елементів [1]
   методи управління [1]
   методика анализа [1]
   методика наукових досліджень [1]
   методика научных исследований [1]
   методология проектирования [1]
   методологія проектування [1]
   методы управления [1]
   механизированная добыча угля [1]
   механизированный добычной комплекс [1]
   механика [1]
   механический показатель горных пород [1]
   механізований видобувний комплекс [1]
   механізований видобуток вугілля [1]
   механіка [1]
   механічний показник гірських порід [1]
   минералого-петрографическое исследование [1]
   минимальная выемка пород вскрыши [1]
   минимальный разнос бортов [2]
   многократная подделка [1]
   многообъектное распределенное управление проектом (МРУП) [1]
   многофакторный анализ [1]
   могильник ядерных материалов [1]
   моделирование геомеханических процессов [1]
   моделирование природных процессов [1]
   моделирование процесса [3]
   моделювання геомеханічних процесів [1]
   моделювання природничих процесів [1]
   моделювання процесу [3]
   модернизация [2]
   модернізація [2]
   мониторинг инженерных сооружений [1]
   мониторинг окружающей среды [1]
   мониторинг состояния горных выработок [1]
   мониторинг стан гірничих виробок [1]
   мониторинг технического состояния [1]
   монокристал алмазу [1]
   монокристалл алмаза [1]
   монорейкова дорога [1]
   монорельсовая дорога [1]
   монтаж добычного оборудования [1]
   монтажна камера [1]
   монтажная камера [1]
   моніторинг довкілля [1]
   моніторинг технічного стану [1]
   моніторинг інженерних споруд [1]
   морфологическая модель [1]
   морфологічна модель [1]
   Мотроновско-Анновское месторождение [3]
   Мотронівсько-Аннівське родовище [1]
   Мотронівсько-Аннівське рудовище [2]
   мульда зрушення [1]
   мульда сдвижения [1]
   мягкий грунт [1]
   Міжгалузевий інститут безперервної освіти (МІБО) НГУ [1]
   міжнародна діяльність вузу [1]
   мінералого-петрографічне дослідження [1]
   міцнісний аналіз [1]
   міцність грунтів [1]
   міцність гірських порід [1]
   набризк-бетонне кріплення [2]
   набризкбетонне кріплення [1]
   набрызг-бетонная крепь [2]
   набрызгбетонная крепь [1]
   набрызгбетонное крепление [1]
   навантаження на очисний вибій [1]
   навколишнє середовище [1]
   навчальний полігон [1]
   нагрузка на очистной забой [1]
   надежность зданий и сооружений [1]
   надежность подъемных установок [1]
   надійність підйомних установок [1]
   наклон земной поверхности [1]
   накопичення відходів [1]
   накопление отходов [1]
   напорная цементация [1]
   напружений стан [1]
   напружено-деформований стан [2]
   напружено-деформований стан гірничого масиву [2]
   напружено-деформований стан крепи [1]
   напряжений стан гірничого масиву [1]
   напряжений стан гірського масиву [1]
   напряженно-деформированное состояние [2]
   напряженно-деформированное состояние горного массива [2]
   напряженно-деформированное состояние крепи [1]
   напряженное состояние [1]
   напряженное состояние горного массива [2]
   напірна цементація [1]
   нарушенность горного массива [1]
   нарушенные земли [1]
   нафтогазодобування [1]
   нахил земної поверхні [1]
   небезпечний виробничий об'єкт [1]
   негативний вплив на навколишнє середовище [1]
   негативний інженерно-геологічний процес [1]
   негативное воздействие на окружающую среду [1]
   негативный инженерно-геологический процесс [1]
   некондиционная руда [1]
   некондиційна руда [1]
   непосредственная кровля [1]
   непрерывное образование [1]
   непрерывный контроль [1]
   непружна деформація [1]
   нерабочий борт карьера [1]
   неробочий борт кар'єру [1]
   нерудний кар'єр [1]
   нерудный карьер [1]
   нестационарная теплопроводность [1]
   нестаціонарна теплопровідність [1]
   несуча здатність грунта [1]
   несущая способность грунта [1]
   неупругая деформация [1]
   неустойчивая руда [1]
   нефелинова порода [1]
   нефелиновая порода [1]
   нефтегазодобыча [1]
   Никопольский марганцеворудный бассейн [1]
   Никопольский марганцевый бассейн [1]
   нормативна база [1]
   нормативная база [1]
