Now showing items 1-217 of 217

   Subject
   анкерна система (комбінована анкерна система) [1]
   анкерная система (комбинированная анкерная система) [1]
   анкерне кріплення [1]
   анкерное крепление [1]
   антрацитове вугілля [1]
   антрацитовый уголь [1]
   балка відкритого перерізу [1]
   балка открытого сечения [1]
   большеразмерный фундамент [1]
   вал вентилятора [1]
   великорозмірний фундамент [1]
   вентилятор главного проветривания [1]
   вентилятор головного провітрювання [1]
   видавлювання вугілля (видавлювання порід) [1]
   виробка-масив-охоронна конструкція [1]
   витікання метану з вугілля [1]
   влажная среда [1]
   влияние очистных работ [1]
   влияние температуры [1]
   вологе середовище [1]
   вопнякова колона [1]
   вплив очисних робіт [1]
   вплив температури [1]
   выдавливание угля (выдавливание пород) [1]
   выработка-массив-охранная конструкция [1]
   відкаточний квершлаг [1]
   відтавання мерзлих грунтів [1]
   газовые ресурсы [1]
   газові ресурси [1]
   газонасичений вуглепородний масив [1]
   газонасыщенный углепородный массив [1]
   газоносность угольного месторождения [1]
   газоносность угольного пласта [1]
   газоносність вугільного пласту [1]
   газоносність вугільного родовища [1]
   геологическое нарушение [1]
   геологічне порушення [1]
   геомеханическая система [1]
   геомеханический процесс [1]
   геомеханічна система [1]
   геомеханічний процес [1]
   геофизический критерий [1]
   геофізичний критерій [1]
   глибока шахта [1]
   глубокая шахта [1]
   грунтова основа [1]
   грунтовое основание [1]
   двошарове кріплення [1]
   двухслойное крепление [1]
   деформационный рельеф [1]
   деформация крепи [1]
   деформаційний рельєф [1]
   деформація кріплення [1]
   деформирование выработки [1]
   деформування виробки [1]
   динамическая характеристика [1]
   динамічна характеристика [1]
   железобетонная балка [1]
   загазованность горных выработок [1]
   загазованість гірничих виробок [1]
   закрепление лессовых пород [1]
   закріплення лесових порід [1]
   залізобетонна балка [1]
   замораживание и оттаивание [2]
   заморожування і відтавання [2]
   запобіжний цілик [1]
   зворотне склепіння [1]
   здимання порід [2]
   змінний переріз [1]
   зсувонебезпечний схил [1]
   известковая колонна [1]
   импульсное выделение метана [1]
   истечение метала из угля [1]
   консоль перекриття [1]
   консоль перекрытия [1]
   коробчастий профіль [1]
   коробчатый профиль [1]
   Кривий Ріг [1]
   Кривой Рог [1]
   ленточный целик [1]
   лесовий грунт [1]
   лессовый грунт [1]
   линия скольжения [1]
   лінія ковзання [1]
   мас-спектрометрія [1]
   масс-спектрометрия [1]
   микрокомпонент угля [1]
   модель подготовки землетрясения [1]
   модель підготовки землетрусу [1]
   мониторинг сейсмичности [1]
   моніторинг сейсмічності [1]
   мікрокомпонент вугілля [1]
   міцність бетонних конструкцій [1]
   міцність ціликів і покрівлі [1]
   наноструктура вугілля [1]
   наноструктура угля [1]
   напружено-деформований стан гірського масиву [2]
   напряженно-деформированное состояние горного массива [2]
   несуча здатність [1]
   несуча здатність кріплення [1]
   несущая способность [1]
   несущая способность крепи [1]
   Никопольское марганцеворудное месторождение [1]
   Нікопольське марганцеворудне родовище [1]
   обвалення порід покрівлі [1]
   обделка подземных сооружений [1]
   обратный свод [1]
   оброблення підземних споруд [1]
   обрушение пород кровли [1]
