Now showing items 1-3 of 3

   Subject
   Big Data, Bigtable, Bitcoin, blockchain, Oracle, Адміністратор, Адміністрування БД, Аномалії видалення, Аномалії включення, Багатозначна залежність, База даних, Бази даних NoSQL, Блок, Відношення, Гешування, гнучкість бази даних, Графова модель бази, Документоорієнтована БД, з файл-сервер, Запити, Засоби розробки, Звіти, Майкрософт, Макроси, Метадані, Мета-тег, Модулі, Надмірність, Нереляційні бази, Нормалізація, Нормальні форми, Озеро даних, Повна функціональна залежність, Повнофункціональні СУБД, Потенційна суперечливість, Проектування бази, Реляційна модель, рядок, Сервери БД, Стійкість мережі, СУБД, сховища даних, Таблиця, Транзакція, Форми, Функціональна залежність [1]
   Алгоритм, аутсорсинг, дослідження проекту, ефективність проекту, Життєвий цикл, Життєвий цикл, Журнал Продукту, Журналу Спринту, Завершення проекту, Задачі, Зниження витрат, Індекс продуктивності, Індексація робіт, Календарний план, Команда, Команда розробників, Контроль змін, ліцензування, Ліцензування на використання, Ліцензування на підключення, Ліцензування на станцію, Матрична форма, мережева модель, Мета, Накопичувальний звіт, Нарада, Область обхвату, Остаточний бюджет, Оцінка витрат, Оцінка якості, Перевірка, Підсумковий звіт, План для непередбачених ситуацій, План здійсненності, планування проекту, планування спринтів, Призначення ресурсів, Приймальне тестування, Принципи, Проект, Прозорість, промислову експлуатацію, Ресурси, Скрам, спостереження, стадії впровадження, схеми, Управління ризиками, Управління якістю, Упровадження ІС, Учасник, Фаза проекту, Фокус-фактор, формуляр, Ціль Спринту, Цінності Скрам, Час випередження, Час запізнення, Часові параметри, Шаблони форм, Щоденні наради, Якість, Activities on Arrows Activities on Nodes, Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Project Central, outsourcing, Scrum, Scrum-майстер, story point, Web-форми [1]
   Методи математичного програмування, Open Office, прогнозування економічних процесів, методи імітаційного моделювання при вирішенні задач прийняття рішень. [1]