   нормативний документ [1]
   нормативно-правова база [1]
   нормативно-правовая база [1]
   нормативный документ [1]
   Нікопольський марганцевий басейн [1]
   Нікопольський марганцеворудний басейн [1]
   об'єм камери [1]
   обвалення крівлі [2]
   обвалення порід крівлі [1]
   обвалення порід покрівлі [1]
   обводнене рудовище [1]
   обводненное месторождение [1]
   обезвоживание [1]
   обеззараживание воды [1]
   обнажение горных пород [1]
   обогатительный комбинат Кривбасса [1]
   обогащение нефелиновых руд [1]
   обработка информации [1]
   обробка інформації [1]
   обрушена порода [1]
   обрушение кровли [2]
   обрушение пород кровли [2]
   обрушенная порода [1]
   объем камеры [1]
   огнеупорная глина [1]
   одиночная выработка [1]
   одиночный анкер [1]
   однорейсове буріння [1]
   однорейсовое бурение [1]
   окружающая среда [1]
   ООО "ДТЭК Энерго" [2]
   опасный производственный объект [1]
   оползень [1]
   оползневая деформация [1]
   оползневый участок дороги [1]
   опорний тиск [1]
   опорное горное давление [1]
   опорное давление [1]
   оптимизация режима [1]
   оптимізація режиму [1]
   органо-минеральные осадки [1]
   органо-мінеральні осади [1]
   осадка фундамента [3]
   осадова порода [1]
   осадочная порода [1]
   освоение месторождений [1]
   освоєння родовищ [1]
   оседание земной поверхности [1]
   основа споруди [1]
   основание сооружения [1]
   осідання земної поверхні [1]
   осідання фундаменту [3]
   отбор керна [1]
   отвал [1]
   отвалы отходов рудообогащения [1]
   отвально-хвостовое хозяйство [1]
   отвальные работы [1]
   отверждение [1]
   откаточный квершлаг [1]
   откос [1]
   откос уступа [1]
   открытая разработка [1]
   открытая разработка железных руд [1]
   открытая разработка железорудных месторождений [1]
   открытая разработка месторождений [3]
   открытая разработка полезных ископаемых [1]
   открытая разработка россыпных месторождений [1]
   открытые горные работы [1]
   открытые горные разработки [1]
   открытый способ добычи [2]
   открытый способ разработки [2]
   отработанная камера [1]
   отработанные автомобильные шины [1]
   отработка запасов [2]
   отработка рудного месторождения [1]
   отстойник [2]
   отходы [1]
   отходы обогащения [2]
   отходы растительного сырья [1]
   отходы угледобычи [1]
   отходы угольной отрасли [1]
   охлаждение воздуха в рудниках [2]
   охлаждение воздуха в шахтах [1]
   охорона гірничих виробок [1]
   охорона навколишнього природного середовища [1]
   охорона навколишнього середовища [1]
   охрана горных выработок [1]
   охрана окружающей природной среды [1]
   охрана окружающей среды [1]
   оценка качества высшего образования [1]
   оценка напряженно-деформированного состояния горного массива [1]
   оценка опасности [1]
   оценка экологической опасности [1]
   оцінка екологічної небезпеки [1]
   оцінка напружено-деформованого стану гірничого масиву [1]
   оцінювання якості вищої освіти [1]
   очисна виробка [1]
   очисне обладнання [2]
   очисний вибій [1]
   очисний механізований комплекс [1]
   очистка сточных вод [1]
   очистная выработка [1]
   очистное оборудование [2]
   очистной забой [1]
   очистной механизированный комплекс [1]
   очищення стічних вод [1]
   Павлоградский район [1]
   Павлоградський район [1]
   паливно-енергетичний комплес [1]
   пам'ятки гірничої спадщини [1]
   памятки горного наследия [1]
   ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" [3]
   парадигма инженерного образования [1]
   парадигма інженерної освіти [1]
   параметри кріплення [1]
   параметры крепи [1]
   параметры крепления [1]
   парний штрек [1]
   парный штрек [1]
   пароплазменная газификация [1]
   ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" [2]
   ПАТ "ДТЕК Павлоградуголь" [1]
   Первомайский карьер [1]
   перевантажувальний склад [1]
   перегонный туннель [1]
   перегрузочный склад [1]
   перегінний тунель [1]
   передвижные кондиционеры [1]
   перспективи видобутку метану [2]
   перспективи розвитку [1]
   перспективный контур [1]
