Now showing items 1-310 of 310

   Subject
   t-статистика [1]
   аварийная ситуация [1]
   аварійна ситуація [1]
   акустическая геолокация [1]
   акустична геолокація [1]
   анкерная крепь [2]
   анкерне кріплення [2]
   анкерное крепление [1]
   антикорозійний захист [1]
   антикоррозионная защита [1]
   антропогенна катастрофа [1]
   антропогенная катастрофа [1]
   антропотехногенна катастрофа [1]
   антропотехногенная катастрофа [1]
   аркове кріплення [1]
   арочная крепь [1]
   арочное крепление [1]
   багатократна підробка [1]
   багаторазова підробка [1]
   багатофакторний аналіз [1]
   безпосередня покрівля [1]
   бесцеликовая отработка [1]
   большеразмерный фундамент [1]
   вертикальний шахтний стовбур [1]
   вертикальный шахтный ствол [1]
   високоміцний канат [1]
   властивості грунтів [1]
   внутренний отвал [1]
   внутрішній відвал [1]
   водозниження [1]
   водопонижение [1]
   водоспускная скважина [1]
   вскрытие затопленных скважин [1]
   встречное движение забоев [1]
   встречный забой [1]
   высокопрочный канат [1]
   геомеханические процессы [1]
   геомеханический контроль [1]
   геомеханический процесс [1]
   геомеханическое состояние породного массива [1]
   геомеханическое состояние породы [1]
   геомеханічний контроль [1]
   геомеханічний процес [1]
   геомеханічний стан породи [1]
   геомеханічні процеси [1]
   гидродинамическое влияние [1]
   гидродинамическое воздействие [1]
   глибока вугільна шахта [1]
   глибока шахта [1]
   глиниста порода [1]
   глинистая порода [1]
   глинистая почва [2]
   глинистий грунт [2]
   глинистый грунт [2]
   глубина залегания подземных вод [1]
   глубокая угольная шахта [1]
   глубокая шахта [1]
   горно-обогатительная промышленность [1]
   гідродинамічний вплив [1]
   гірничо-збагачувальна промисловість [1]
   дагазаційна свердловина [1]
   дегазационная скважина [1]
   демонтаж добычного оборудования [1]
   деформирование горного массива [1]
   деформирование массива горных пород [1]
   деформирование породного массива [1]
   деформування породного масиву [1]
   дилантансионный процесс [1]
   дилантасия [2]
   дилантасія [2]
   динамический расчет [1]
   динамічний розрахунок [1]
   Днепропетровск [1]
   Днипро [1]
   Дніпро [1]
   Дніпропетровськ [1]
   дренажна виробка [1]
   дренажная выработка [1]
   живучесть объекта [1]
   закрепленное пространство [1]
   Западная часть Донбасса [3]
   Западный Донбасс [3]
   затопленная горная выработка [1]
   захист від зсувів грунту [1]
   захист від обвалів [1]
   захист від підтоплення [1]
   Західна частина Донбасу [3]
   Західний Донбас [3]
   защита от обвалов [1]
   защита от подтопления [1]
   защита от сдвигов грунта [1]
   здимання порід [1]
   зміцнення грунтів [1]
   зміщення контуру виробки [2]
   зсув контуру виробки [2]
   зустрічний вибій [1]
   зустрічний рух вибоїв [1]
   инженерная защита территории [1]
   искусственное замораживание грунта [1]
   кам'яна пластика [1]
   каменная пластика [1]
   канатний анкер [1]
   канатный анкер [1]
   колектор теплового насоса [1]
   коллектор теплового насоса [1]
   КОМПАС-3D [1]
   компрессионное испытание [2]
   компресійне випробування [2]
   конечная толщина [1]
   коробчатый профиль [1]
   критерий оценки [1]
   критерій оцінки [1]
   Ленинградский метрополитен [1]
   ликвидация обрушений кровли [1]
   линейный масштабный эффект [1]
   лінійний масштабний ефект [1]
   макродефект [1]
   маркшейдерска зйомка [1]
   маркшейдерская съемка [1]
   математическое моделирование в горном деле [1]
   математичне моделювання в гірничій справі [1]
   металева конструкція [2]
   металеве аркове кріплення [1]
   металеве кріплення [1]
   металлическая арочная крепь [1]
   металлическая конструкция [2]
   металлическая крепь [1]
   металлическое крепление [1]
   многократная подделка [1]
   многофакторный анализ [1]
   моделирование процесса [1]
   моделювання процесу [1]
   мониторинг инженерных сооружений [1]
   мониторинг технического состояния [1]
   монтаж добычного оборудования [1]
   монтажна камера [1]
   монтажная камера [1]
   моніторинг технічного стану [1]
   моніторинг інженерних споруд [1]
   міцнісний аналіз [1]
   міцність гірських порід [1]
   набризк-бетонне кріплення [1]
   набризкбетонне кріплення [1]
   набрызг-бетонная крепь [1]
   набрызгбетонная крепь [1]
   набрызгбетонное крепление [1]
   надежность зданий и сооружений [1]
   напорная цементация [1]
   напружено-деформований стан [1]
   напружено-деформований стан гірничого масиву [1]
   напряжений стан гірського масиву [1]
   напряженно-деформированное состояние [1]
   напряженно-деформированное состояние горного массива [1]
   напряженное состояние горного массива [1]
   напірна цементація [1]
   нарушенность горного массива [1]
   негативний інженерно-геологічний процес [1]
