Recent Submissions

 • Нейтралізація шкідливих газів при гасінні коксу розчинами 

  Тищук, В. Ю.; Тищук, Володимир Юрійович; Tyshchuk, V. (Видавництво НГУ, 2017)
  Наведено результати досліджень з розробки засобів нейтралізації монооксиду вуглецю в коксохімічному виробництві. Результатами теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що ефективним засобом поглинання ...
 • Методика розрахунку неізотермічних реактивних паро-водо-повітряних струменів для захисту довкілля від пилогазових викидів на кар'єрах 

  Савотченко, О. М.; Савотченко, Олена Миколаївна; Savotchenko, O.; Зберовський, О. В.; Зберовський, Олександр Владиславович; Зберовский, А. В.; Зберовский, Александр Владиславович; Zberovskyi, O. (Видавництво НГУ, 2017)
  У статті представлена методика розрахунку неізотермічних реактивних паро-водо-повітряних струменів для захисту навколишнього середовища від пилогазових викидів на кар’єрах.
 • Оцінка радіаційного стану забруднених об'єктів на промисловому майданчику колишнього підприємства по переробці уранових руд для обгрунтування меж санітарно-захисних зон 

  Рець, Ю. М.; Рець, Юрій Миколайович; Rets, Yu. (Видавництво НГУ, 2017)
  Проведено аналіз стану радіаційно-забруднених об’єктів на промисловому майданчику колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод» (ВО ПХЗ)» та підготовлено матеріали до обґрунтування меж санітарно-захисних зон ...
 • Активація деформаційних процесів в техногенних грунтах 

  Зуєвська, Н. В.; Зуєвська, Наталя Валеріївна; Zuievska, N.; Шайдецька, Л. В.; Шайдецька, Любов Валентинівна; Shaidetska, L.; Булітко, К. О.; Булітко, Кирило Олександрович; Bulitko, K. (Видавництво НГУ, 2017)
  Встановлено причини продовження активного деформаційного процесу в ґрунтовому масиві після спорудження комунікаційних мереж. Визначено солевміст ґрунтів, їх елементний склад та вміст нафтопродуктів в залежності від ...
 • Порівняльний аналіз еколого-економічних методів оцінки промислового забруднення атмосферного повітря 

  Журавель, А. В.; Журавель, Анастасія Володимирівна; Zhuravel, A. V.; Непошивайленко, Н. О.; Непошивайленко, Наталія Олександрівна; Neposhyvaylenko, N. O. (Видавництво НГУ, 2017)
  Проведено економічну оцінку забруднення довкілля, спираючись на розрахунки різними економічними методами: еколого-економічних збитків та екологічного податку. Запропоновано вдосконалення системи сплати компенсаційних ...
 • Порівняльний аналіз комп'ютеризованих методів оцінки впливу на довкілля забруднюючих речовин 

  Бессажна, А. А.; Бессажна, Анастасія Андріївна; Bessazhna, A.; Непошивайленко, Н. О.; Непошивайленко, Наталія Олександрівна; Neposhyvaylenko, N. (Видавництво НГУ, 2017)
  У роботі наведені результати екологічної оцінки впливу промислового підприємства на довкілля, отримані різними комп’ютеризованими методами (програмне забезпечення ЕОЛ+, УПРЗА «Еколог»). Розроблені аналітичні карти розсіювання, ...
 • Модернізація систем термометрії зерна в силосах елеватора з підвісками на основі термопар 

  Ткаченко, С. М.; Ткаченко, Сергій Миколайович; Ткаченко, С. Н.; Ткаченко, Сергей Николаевич; Tkachenko, S. (Видавництво НГУ, 2017)
  Показано шляхи модернізації і технічні рішення для систем термометрії, побудованих на основі термопар із застосуванням серійного обладнання.
 • Идентификация технологических и информационных характеристик цикла измельчения руды 

  Дмитриев, В. И.; Дмитриев, Валерий Иванович; Дмітрієв, В. І.; Дмітрієв, Валерій Іванович; Dmitriev, V. (Видавництво НГУ, 2017)
  С позиции системного подхода выполнена идентификация характеристик и дана оценка влияния производительности по пескам рециркулирующего потока в замкнутом цикле измельчения руды на процессы измельчения и классификации. ...
 • Алгоритм керування обігрівачами за критерієм максимальної синхронізації їх роботи 

  Бубліков, А. В.; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Проценко, С. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, С. Н.; Проценко, Станислав Николаевич; Protsenko, S.; Карпенко, О. В.; Карпенко, Олег Вікторович; Карпенко, Олег Викторович; Karpenko, O.; Мазур, Р. А.; Мазур, Руслан Анатолійович; Мазур, Руслан Анатольевич; Mazur, R.; про (Видавництво НГУ, 2017)
  Описаний алгоритм керування обігрівачами за критерієм максимальної синхронізації їх роботи та наведені результати перевірки ефективності запропонованого алгоритму за допомогою імітаційного моделювання.
 • Аналіз стану і вибор методу збагачення вугільних шламів з метою подальшої автоматизації 

  Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Tsvirkun, L.; Бешта, Л. В.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Лилия Валерьевна; Beshta, L. (Видавництво НГУ, 2017)
  Проведено аналіз стану збагачення вугілля і серед гравітаційних методів виконано вибір найбільш ефективного для збагачення вугільних шламів. Наведено детальний розгляд конструкції і дослідження принципа роботи гравітаційного ...
 • Механизм сдвижения горных пород в условиях движущегося очистного забоя 