   перспективы добычи метана [2]
   перспективы развития [1]
   песчаники Донбасса [1]
   петрографическое исследование [1]
   петрографічне дослідження [1]
   пиловий викид [1]
   пиловловлювач [1]
   пилогазоподавлення [1]
   пилоутворення [1]
   планирование горных работ [1]
   планирование затрат [1]
   планування витрат [1]
   планування гірничих робіт [1]
   пласт-спутник [1]
   пласт-супутник [1]
   плотность частиц [1]
   поверхнева дегазаційна свердловина [1]
   поверхностная дегазационная скважина [1]
   поверхностный комплекс шахт [1]
   поверхность отвала [1]
   поверхность скольжения [1]
   поверхня ковзання [1]
   поверхня порового простору [1]
   повзучість грунту [1]
   повышение устойчивость горных выработок [1]
   поглиблення кар'єру [1]
   поглиблення свердловини [1]
   подача воздуха [1]
   подвигание забоя лавы [1]
   подводная добыча газа [1]
   подводная разработка [1]
   подводный тоннель [1]
   подводный туннель [1]
   подготовительная выработка [2]
   подготовительная горная выработка [1]
   подготовка инженерных кадров [1]
   подготовка инженеров [1]
   подготовка специалиста [1]
   поддержание штерка [1]
   подземная выработка [1]
   подземная газификация угля [5]
   подземная газификация угольных пластов [2]
   подземная геотехнология [1]
   подземная добыча железной руды [1]
   подземная добыча угля [1]
   подземная очистная выработка [1]
   подземная разработка месторождений [2]
   подземная разработка угля [1]
   подконсольное пространство [1]
   подрабатываемая территория [1]
   подрабатываемое сооружение [1]
   подработанная земная поверхность [2]
   подработанная территория [2]
   подработанный массив [1]
   подработка [1]
   поклади вуглеводнів [1]
   покривна порода [1]
   полева шина [1]
   полевая шина [1]
   ползучесть горных пород [1]
   ползучесть грунта [1]
   ползучесть пород [1]
   полигонометрический ход [1]
   полиэтиленова труба [1]
   пологе залягання [1]
   полого-наклонный пласт угля [1]
   пологое залегание [1]
   пологонаклонный пласт угля [1]
   Полтавский ГОК [1]
   Полтавський ГЗК [1]
   Польша [2]
   Польща [2]
   поліетиленова труба [1]
   породний відвал [1]
   породний масив [1]
   породное обнажение [1]
   породный массив [1]
   породный отвал [1]
   породы вскрыши [1]
   портфельний аналіз [1]
   портфельный анализ [1]
   порушені землі [1]
   порівняльний аналіз [1]
   постиндустриальное общество [1]
   посттехногенный ландшафт [1]
   постіндустріальне суспільство [1]
   потенциальная алмазоносность [1]
   потенциально токсичные элементы [1]
   потенційна алмазоносність [1]
   почвоуступный крутонаклонный слой [1]
   поширення ударної повітряної хвилі [1]
   правила безопасности в угольных шахтах [1]
   правила безпеки у вугільних шахтах [1]
   предельное равновесие [1]
   предпринимательская деятельность [1]
   предрасчет погрешности [1]
   преподавание [1]
   привибійна частина вугільного пласта [1]
   прижимной механизм [1]
   призабойная часть угольного пласта [1]
   приконтурний масив гірнських порід [1]
   приконтурный массив горных пород [1]
   природна і техногенна сейсмічність [1]
   природная и техногенная сейсмичность [1]
   природний газ [1]
   природний сорбент [1]
   природные радионуклиды [1]
   природные ресурсы [1]
   природный газ [1]
   природный сорбент [1]
   природні радіонукліди [1]
   природні ресурси [1]
   природоохоронна діяльність підприємства [1]
   природоохоронні заходи [1]
   природоохранная деятельность предприятия [1]
   природоохранные мероприятия [1]
   притискний механізм [1]
   проветривание очистных забое [1]
   прогноз обрушаемости кровли [1]
   прогноз разрыва угольного пласта [1]
   прогноз сдвига ствола [1]
   прогнозирование разрыва угольного пласта [1]
   прогнозна оцінка [1]
   прогнозная оценка [1]
   Програма Правительства [1]
   Программа Правительства [1]
   продуктивність устаткування [1]
   проектирование и планирование горных работ [1]
   проектирование крепи [1]
   проектне рішення [1]
   проектное решение [1]
