Recent Submissions

 • Вплив коксохімічних процесів на забруднення повітря робочих зон і розробка засобів його очищення і покращення умов праці 

  Тищук, В. Ю.; Тищук, Володимир Юрійович; Тищук, Владимир Юрьевич; Tyshchuk, V. (Видавництво НГУ, 2017)
  Теоретично та експериментально обґрунтовано використання для нейтралізації шкідливих газів в коксохімічному виробництві розчинів природних речовин – водяних розчинів вуглелужного реагенту для нейтралізації оксидів вуглецю, ...
 • Дослідження параметрів пилогазових викидів при вибухових роботах у кар’єрах 

  Савотченко, Олена Миколаївна; Савотченко, О. М.; Савотченко, Елена Николаевна; Савотченко, Е. Н.; Savotchenko, O.; Зберовський, Олександр Владиславович; Зберовський, О. В.; Зберовский, Александр Владиславович; Зберовский, А. В.; Zberovskyi, O. (Видавництво НГУ, 2017)
  У статті приведені результати досліджень параметрів пилогазової хмари, що утворюється при вибухових робіт на кар’єрах. Визначені значення висоти, швидкості та об’єму хмари.
 • Разработка аспирационной системы с высоким уровнем очистки воздуха от мелкодисперсной пыли 

  Пустовой, Дмитро Сергійович; Пустовой, Д. С.; Пустовой, Дмитрий Сергеевич; Pustovoi, D. (Видавництво НГУ, 2017)
  Рассмотрены аспирационные системы, применяемые в настоящее время на обогатитель- ных фабриках Украины, изучены их конструктивные особенности и области применения. На основе полученных экспериментальных результатов ...
 • Особенности реализации алгоритмов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения невыпуклых множеств 

  Череватенко, А. П.; Череватенко, Антоніна Павлівна; Череватенко, Антонина Павловна; Cherevatenko, A. (Видавництво НГУ, 2017)
  Представлен численный алгоритм решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями и неизвестными координатами центров. Рассмотрены особенности его реализации в том ...
 • Динамічне налагодження виходів та входів типу «Так-Ні» у теговій пам’яті промислового контролера 

  Ткаченко, Сергей Николаевич; Ткаченко, С. Н.; Ткаченко, Сергій Миколайович; Ткаченко, С. М.; Tkachenko, S. (Видавництво НГУ, 2017)
  Розроблено метод непрямої побітової адресації тегових областей пам’яті виходів та входів «Так-Ні» промислового контролера для динамічного налагодження і перепризначення каналів вводу і виводу сигналів технологічного ...
 • Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів 

  Коряшкіна, Лариса Сергіївна; Коряшкіна, Л. С.; Коряшкина, Лариса Сергеевна; Коряшкина, Л. С.; Koriashkina, L.; Чернишенко, В. С.; Чернишенко, Всеволод Сергійович; Чернышекно, Всеволод Сергеевич; Чернышенко, В. С.; Chernyshenko, V.; Виноградов, Максим Олегович; Виноградов, М. О.; Віноградов, Максим Олегович; Віноградов, М. О.; Vinogradov, М.; Скрипченко, Анастасія Едуардівна; Скрипченко, А. Е.; Скрипченко, Анастасия Эдуардовна; Скрипченко, А. Э.; Skrypchenko, А. (Видавництво НГУ, 2017)
  Представлений один підхід щодо вивчення вимог роботодавців стосовно компетенцій випускників вищих навчальних закладів, який включає: збір і систематизацію необхідної інформації, вивчення і аналіз отриманих даних ...
 • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля 

  Чеберячко, Сергій Іванович; Чеберячко, С. І.; Чеберячко, Сергей Иванович; Чеберячко, С. И.; Cheberiachko, S.; Яворский, Андрей Васильевич; Яворский, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворський, А. В.; Yavors’kyy, A.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворська, О. О.; Яворская, Елена Александровна; Яворская, Е. А.; Yavorska, O. (Видавництво НГУ, 2017)
  Наведено результати досліджень запиленості повітря та рівня професійного ризику виникнення захворювань органів дихання на пилову етіологію у шахтарів при комбайновій і струговій виїмці вугілля.
 • Итерационная технология оценки производительности по пескам в циклах измельчения руды 

  Дмитриев, Валерий Иванович; Дмітрієв, Валерій Іванович; Дмітрієв, Д. І.; Дмитриев, В. И.; Dmitriev, V. (Видавництво НГУ, 2017)
  Сформирована технология оценки производительности по пескам на основе анализа порции песков спирального классификатора и особенности ее транспортирования в песковый желоб. Разработаны алгоритм и методика ...
 • Створення моделі формування транспортних потоків на основі теорії систем 

  Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Таран, І. О.; Таран, И. А.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2017)
  Описаний новий підхід щодо створення моделі формування транспортних потоків у мегаполісі на основі теорії систем із використанням типових локальних моделей, які описують конкретні процеси формування транспортних потоків ...
 • Спосіб ідентифікації структури електричної мережі споруди 

  Бубліков, Андрій Вікторович; Бубуликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Мазур, Руслан Анатолійович; Мазур, Руслан Анатольевич; Мазур, Р. А.; Mazur, R.; Зибалов, Дмитро Сергійович; Зибалов, Дмитрий Сергеевич; Зибалов, Д. С.; Zybalov, D. (Видавництво НГУ, 2017)
  Описаний алгоритм ідентифікації структури електричної мережі споруди та наведені результати перевірки ефективності запропонованого алгоритму за допомогою імітаційного моделювання.
 • Оценка эффективности использования карт плотности контрастных границ геоизображений при прогнозе геологических объектов 