  Кучин, А. С.; Кучин, Александр Сергеевич; Кучин, О. С.; Кучин, Олександр Сергійович; Kuchin, A. (Видавництво НГУ, 2017)
  В роботі на підставі маркшейдерських інструментальних спостережень за зрушенням гірських порід та земної поверхні визначені зони зрушення та підвищенного гірського тиску над очисним вибоєм, що рухається. Окремо ...
 • Метод определения неупругих сопротивлений при свободном качении колеса по рельсу 

  Франчук, В. П.; Франчук, Всеволод Петрович; Franchuk, V.; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Ziborov, K. (Видавництво НГУ, 2017)
  С учетом неупругих сопротивлений при взаимодействии контактирующих тел, представленных в форме комплексного модуля упругости, получены аналитические зависимости для определения текущего значения усилия на площадке контакта; ...
 • Моделювання процесу гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 

  Таран, І. О.; Таран, Ігор Олександрович; Таран, И. А.; Таран, Игорь Александрович; Taran, І.; Клименко, І. Ю.; Клименко, Ірина Юріївна; Клименко, Ирина Юрьевна; Клименко, И. Ю.; Klymenko, I. (Видавництво НГУ, 2017)
  У роботі розглянуто процес гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб’ємно-механічною трансмісією, що працює за схемою «диференціал на вході». Виявлення та систематизація основних закономірностей розподілу потоків ...
 • Аналитический способ раскрытия статической неопределимости задачи при расчете многопролетных балок 

  Ропай, В. А.; Ропай, Валерий Андреевич; Ропай, Валерій Андрійович; Ropay, V.; Федорова, И. П.; Федорова, І. П.; Федорова, Ирина Петровна; Федорова, Ірина Петрівна; Fedorova, I. (Видавництво НГУ, 2017)
  Приведен разработанный и обоснованный аналитический метод расчета многопролетных балок с раскрытием статической неопределимости задачи с помощью универсального уравнения изогнутой оси балки при плоском изгибе. Показана ...
 • Сохранения механической энергии гибкого тела при трении по блоку 

  Лубенец, Н. А.; Лубенец, Николай Алексеевич; Лубенець, М. О.; Лубенець, Микола Олексійович; Lubenets, N. (Видавництво НГУ, 2017)
  Приведены результаты экспериментальных исследований трения гибкого тела по блоку. Впервые установлено, что при трении гибкого тела по блоку соблюдается закон сохранения механической энергии, а также получено новое уравнение ...
 • Вплив відхилень напрямних посудини на напружено-деформований стан плоского головного каната підйомної машини 

  Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D.; Білоус, О. І.; Білоус, Олена Іванівна; Белоус, Е. И.; Белоус, Елена Ивановна; Bilous, O. (Видавництво НГУ, 2017)
  Встановлені аналітичні залежності для визначення напружено-деформованого стану головного гумотросового каната підйомної машини у разі відхилення посудини від вертикальної осі підйому. Отримані результати мають бути враховані ...
 • Алгоритм імітаційно-статистичного моделювання вимірювально-контрольної системи геометричних параметрів зубчастих коліс 

  Дербаба, В. А.; Дербаба, Віталій Анатолійович; Дербаба, Виталий Анатольевич; Derbaba, V. (Видавництво НГУ, 2017)
  Визначено залежності показників радіального биття евольвентних коліс від граничної випадкової похибки вимірювання. Застосовано метод імітаційного статистичного моделювання, який адаптований стосовно до ...
 • Нові технології укладання та контролю стану шахтних рейкових колій 

  Денищенко, О. В.; Денищенко, Олександр Валерійович; Денищенко, А. В.; Денищенко, Александр Валерьевич; Denyshchenko, O.; Барташевський, С. Є.; Барташевський, Станіслав Євгенович; Барташевский, Станислав Евгеньевич; Барташевский, С. Е.; Bartashevskyi, S.; Скляров, А. В.; Скляров, Артем Валерійович; Скляров, Артем Валерьевич; Skliarov, A.; Бедило, Т. А.; Бедило, Тарас Анатолійович; Бедило, Тарас Анатольевич; Bedylo, T. (Видавництво НГУ, 2017)
  Проведено аналіз сучасного стану рейкових колій вугільних шахт та виділено основні чинники, що впливають на їх стабільність. Запропоновані технічні рішення, що дозволять підвищити термін служби елементів ...
 • Напружено-деформований стан плоского каната зумовлений поривами тягових елементів та конструкцією барабана підйомної машини 

  Бельмас, І. В.; Бельмас, Іван Васильович; Belmas, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D. (Видавництво НГУ, 2017)
  Встановлені аналітичні залежності для визначення напружено-деформованого стану плоского гумотросового каната підйомної машини з урахуванням відхилення твірної барабана від прямої лінії та розриву троса каната. Показано, ...
 • Анкерное крепление забоя выработок для марганцеворудных шахт Украины 

  Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Евгеньевич; Хоменко, О. Є.; Хоменко, Олег Євгенович; Khomenko, О. (Видавництво НГУ, 2017)
  Выполнен анализ горнотехнических условий подземной разработки марганцевых месторождениях Украины. Проведено теоретическое моделирование и лабораторные эксперименты по исследованию устойчивости плоскости ...

View more