   негативный инженерно-геологический процесс [1]
   непосредственная кровля [1]
   несуча здатність грунта [1]
   несущая способность грунта [1]
   Никопольский марганцеворудный бассейн [1]
   Никопольский марганцевый бассейн [1]
   Нікопольський марганцевий басейн [1]
   Нікопольський марганцеворудний басейн [1]
   обвалення крівлі [2]
   обвалення порід крівлі [1]
   обвалення порід покрівлі [1]
   обнажение горных пород [1]
   обрушение кровли [2]
   обрушение пород кровли [2]
   одиночный анкер [1]
   опорний тиск [1]
   опорное давление [1]
   осадка фундамента [3]
   оседание земной поверхности [1]
   осідання земної поверхні [1]
   осідання фундаменту [3]
   отвалы отходов рудообогащения [1]
   отвально-хвостовое хозяйство [1]
   оценка напряженно-деформированного состояния горного массива [1]
   оцінка напружено-деформованого стану гірничого масиву [1]
   Павлоградский район [1]
   Павлоградський район [1]
   ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" [1]
   ПАТ "ДТЕК Павлоградуголь" [1]
   перегонный туннель [1]
   перегінний тунель [1]
   петрографическое исследование [1]
   петрографічне дослідження [1]
   поверхнева дегазаційна свердловина [1]
   поверхностная дегазационная скважина [1]
   поверхностный комплекс шахт [1]
   поверхность скольжения [1]
   поверхня ковзання [1]
   повзучість грунту [1]
   повышение устойчивость горных выработок [1]
   подвигание забоя лавы [1]
   подводный тоннель [1]
   подводный туннель [1]
   подготовительная горная выработка [1]
   поддержание штерка [1]
   подземная геотехнология [1]
   ползучесть горных пород [1]
   ползучесть грунта [1]
   ползучесть пород [1]
   полигонометрический ход [1]
   полого-наклонный пласт угля [1]
   пологонаклонный пласт угля [1]
   породное обнажение [1]
   предрасчет погрешности [1]
   приконтурний масив гірнських порід [1]
   приконтурный массив горных пород [1]
   прогноз обрушаемости кровли [1]
   прогноз сдвига ствола [1]
   продуктивність устаткування [1]
   производительность оборудования [1]
   протикорозійний захист [1]
   протяжна гірнича виробка [1]
   протяжная горная выработка [1]
   проходка горизонтальных выработок [1]
   прочностный анализ [1]
   прочность горных пород [1]
   пучение пород [1]
   пучение пород в горных выработках [1]
   підвищення стійкості гірничих виробок [1]
   підводний тонель [1]
   підводний тунель [1]
   підготовча гірнича виробка [1]
   підземна геотехнологія [1]
   рамная крепь [1]
   рамне кріплення [1]
   рамное крепление [1]
   расчет обделок туннелей [1]
   расчет температурного поля [1]
   расчет теплового поля [1]
   резной архитектурный элемент [1]
   розрахунок температурного поля [1]
   розрахунок теплового поля [1]
   різьблений архітектурний елемент [1]
   Санкт-Петербургский метрополитен [1]
   свойства грунтов [1]
   сейсмическое влияние [1]
   сейсмическое воздействие [1]
   сейсмічний вплив [1]
   складні геологічні умови [1]
   скорость осаждения земной поверхности [1]
   скінчена товщина [1]
   слабозв'язний грунт [1]
   слабосвязный грунт [1]
   сложные геологические условия [1]
   смещение контура выработки [2]
   соединение металлорамной крепи [1]
   соединительный элемент крепи [1]
   сосредоточенный сдвиг ствола [1]
   состояние горной выработки [2]
   сталевий канат [1]
   стальний канат [1]
   стальной канат [1]
   стан гірничої виробки [2]
   статистическая модель [1]
   статистична модель [1]
   стержневая конструкция [1]
   стиржнева конструкція [1]
   стругова лава [1]
   струговая лава [1]
   структурно-неустойчивый грунт [1]
   стійкість гірничих виробок [1]
   стійкість схилу [1]
   тепловий насос [1]
   тепловой насос [1]
   теплообмен [1]
   теплообмін [1]
   техническое состояние конструкций [1]
   техногенна катастрофа [1]
   техногенная катастрофа [1]
   техногенно-природная катастрофа [1]
   технічний стан конструкцій [1]
   тонельне оброблення [2]
   тоннельная обделка [2]
   трехосное испытание грунта [1]
   трьохосьове випробування грунту [1]
   туннель [1]
   удаленный пункт [1]
   укрепление грунтов [1]
   укріплення грунтів [1]
   устойчивость горных выработок [1]
   устойчивость отвалов [1]
   устойчивость склона [1]
   фактическое измерение [1]
   фактичне вимірювання [1]
   физико-химические свойства горных пород [1]
   фильтрационная консолидация пород [1]
   фильтрационные свойства грунта [1]
   фільтраційні властивості грунту [1]
   Центральний Донбас [1]
   Центральний район Донбасу [1]
   Центральный Донбасс [1]
   Центральный район Донбасса [1]
   Чернигов [1]
   Чернігів [1]
   чисельне моделювання [1]
   численное моделирование [1]
   числове моделювання [1]
   числовое моделирование [1]
   швидкість осідання земної поверхні [1]
   штучне заморожування грунту [1]
   электрохимическое закрепление [1]
   элементы крепления [1]
   інженерний захист території [1]