   проектування та планування гірничих робіт [1]
   производительность оборудования [1]
   производственный потенциал региона [1]
   производство минеральной воды [1]
   промислова безпека [1]
   промисловий викид [1]
   промислові випробування [1]
   промислові запаси [1]
   промышленная безопасность [1]
   промышленные запасы [1]
   промышленные испытания [1]
   промышленный выброс [1]
   проникність пісковиків [1]
   проницаемость песчаников [1]
   пропитывание угольного агломерата [1]
   просторова теплопровідність [1]
   пространственная теплопроводность [1]
   противовыбросное мероприятие [1]
   противооползневые мероприятия [1]
   противопылевая защита органов дыхания [1]
   протикорозійний захист [1]
   протипиловий захист органів дихання [1]
   протипиловий респіратор [1]
   протипылевой респиратор [1]
   протяженная горная выработка [1]
   протяжна гірнича виробка [2]
   протяжная горная выработка [1]
   проходка горизонтальных выработок [1]
   прочностный анализ [1]
   прочность горных пород [1]
   прочность грунтов [1]
   пружно-пластичні властивості гірських порід [1]
   пружні властивості гірських порід [1]
   пуста порода [3]
   пустая порода [3]
   пучение пород [1]
   пучение пород в горных выработках [1]
   пылевой выброс [1]
   пылегазоподавление [1]
   пылеобразование [1]
   пылеулавливатель [1]
   Південний гірничозбагачувальний комбінат [1]
   Південічний ГЗК [1]
   підвищення стійкості гірничих виробок [1]
   підводна розробка [1]
   підводний тонель [1]
   підводний тунель [1]
   підготовка фахівця [1]
   підготовка інженерних кадрів [1]
   підготовка інженерів [1]
   підготовча виробка [2]
   підготовча гірнича виробка [1]
   підземна виробка [1]
   підземна газифікація вугілля [5]
   підземна газифікація вугільних пластов [2]
   підземна геотехнологія [1]
   підземна розробка вугілля [1]
   підземна розробка родовищ [2]
   підземний видобуток вугілля [1]
   підземний видобуток залізної руди [1]
   підприємницька діяльність [1]
   підробка [1]
   підроблювана споруда [1]
   підроблюваний масив [1]
   пілотний проект [1]
   пісковики Донбасу [1]
   рабочий орган [1]
   разработка вскрышных пород [1]
   разработка глубоких карьеров [1]
   разработка карьера [1]
   разработка месторождений [1]
   разработка полезных ископаемых [1]
   разработка россыпных месторождений [1]
   разрез "Константиновский" [1]
   разрушение горных пород [3]
   разрушение образца [1]
   разрывное нарушение [1]
   разрывное разрушение [1]
   разрывное тектоническое нарушение [1]
   рамная крепь [3]
   рамне кріплення [3]
   рамно-анкерная крепь [5]
   рамно-анкерне кріплення [5]
   рамно-анкерное крепление [4]
   рамное крепление [1]
   раптовий викид вугілля і газу [1]
   распорно-податливая крепь [1]
   распределение деформаций [1]
   распространение воздушной ударной волны [1]
   растительные отходы [2]
   расчет деформаций [1]
   расчет динамики [1]
   расчет обделок туннелей [1]
   расчет параметров [1]
   расчет параметров крепления [1]
   расчет прочности [1]
   расчет температурного поля [1]
   расчет температуры [1]
   расчет теплового поля [1]
   реверсивный привод [1]
   региональная политика [1]
   регрессионная модель [1]
   регресійна модель [1]
   регулирование теплового режима [1]
   регулювання теплового режиму [1]
   регіональна політика [1]
   режим електроспоживання [1]
   режим электропотребления [1]
   резиновая футеровка [1]
   резинотросовый канат [1]
   резной архитектурный элемент [1]
   рекультивация [1]
   рекультивация земель [1]
   рекультивация нарушенных земель [1]
   рекультивація [1]
   рекультивація земель [1]
   рекультивація порушенних земель [1]
   рельеф земной поверхности [1]
   рельєф земної поверхні [1]
   реологические параметры [1]
   реологічні параметри [1]
   реструктуризація вугільних шахт [1]
   ресурсосберегающая крепь [1]
   ринкова економіка [1]
   ринок праці [1]
   робочий орган [1]
   родовища Монголії [1]
   родовище "Центральне" Донецької області [1]
   родовище графіту [1]
   родовище залізистих кварцитів [1]
