Now showing items 1-22 of 22

   Subject
   БЛОЧНЕ КАМІННЯ, ДОЛЕРИТ, АЛМАЗНО-КАНАТНА МАШИНА, ДИСКОВА МАШИНА, ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ, ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ВИРОБИ. [1]
   Відкрита розробка родовищ [3]
   горизонтальні розсипні родовища, коефіцієнт розкриву, кар’єр, рекультивація порушених земель, гірничотехнічна рекультивація. [1]
   ГРАНІТ, ВИДОБУВНІ РОБОТИ, КАР'ЄР, ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, ГІДРАВЛІЧНИЙ ЕКСКАВАТОР, АВТОСАМОСКИД, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [1]
   ділянки тимчасово неробочого борту (ДТНБ), видобуток нерудної корисної копалини, поетапне відпрацювання кар’єрного поля, холості переходи виймально-навантажувального обладнання (екскаваторів) [1]
   ЕКСКАВАТОР-ДРАГЛАЙН, ЕКСКАВАТОР-ЗВОРОТНА ЛОПАТА, ЗАХОДКА, УСТУП, КОМПЛЕКС ГІРНИЧОТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ [1]
   ЗОВНІШНІЙ ВІДВАЛ, ЗАЛІЗНА РУДА, ОДНОКІВШЕВИЙ ЕКСКАВАТОР, АВТОМОБІЛЬНИЙ І ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ, СТІЙКІСТЬ, ЯРУС, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. [1]
   кар'єр, родовище, видобувні роботи, комплексна механізація, гірничотранспортне обладнання, питомі витрати [1]
   КАРЄР, РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПАЛИН, БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ, БУРОВИЙ ВЕРСТАТ, СВЕРДЛОВИНА, КОНСТРУКЦІЯ ЗАБИВКИ, ВИБУХОВА РЕЧОВИНА, ЗАСОБИ ІНІЦІЮВАННЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА [1]
   КАР’ЄР, ПОШАРОВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ, БЕЗВИБУХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   КАР’ЄР, РЕЖИМ ГІРНИЧИХ РОБІТ, ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ КАР’ЄРУ, ТЕРМІН ВІДПРАЦЮВАННЯ. [1]
   КАР’ЄР, РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ, ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   КРУТОСПАДНЕ ЗАЛІЗОРУДНЕ РОДОВИЩЕ, РУДНИЙ РОЗВАЛ, СЕЛЕКТИВНА РОЗРОБКА, КОЕФІЦІЄНТ РОЗПУШУВАННЯ, ПОРОЖНЯ ПОРОДА. [1]
   МАСОВИЙ ВИБУХ, СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, СХЕМИ ПІДРИВАННЯ, ТРІЩИНУВАТІСТЬ, УСТУП, БЛОК, ВИБУХ. [1]
   РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, КАРЬЕР, РАБОЧИЕ УСТУПЫ [1]
   родовище, корисна копалина, видобувні роботи, уступ, екскаватори, автосамоскиди, бурові верстати, вибухова речовина, сейсмічний ефект вибуху. [1]
   рудні піски, колісний навантажувач, гідромонітор, селек-тивна технологія видобутку, витрати води, мінералогічний склад, геолого-те-хнологічна карта. [1]
   рудні піски, колісний навантажувач, селективна технологія видобутку, мінералогічний склад, геолого-технологічна карта. [1]
   СХЕМИ ПІДРИВАННЯ, ТРІЩИНУВАТІСТЬ, НАБІЙКА, КОРОТКА СВЕРДЛОВИНА, АКТИВНИЙ ЗАРЯД, МАСОВИЙ ВИБУХ, СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, УСТУП, БЛОК, ВИБУХ. [1]
   ТЕХНОГЕННЕ РОДОВИЩЕ, ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ, МОБІЛЬНИЙ ГРОХОТ, NPV, ПОПИТ, ДОЦІЛЬНІСТЬ [1]
   циклічна технологія, пухкі корисні копалини, норма виробки обладнання, екскаватор, автосамоскид, розкривні роботи, виймально-навантажувальні та гірничотранспортні операції. [1]
   ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ [1]