Now showing items 1-236 of 236

   Subject
   ABC аналіз [1]
   ANDROID [1]
   api [1]
   COLLABORATE FILTRATION [1]
   DATA MINING [2]
   maven [1]
   PYTHON [1]
   RECOMMENDATION SYSTEM [1]
   REST API [1]
   SINGULAR VALUE DECOMPOSITION ALGORITHM [1]
   SWOT АНАЛІЗ [1]
   swot-аналіз [1]
   text mining [1]
   TКРИТЕРІЙ СТЬЮДЕНТА [1]
   U- КРИТЕРІЙ МАННА-УІТНІ [1]
   UML [1]
   WEB-ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ [1]
   xyz-аналіз [1]
   авс-аналіз [1]
   автоматизація [2]
   адаптивна система [1]
   АДАПТИВНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ [3]
   АДЕКВАТНІСТЬ МОДЕЛІ [1]
   алгоритм [3]
   алгоритм зворотного поширення [1]
   АЛГОРИТМ СИНГУЛЯРНОГО РОЗКЛАДУ МАТРИЦІ [1]
   алгоритми навчання [1]
   АНАЛІЗ [7]
   аналіз даних [1]
   аналіз діяльності [1]
   аналіз попиту [1]
   аналіз ієрархій [1]
   асортимент [1]
   асоціативні правила [1]
   багатокритеріальна оптимізація [1]
   БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР [1]
   багатошаровий персептрон [1]
   база даних [3]
   бренд [1]
   БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ [1]
   БІЗНЕС-ПЛАН [2]
   бізнес-план [2]
   бізнес–логіка [1]
   випадковий попит [2]
   виробництво [1]
   ВИТРАТИ [3]
   ВУГЛЕХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ [1]
   вугільна шахта [1]
   відношення переваги [1]
   вірус [1]
   ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ [1]
   ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ [1]
   гра [1]
   ГІРНИЧИЙ МАСИВ [1]
   динаміка попиту [1]
   динаміка продажів [1]
   динамічний ряд [1]
   диспетчер [1]
   диференційний аналіз [1]
   довірчий інтервал [1]
   документообіг [1]
   економіко-математична модель [1]
   економічна ефективність [1]
   експертиза [1]
   експертна система [2]
   експертні системи [5]
   ЕКСПОНЦІЙНЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ [2]
   ЕЛЕКТРОМОБІЛІ [1]
   ефективність [2]
   життєвий цикл [1]
   задача вибору [3]
   задача покриття [1]
   задача розміщення [1]
   ЗАДАЧІ НЕЧІТКОГО МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ [1]
   замовлення [2]
   запаси [3]
   ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ [1]
   збагачення [1]
   збільшення прибутку [1]
   зважена ковзна середня [1]
   згладжування [2]
   ЗГОРТКОВА НЕЙРОННА МЕРЕЖА [1]
   карантин [1]
   класифікатор [1]
   класифікація [1]
   КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ [1]
   кластеризація [1]
   клієнт [1]
   ковзна середня [1]
   ковзне середнє [2]
   коефіцієнт окупності інвестицій [1]
   КОЛАБОРАТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ [1]
   КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ [1]
   комбінаторна оптимізація [2]
   конкурентоспроможність [1]
   контент-аналіз [1]
   кореляційна функція [1]
   коєфіцієнт варіації [1]
   кредитний портфель [1]
   кредитний скоринг [1]
   кредитоздатність [1]
   криза стратегії [1]
   логіка [1]
   логістика [3]
   ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА [1]
   логістичні системи [1]
   ліквідність [2]
   лінгвістичний критерій [1]
   максимізація [1]
   МАРШРУТ [1]
   масштабування [1]
   математична модель [3]
   МЕТОД АДАПТИВНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ [10]
   метод аналізу ієрархій [1]
   МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   МЕТОД ЗВАЖЕНОГО (КОВЗНОГО) СЕРЕДНЬОГО [1]
   метод згортки [2]
   метод ковзної середньої [1]
   метод найменших квадратів [1]
   метод прийняття рішень [1]
   метод хольта-вінтерса [3]
   МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК [1]
   модель [3]
   модель знань [1]
   МОДЕЛЬ ХОЛЬТА–ВІНТЕРСА [1]
   моделювання [2]
   МІНІМІЗАЦІЯ [1]
   нейронні мережі [1]
   нечітка експертна система [1]
   нечітка логіка [1]
   нечітка множина [1]
   НЕЧІТКІ ВІДНОШЕННЯ [1]
   нечіткі відношення [1]
   НЕЧІТКІ ПАРАМЕТРИ [1]
   обробка даних [1]
   об’єкт [1]
   ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ [1]
   оптимальний план [1]
   ОПТИМІЗАЦІЯ [12]
   оптимізація випуску [2]
   пасажирообіг [1]
   перукарське мистецтво [1]
   план випуску [1]
   ПЛАНОГРАМА [1]
   планування [2]
   показник [1]
   помилки узагальнення [1]
   попит [2]
   порівняння [2]
   пошук оптимальної суміші [1]
   пошук рішення [2]
   прибуток [1]
   приватна компанія [1]
   прогноз [2]
   прогноз попиту [1]
   ПРОГНОЗУВАННЯ [9]
   прогнозування [1]
   прогнозування активності [1]
   прогнозування часових рядів [1]
   програма [1]
   програма–бот [1]
   програмний додаток [1]
   проект [1]
   ПРОХІДНИЦЬКІ РОБОТИ [1]
   пріорітет [1]
   підбір персоналу [1]
   підвищення рейтингу [1]
   регулярні перевезення [1]
   РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА [1]
   рекомендаційна система [1]
   рекомендація [1]
   ресурс [1]
   рефінансування [1]
   розміщення об’єктів [1]
   розміщення центрів [1]
   РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ [1]
   розпізнавання тексту [1]
   рудопідготовка [1]
   С++ [1]
   сайт [2]
   салонний бізнес [1]
   сезонний індекс [1]
   сезонність [2]
   СЕМАНТИЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ [1]
   симплекс метод [1]
   система керування [1]
   системи підтримки та прийняття рішень [4]
   системи і методи приняття рішень [1]
   СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ [1]
   системний аналіз [12]
   ситуаційне управління [1]
   склад [1]
   скрам [1]
   СОVID-19 [1]
   спектральна густина [1]
   спрінт [1]
   статестичний аналіз [1]
   статистичні характеристики [1]
   стохастичний процес [1]
   сульфаніламіди [1]
   сумарні витрати [1]
   суміш [1]
   тег [1]
   термін поставки [1]
   технолого-операційний шаблон [1]
   технічний аналіз [1]
   ТОЧНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ [1]
   ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ [1]
   транспортна задача [2]
   ТРАНСПОРТУВАННЯ [1]
   тренд [4]
   управління [1]
   управління запасами [4]
   УРАНОВІ РУДИ [1]
   фондова біржа [1]
   функція приналежності [1]
   функції належності [1]
   фінансова діяльність [1]
   фінансово-виробничий аналіз [1]
   фінансові ризики [1]
   хостинг [1]
   цілочисельне лінійне програмування [1]
   час [1]
   час регулювання [1]
   часові ряди [1]
   ШТУЧНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА [1]
   штучний нейрон [1]
   штучні імунні системи [1]
   якість [1]
   імпорт [1]
   ІМУННІ СИСТЕМИ [1]
   інтелектуальна технологія [1]
   інтелектуальні системи [1]
   інтернет-магазин [1]
   інтерфейс експертної системи [1]