   розкривальні роботи [1]
   розкривні роботи [1]
   розкриття родовища [1]
   розподіл деформацій [1]
   розподіл щільності енергії [1]
   розрахунок деформацій [1]
   розрахунок параметрів [1]
   розрахунок температури [1]
   розрахунок температурного поля [1]
   розрахунок теплового поля [1]
   розривне порушення [2]
   розривне тектонічне порушення [1]
   розробка глибоких кар'єрів [1]
   розробка кар'єру [1]
   розробка корисних копалин [1]
   розробка покривних порід [1]
   розробка родовищ [1]
   розсипне родовище [1]
   рослинні відходи [2]
   Россия [1]
   россыпное месторождение [1]
   Росія [1]
   роторна система [1]
   роторная система [1]
   рудник будущего [1]
   рудникова водовідливна установка [1]
   рудникове повітря [1]
   рудничная водоотливная установка [1]
   рудничный воздух [1]
   рудоразмольная мельница [1]
   руйнування гірських порід [3]
   рынок труда [1]
   рыночная экономика [1]
   рівняння геодезичних мереж [1]
   рівняння Ейлера [1]
   різьблений архітектурний елемент [1]
   самовозгарание угля [1]
   самонагревание [1]
   самонагрівання [1]
   самообрушение руды [1]
   самообрушення руди [1]
   санитарно-защитная зона [1]
   Санкт-Петербургский метрополитен [1]
   санітарно-захисна зона [1]
   сброс сточных вод [1]
   свердловинна підземна газифікація вугілля [1]
   сверхсжатие [1]
   свободный метан [1]
   свойства грунтов [1]
   свойства угля [1]
   сдвиг [1]
   сдвижение земной поверхности [1]
   себестоимость [1]
   себестоимость добычи руды [1]
   сегрегация [1]
   сегрегація [1]
   сейсмическое влияние [1]
   сейсмическое воздействие [1]
   сейсмічний вплив [1]
   сжимаемость грунта [1]
   СИЗОД [2]
   силовий привід [1]
   силовой привод [1]
   синергетический подход [1]
   синергетичний підхід [1]
   система вищої освіти в Україні [1]
   система высшего образования в Украине [1]
   система електропостачання [1]
   система уголь-метан [1]
   система управление проектом [1]
   система электроснабжения [1]
   ситуационный подход [1]
   ситуаційний підхід [1]
   скважинная добыча [1]
   скважинная подземная газификация угля [1]
   склад вугілля [1]
   складирование отходов [1]
   складні геологічні умови [1]
   складові інженерної освіти [1]
   складування відходів [1]
   склон [1]
   скляна промисловість [1]
   скорость осаждения земной поверхности [1]
   скорость проходки вырабокти [1]
   скінчена товщина [1]
   слабозв'язний грунт [1]
   слабосвязный грунт [1]
   сланцевий газ [1]
   сланцевый газ [1]
   сложные геологические условия [1]
   слоистая порода [1]
   сменная нагрузка [1]
   смертельный травматизм [1]
   смещение контура выработки [2]
   собівартість [1]
   собівартість добування руди [1]
   совершенствование [1]
   соединение металлорамной крепи [1]
   соединительный элемент крепи [1]
   сопротивление вращению [1]
   сопряжения [1]
   сорбция [1]
   сорбція [1]
   сосредоточенный сдвиг ствола [1]
   состав угля [1]
   составляющие инженерного образования [1]
   состояние горной выработки [2]
   социально-экономические проблемы [1]
   соціально-економічні проблеми [1]
   СПГВ [1]
   СПГУ [1]
   спектральний склад [1]
   спектральный состав [1]
   споживання електричної енергії [1]
   сравнительный анализ [1]
   средства индивидуальной защиты органов дыхания [2]
   стабильность [1]
   стабільність [1]
   сталевий канат [1]
   сталий розвиток [1]
   стальний канат [1]
   стальной канат [1]
   стан гірничої виробки [2]
   статистика вугільної промисловості [1]
   статистика угольной промышленности [1]
   статистическая модель [1]
   статистична модель [1]
   стекольная промышленность [1]
   стержневая конструкция [2]
   стиржнева конструкція [1]
   сторительство карьера [1]
   стохастическое моделирование [1]
   стохастичне моделювання [1]
   стратегическое управление [1]
   стратегічне управління [1]
   стрижнева конструкція [1]
   стругова лава [1]
   струговая лава [1]
   структура и текстура осадочных пород [1]
   структура осадових порід [1]
   структура осадочных пород [1]
