Now showing items 1-24 of 24

   Subject
   вибухові роботи, свердловина, неелектрична система ініціювання, сейсмічні коливання, приконтурні вибухові роботи, екранування в приконтурній зоні, контурні свердловини, контурні заряди. [1]
   ВИДОБУВНІ РОБОТИ, БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ, СВЕРДЛОВИНА, НЕЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА ІНІЦІЮВАННЯ, СЕЙСМІЧНІ КОЛИВАННЯ, САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА. [1]
   Відкрита розробка, кар’єр з видобутку граніту, схеми розкриття, автотранспорт [1]
   ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, ДАМБА, ХВОСТОСХОВИЩЕ, СХЕМИ ФОРМУВАННЯ ДАМБИ ПРИ НАРОЩУВАННІ, ПРОЦЕСИ СТВОРЕННЯ ДАМБИ [1]
   ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, РУДНЕ РОДОВИЩЕ, ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО ВІДВАЛУ, СХЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВІДВАЛУ [1]
   ділянки тимчасово неробочого борту (ДТНБ), видобуток нерудної корисної копалини, поетапне відпрацювання кар’єрного поля, холості переходи виймально-навантажувального обладнання (екскаваторів) [1]
   ЕКСКАВАТОР-ДРАГЛАЙН, ЕКСКАВАТОР-ЗВОРОТНА ЛОПАТА, ЗАХОДКА, УСТУП, КОМПЛЕКС ГІРНИЧОТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ [1]
   екскаватор-драглайн, заходка, уступ, висота уступу, ширина заходки, робочий цикл екскаватора, продуктивність. [1]
   ЗАЛІЗНА РУДА, ГЛИБИННА ЗОНА, ЦИКЛІЧНО-ПОТОЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [1]
   кар'єр, видобувні роботи, уступ, гідравлічний екскаватор, час циклу, автотранспорт [1]
   кар'єр, родовище, видобувні роботи, комплексна механізація, гірничотранспортне обладнання, питомі витрати [1]
   КАР'ЄР, ЯРУС, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ВІДВАЛ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ, УСТУП, ЕКСКАВАТОР, АВТОСАМОСКИД, ВІДВАЛОУТВОРЕННЯ. [1]
   КАР’ЄР, ПОШАРОВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ, БЕЗВИБУХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   коефіцієнт розпушення, екскаватор, автосамоскид, продуктивність. [1]
   конструкції стійких бортів, повнота видобутку запасів, результуючий кут укосу, стійкий профіль, коефіцієнт запасу стійкості. [1]
   корисна копалина, видобувних робіт, буровибухові роботи, свердловина, неелектричних системи ініціювання, сейсмічні коливання, санітарно-захисна зона. [1]
   МАГНЕТИТОВА РУДА, ПРИКОНТУРНІ ЗАПАСИ, ЦИКЛІЧНО-ПОТОЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ГІРНИЧА МАСА, КОМБІНОВАНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [1]
   МАСОВИЙ ВИБУХ, СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, СХЕМИ ПІДРИВАННЯ, ТРІЩИНУВАТІСТЬ, УСТУП, БЛОК, ВИБУХ. [1]
   родовище, гірничі роботи, екскаватор, автосамоскид, видобувні роботи, коефіцієнт розпушення гірських порід [1]
   рудні піски, колісний навантажувач, гідромонітор, селек-тивна технологія видобутку, витрати води, мінералогічний склад, геолого-те-хнологічна карта. [1]
   СЕЙСМІЧНІ КОЛИВАННЯ, МАСОВИЙ ВИБУХ, СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, УСТУП, БЛОК, ВИБУХ. [1]
   СХЕМИ ПІДРИВАННЯ, ТРІЩИНУВАТІСТЬ, НАБІЙКА, КОРОТКА СВЕРДЛОВИНА, АКТИВНИЙ ЗАРЯД, МАСОВИЙ ВИБУХ, СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, УСТУП, БЛОК, ВИБУХ. [1]
   ТЕХНОГЕННЕ РОДОВИЩЕ, ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ, МОБІЛЬНИЙ ГРОХОТ, NPV, ПОПИТ, ДОЦІЛЬНІСТЬ [1]
   циклічна технологія, пухкі корисні копалини, норма виробки обладнання, екскаватор, автосамоскид, розкривні роботи, виймально-навантажувальні та гірничотранспортні операції. [1]