  Никулин, С. Л.; Нікулін, С. Л.; Нікулін, Сергій Леонідович; Никулин, Сергей Леонидович; Nikulin, S.; Коробко, О. В.; Коробко, Ольга Валерьевна; Коробко, Ольга Валеріївна; Korobko, O. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Выполнена оценка информативности карт плотности контрастных границ геоизображений (космических снимков и физических полей) при решении задачи прогноза локализации геологических объектов. Установлено, что в большинстве ...
 • Физические и теоретические основы разрушения твёрдых сплавов 

  Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрій Володимирович; Савченко, Юрий Владимирович; Savchenko, Yu. (Видавництво НГУ, 2017)
  Рассмотрены оценки влияния ударных волн разной интенсивности на механизм дефектообразования и процесс разрушения гетерогенной среды, основные соотношения непосредственно из рассмотрения баланса энергии, произвольно ...
 • Жорсткістні параметри підйомних канатів в залежності від осьового натягу 

  Ропай, В. А.; Ропай, Валерій Андрійович; Ропай, Валерий Андреевич; Ropay, V.; Федорова, І. П.; Федорова, И. П.; Федорова, Ірина Петрівна; Федорова, Ирина Петровна; Fedorova, I. (Видавництво НГУ, 2017)
  Наведено основні співвідношення та розраховані значення агрегатних коефіцієнтів жорсткості канатів двох конструкцій ГОСТ 7669−80 та ГОСТ 7668-80 при натягу у діапазоні від 0 до 0,75 від розривних зусиль каната.
 • Температурне поле на поверхні тертя від швидко рухомого джерела теплоти 

  Кравченко, Ю. Г.; Кравченко, Юрій Григорович; Кравченко, Юрий Григорьевич; Kravchenko, Yu.; Проців, В. В.; Процив, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, Владимир Васильевич; Protsiv, V.; Пугач, Р. С.; Пугач, Руслан Сергійович; Пугач, Руслан Сергеевич; Puhach, R. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Розроблена інженерна методологія виведення формул температурних полів і їх середнього значення для швидкорухомих джерел теплоти тертя при однаковій площі епюр контактних напружень. Наведені приклади розрахунків для ...
 • Установление технико-экономических показателей работы карьерных автосамосвалов в комлексе с крутонаклонными конвейерами 

  Шустов, А. А.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, Александр Александрович; Shustov, А. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Выполнен анализ работы автосамосвалов и крутонаклонных конвейеров в условиях глубоких железорудных карьеров. Рассмотрена технологическая схема к расчету переноса дробильно-перегрузочных пунктов с выделением оптимальных зон ...
 • Технологічні аспекти формування стійких приконтурних та внутрішніх відвалів при розробці нерудних родовищ 

  Черняєв, О. В.; Черняєв, Олексій Валерійович; Черняев, Алексей Валерьевич; Черняев, А. В.; Cherniaiev, O. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Розглянуті питання формування приконтурних та внутрішніх відвалів порід розкриву і відходів гірничого виробництва при розробці нерудних родовищ скельних корисних копалин, їх параметри і стійкість, на прикладі ...
 • Пути снижения техногенной нагрузки на горнодобывающие регионы Украины 

  Хоменко, О. Є.; Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, Олег Евгеньевич; Khomenko, О.; Кононенко, М. М.; Кононенко, М. Н.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, Максим Николаевич; Kononenko, M.; Миронова, Інна Геннадіївна; Миронова, Инна Геннадьевна; Миронова, І. Г.; Миронова, И. Г.; Myronova, I.; Юрченко, К. О.; Юрченко, Ксенія Олегівна; Юрченко, Ксения Олеговна; Yurchenko, К. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Выполнен анализ деятельности горнодобывающих предприятий и установлены экологические риски для техногенно-нагруженных регионов Украины. Предложены пути снижения негативного влияния горных производств на окружающую среду, ...
 • Геомеханическое обоснование параметров рабочей зоны карьера в условиях повышенной обводненности 

  Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Ковров, А. С.; Ковров, О. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Коворов, Александр Станиславович; Kovrov, А.; Череп, А. Ю.; Череп, Андрій Юрійович; Череп, Андрей Юрьевич; Cherep, A. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Проанализированы горнотехнические и геологические условия Мотроновско-Анновской россыпи Малышевского месторождения титано-циркониевых россыпных руд и предложены технологические схемы его отработки. Выполнена ...
 • Перевантаження готової продукції нерудних кар’єрів в магістральний транспорт споживачів 

  Симоненко, В. І.; Симоненко, В. И.; Симоненко, Володимир Іванович; Symonenko, V.; Черняєв, О. В.; Черняев, О. В.; Черняєв, Олексій Валерійович; Черняев, Алексей Валерьевич; Симоненко, Владимир Иванович; Cherniaiev, O.; Гриценко, Л. С.; Гриценко, Леонід Сергійович; Гриценко, Леонид Сергеевич; Hrytsenko, L.; Коротков, П. Р.; Коротков, Петро Романович; Коротков, Петр Романович; Korotkov, P. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Досліджені конструктивні рішення перевантажувальних складів готової продукції на не- рудних кар’єрах твердих корисних копалин, які доцільно застосовувати в технологічних схемах циклічно-поточних переробно-т ...
 • Вплив режимних параметрів контактуючих тіл пари: колесо – рейка на коефіцієнт зчеплення 

  Зіборов, К. А.; Зиборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, Кирилл Альбертович; Ziborov, K. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
  Для випадку нестаціонарного прямолінійного руху встановлено функціональний зв'язок силового і кінематичного параметрів при реалізації колесом рейкового транспортного засобу дотичної реакції. Розглянуто вплив режимних ...

View more