   структура і текстура осадових порід [1]
   структурированная суспензия [1]
   структурна неоднородність [1]
   структурная неоднородность [1]
   структурно-неустойчивый грунт [1]
   структурована суспензия [1]
   стійкість борта кар'єра [1]
   стійкість борту кар'єру [1]
   стійкість бортів кар'єров [1]
   стійкість бортів кар'єрів [1]
   стійкість виробки [1]
   стійкість гірничих виробок [2]
   стійкість гірських порід [1]
   стійкість кріплення [1]
   стійкість масиву [1]
   стійкість порід [1]
   стійкість підземних виробок [1]
   стійкість схилу [1]
   суперпозиция [1]
   суперпозиція [1]
   схіл [1]
   тампонаж горных пород [1]
   тампонаж гірських порід [1]
   тампонаж закрепного пространства [1]
   тампонажные работы [1]
   твердеющая смесь [1]
   твердые полезные ископаемые [1]
   тверді корисні копалини [1]
   твердіюча суміш [1]
   тектоническая нарушенность [2]
   тектонические нарушения [1]
   тектонический разрыв [1]
   тектонічна порушеність [2]
   тектонічний розрив [1]
   температура воздуха [1]
   температура повітря [1]
   теория графов [1]
   теорія графів [1]
   теплова електростанція [1]
   тепловая электростанция [1]
   тепловий насос [1]
   тепловий режим глибоких шахт [1]
   тепловой дискомфорт [1]
   тепловой насос [1]
   тепловой режим глубоких шахт [1]
   теплоелектростанція [1]
   теплонасосна технологія [1]
   теплонасосная технология [1]
   теплообмен [2]
   теплообмін [2]
   теплопостачання [1]
   теплоснабжение [1]
   теплоэлектростанция [1]
   ТЕС [1]
   технические решения [1]
   техническое состояние [1]
   техническое состояние конструкций [1]
   техногене забруднення грунту [1]
   техногенна катастрофа [1]
   техногенна тріщинуватість [1]
   техногенная катастрофа [1]
   техногенная нагрузка [2]
   техногенная россыпь [1]
   техногенная трещиноватость [1]
   техногенне навантаження [2]
   техногенне порушення [2]
   техногенний вплив [1]
   техногенний ландшафт [1]
   техногенний масив [1]
   техногенний розсип [1]
   техногенно-природная катастрофа [1]
   техногенное влияние [1]
   техногенное воздействие [1]
   техногенное загрязнение почвы [1]
   техногенное нарушение [2]
   техногенный ландшафт [1]
   техногенный массив [1]
   техногенный рельеф [1]
   технологическая загруженность [1]
   технологическая схема [4]
   технологическая схема вскрытия [1]
   технологические свойства угля [1]
   технологический уклад [2]
   технологическое оборудование [2]
   технология [1]
   технология ведения горных работ [1]
   технология газификации [1]
   технология горных работ [2]
   технологічна схема [4]
   технологічне обладнання [2]
   технологічний уклад [2]
   технологічні властивості вугілля [1]
   технологія [1]
   технологія газифікації [1]
   технологія гірничих робіт [2]
   технологія проведення гірничих робіт [1]
   технічний стан [1]
   технічний стан конструкцій [1]
   технічні рішення [1]
   титано-апатитова руда [1]
   титано-апатитовая руда [1]
   титано-циркониевая руда [1]
   титано-цирконієва руда [1]
   титаномагнетит [1]
   титаномагнетитовая руда [1]
   титаномагнетитовое месторождение [1]
   токсичные элементы [1]
   токсичні елементи [1]
   тонельне оброблення [2]
   тоннель [1]
   тоннельная обделка [2]
   топливно-энергетический комплекс [1]
   торможение газового потока [1]
   тормоз подвижного состава [1]
   тормоз рухомого складу [1]
   тормозна передача [1]
   тормозная передача [1]
   тормозная система [1]
   точность определения площади [1]
   точність визначення площі [1]
   транспортирование горной массы [1]
   транспортно-отвальный комплекс [1]
   транспортування гірничої маси [1]
   трансформация образования [1]
   трансформація освіти [1]
   трехосное испытание грунта [1]
   трубка "Катока" (Ангола) [1]
   трубка "Катока" Ангола [1]
   трьохосьове випробування грунту [1]
   тугоплавка глина [1]
   тугоплавкая глина [1]
   тунель [1]
   туннель [2]
   тупикова виробка [1]
   тупикова гірнича виробка [1]
   тупиковая выработка [1]
   тупиковая горная выработка [1]
   Туреччина [1]
   туризм [1]