   оползнеопасный склон [1]
   осадка фундамента [2]
   основна покрівля (основна покрівля пласта) [1]
   основная кровля (основная кровля пласта) [1]
   осідання фундаменту [2]
   откаточный квершлаг [1]
   оттаивание мерзлых грунтов [1]
   охорона гірничих виробок [1]
   охорона підготовчих виробок [1]
   охрана горных выработок [1]
   охрана подготовительных выработок [1]
   пальовий фундамент [1]
   парциальное давление [1]
   парціальний тиск [1]
   ПВА-емульсія [1]
   ПВА-эмульсия [1]
   переменное сечение [1]
   податливость крепи [1]
   податливість кріплення [1]
   подвигание очистного забоя [1]
   подготовительная выработка [3]
   подготовка маркшейдеров [1]
   подземное сооружение [1]
   подошва фундамента [1]
   подработка земной поверхности [1]
   посування очисного вибою [1]
   предохранительный целик [1]
   прогноз землетрусу (прогнозування землетрусу) [1]
   прогноз землетрясения (прогнозирование землетрясения) [1]
   прогнозирование газоносности [1]
   прогнозування газоносності [1]
   пролетное строение моста [1]
   пролітна будова мосту [1]
   просадочна лесова порода [1]
   просадочная лессовая порода [1]
   просадочний грунт [1]
   просадочный грунт [1]
   прочность бетонных конструкций [1]
   прочность целиков и кровли [1]
   пружне середовище [1]
   пуста порода [1]
   пустая порода [1]
   пучение пород [2]
   підготовка маркшейдерів [1]
   підготовча виробка [3]
   підземна споруда [1]
   підошва фундаменту [1]
   підробка земної поверхні [1]
   підсилене кріплення [1]
   размеры породного массива [1]
   расчет конструкций [1]
   реологические свойства [1]
   реологічні властивості [1]
   розміри породного масиву [1]
   розрахунок конструкцій [1]
   свайный фундамент [1]
   сейсмическая активность [1]
   сейсмический район [1]
   сейсмічна активність [1]
   сейсмічний район [1]
   склад вугілля (склад вугільної сировини) [2]
   скорость подвигания очистного забоя [1]
   слабометаморфизованная порода [1]
   слабометаморфізована порода [1]
   соосность [1]
   сорбционные свойства [1]
   сорбційні властивості [1]
   состав угля (состав угольного вещества) [2]
   специальные маркшейдерские работы [1]
   спеціальні маркшейдерські роботи [1]
   співвісність [1]
   сталева балка [1]
   стальная балка [1]
   стальная рамная крепь [1]
   стальне рамне кріплення [1]
   степенева функція [1]
   степенная функция [1]
   стрічковий цілик [1]
   стійкість схилу [1]
   тампонажний розчин [1]
   тампонажный раствор [1]
   твердофазна реакція [1]
   твердофазная реакция [1]
   теплоизоляционный материал [1]
   теплоизоляция горной выработки [1]
   теплоізоляційний матеріал [1]
   теплоізоляція гірничої виробки [1]
   техногенна сейсмічність (техногенна сейсмоактивність) [1]
   техногенная сейсмичность (техногенная сейсмоактивность) [1]
   техногенний землетрус [1]
   техногенное землетрясение [1]
   Тонельна балка (Дніпропетровськ) [1]
   Тоннельная балка (Днепропетровск) [1]
   упругая среда [1]
   усиленное крепление [1]
   устойчивость склона [1]
   физические свойства угля [1]
   фізичні властивості вугілля [1]
   химическая реакция в твердой физике [1]
   хімічна реакція в твердій фізиці [1]
   числове моделювання процесів [1]
   числовое моделирование процессов [1]
   шахта "Комсомольская" [1]
   шахта "Комсомольська" [1]
   шахтоуправление "Южнодонбасское №1" [1]
   шахтоуправління "Південнодонбаське №1" [1]
   швидкість посування очисного вибою [1]
   імпульсне виділення метану [1]