   Турция [1]
   тушение подземных пожаров [1]
   тушение экзогенных пожаров [1]
   ТЭК [1]
   ТЭС [1]
   тягове зусилля [1]
   тяговое усилие [1]
   тяжелые металлы [3]
   увеличение мощности [1]
   угледобывающее предприятие [1]
   угледобыча [1]
   углеметановое месторождение [1]
   угленосные отложения метана [1]
   углепромышленные отходы [1]
   углеродсодержащая среда [1]
   углесодержащий металл [1]
   углубка карьера [1]
   углубка скважины [1]
   угол наклона борта [1]
   угол падения пласта [1]
   уголь [1]
   угольная отрасль [1]
   угольная промышленность Украины [2]
   угольная шахта [4]
   угольнодобычное предприятие [1]
   угольное предприятие [1]
   угольный кусок [1]
   угольный массив [1]
   угольный метан [1]
   угольный пласт пласт Донбасса [1]
   удаленный пункт [1]
   удараня воздушная волна [1]
   ударна повітряна хвиля [2]
   ударная воздушная волна [2]
   ударная нагрузка [1]
   ударне буріння [1]
   ударне навантаження [1]
   ударное бурение [1]
   узел податливости арочной крепи [1]
   Украина [1]
   Украинский щит [1]
   Україна [1]
   Український щит [1]
   укрепление грунтов [1]
   укрепление дорожных грунтов [1]
   укріплення грунтів [1]
   укіс [1]
   укіс уступу [1]
   ультразвукова установка [1]
   ультразвуковая установка [1]
   университет [1]
   университет предпринимательского типа [1]
   університет [1]
   університет підприємницького типу [1]
   управление безопасностью [1]
   управление горным давлением [1]
   управление кровлей [1]
   управление охраной труда [1]
   управление проектами [1]
   управління безпекою [1]
   управління гірничим тиском [1]
   управління охороною праці [1]
   управління покрівлею [1]
   управління проектами [1]
   упругие свойства горных пород [1]
   упруго-пластические свойства горных пород [1]
   уравнение Эйлера [1]
   уравнивание геодезических сетей [1]
   урбоекосистема [1]
   урбоэкосистема [1]
   устойчивое развитие [1]
   устойчивость борта карьера [1]
   устойчивость бортов карьеров [2]
   устойчивость ботра карьера [1]
   устойчивость выработки [1]
   устойчивость горных выработок [2]
   устойчивость горных пород [1]
   устойчивость капитальной выработки [2]
   устойчивость карьерного откоса [1]
   устойчивость крепи [1]
   устойчивость массива [1]
   устойчивость отвалов [1]
   устойчивость откосов уступов на карьерах [1]
   устойчивость подготовительной выработки [1]
   устойчивость подземных выработок [1]
   устойчивость пород [1]
   устойчивость склона [1]
   утилизация [1]
   утилізація [1]
   учбова геологічна практика [2]
   учбовий об'єкт [1]
   учебная геологическая практика [2]
   учебный объект [1]
   учебный полигон [1]
   фактическое измерение [1]
   фактичне вимірювання [1]
   фибробетон [1]
   фибробетонная крепь [1]
   физика горных пород [1]
   физика разрушения горных пород [1]
   физико-механическая характеристика бетона [1]
   физико-химические свойства горных пород [1]
   физический процесс [1]
   фильтрационная консолидация пород [1]
   фильтрационные свойства грунта [1]
   фильтрация газа [1]
   фильтрация метана [1]
   фильтровальный респиратор [2]
   фильтрующий респиратор [1]
   флотация тонкодисперсный угольных шламов [1]
   формирование дефектов угля [1]
   формирование отвалов [1]
   формирование россыпных месторождений [1]
   формування дефектів вугілля [1]
   формування розсипних родовищ [1]
   функции управления [1]
   функциональная модель [1]
   функция управления [1]
   функціональна модель [1]
   функція управління [1]
   функції управління [1]
   фібробетон [1]
   фібробітонне кріплення [1]
   фізика гірських порід [1]
   фізика руйнування гірських порід [1]
   фізико-маханічна характеристика бетона [1]
   фізичний процес [1]
   фільтраційні властивості грунту [1]
   фільтрація газу [1]
   фільтрувальний респіратор [2]
   фільтруючий респіратор [1]
   Хатай (Турция) [1]
   хвостосховище [2]
   хвостохранилище [2]
   химическая реакция [1]
   химический состав воды [1]
   хранение ядерных материалов [1]
   хімічна реакція [1]
   хімічний склад води [1]
   цена на газ [1]
   цена на электроенергию [1]
   Центральний Донбас [1]
   Центральний район Донбасу [1]
   Центральный Донбасс [1]
   Центральный район Донбасса [1]
   центробежная мельница [1]
   циклично-поточная технология [3]
   циклонний пиловловлювач [1]
   циклонный пылеулавливатель [1]
   циклічно-потокова технологія [3]
   ЦПТ [3]
   ціна на газ [1]
   часовые диаграммы [1]
   часові діаграми [1]
   Чернигов [1]
   Черное море [1]
   Чернігів [1]
   чисельне моделювання [1]
   чисельний розрахунок [1]
   численное моделирование [1]
   численный расчет [1]
   числове моделювання [1]
   числовое моделирование [1]
   Чорне море [1]
   шарошечно-цепное долото [1]
   шарувата порода [1]
   шахта "Краснолиманская" [1]
   шахта "Краснолиманська" [1]
   шахта "Партизанская" [1]
   шахта "Партизанська" [1]
   шахта "Самарская" [1]
   шахта "Степная" [2]
   шахта "Степова" [2]
   шахта "Терновская" [1]
   шахта будущего [1]
   шахта Кривбасса [2]
   шахта Кривбасу [2]
   шахтар [1]
   шахтер [1]
   шахтна виробнича система [1]
   шахтна вода [3]
   шахтна монорейкова дорога [1]
   шахтна підйомна установка [1]
   шахтна холодильна установка [1]
   шахтная вода [3]
   шахтная монорельсовая дорога [1]
   шахтная подъемная установка [1]
   шахтная производственная система [1]
   шахтная холодильная установка [1]
   шахтний водовідлив [1]
   шахтний водоотлив [1]
   шахтний метан [2]
   шахтний підземний транспорт [1]
   шахтний підйом [1]
   шахтный конвеерный транспорт [1]
   шахтный метан [2]
   шахтный подземный транспорт [1]
   шахтный подъем [1]
   шахтопласт [1]
   швидкість осідання земної поверхні [1]
   шламова вода [1]
   шламовая вода [1]
   шламовые воды [1]
   шламові води [1]
   шляхове покриття [1]
   штучне заморожування грунту [1]
   щебеночный карьер [1]
   щебневий кар'єр [1]
   эквивалентный материал [1]
   экологическая безопасность [3]
   экологическая безопасность горных работ [1]
   экологическая опасность [2]
   экологическая оценка [1]
   экологическая паспортизация [2]
   экологические аспекты [2]
   экологические последствия [1]
   экологический риск [2]
   экологическое положение [2]
   экологическое состояние земель [1]
   экологическое состояние почв [1]
   экология горного производства [1]
   эколого-геохимическое состояние [1]
   экономика Украины [1]
   экономическая оценка [1]
   экономическая целесообразность [1]
   экономическая эффективность [2]
   экскаватор-драглайн [1]
   экскаваторно-автомобильный комплекс [1]
   эксплуатация оборудования [2]
   эксплутационный коэффициент [1]
   электрическая нагрузка [1]
   электробезопасность сетей [1]
   электромагнитная совместимость [1]
   электромобиль [1]
   электростатическая искроопасность [1]
   электротранспорт [1]
   электрохимическая обработка [1]
   электрохимическое закрепление [1]
   электроциклон [1]
   элементы крепления [1]
   эмульсионные взрывчатые вещества [1]
   энергетика Польши [1]
   энергетическая стратегия Украины [1]
   энергозатраты [2]
   энергоноситель [1]
   энергохимический комплекс [1]
   эффективность управления [1]
   юбилей [1]
   ювілей [1]
   ЮГОК [1]
   Южный ГОК [1]
   Южный горно-обогатительный комбинат [1]
   ядерна енергія [1]
   ядерная энергия [1]
   ядерные материалы [1]
   ядерные отходы [1]
   ядерні відходи [1]
   ядерні матеріали [1]
   ядро текучести [1]
   якість вищої освіти [2]
   якість вугілля [1]
   якість підготовки [1]
   європейський стандарт [1]
   європейські ціни [1]
   ізоляція електробладнання [1]
   іммобілізація [1]
   імпульс вибуху [1]
   імпульсне електромагнитне поле [1]
   інвертаризація [1]
   індивідуальний захист [1]
   інженерна освіта [3]
   інженерний захист території [1]
   інженерний розрахунок [1]
   інжинірінг [1]
   інноваційний розвиток [1]
   інноваційний індекс [1]
   інновації в освіті [1]
   інформаційний продукт [1]
   інформаційні технології [3]
   інформаційні технології в гірничій справі [1]
   ітераційний метод [1]
   ітераційні обчислення [1]
   ґрунти [1]