Show simple item record

dc.contributor.authorШпильовий, К.Л.
dc.date.accessioned2018-03-02T09:04:24Z
dc.date.available2018-03-02T09:04:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationШпильовий К.Л. Обґрунтування напрямків технологічних досліджень по збагаченню бідної руди Мазурівського рідкіснометалічного родовища / К.Л. Шпильовий // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2015. – Вип. 61(102). – С. 29-37ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151488
dc.description.abstractНа основі аналізу результатів досліджень речовинного складу і збагачуваності руди Мазурівського родовища та однотипних рідкіснометалічних руд були визначені найбільш пе-рспективні напрямки технологічних досліджень по розробці схеми збагачення, яка передба-чає отримання нефелін-польовошпатового і цирконового концентратів, та пірохлорового продукту. Одним з напрямків може бути гравітаційна схема збагачення, що включає довод-ку чорнового гравітаційного концентрату, як традиційними методами (гравітація, магніт-на сепарація), так і з застосуванням флотації пірохлору.ru_RU
dc.description.abstractНа основе анализа результатов исследований вещественного состава и обогатимо-сти руды Мазуровского месторождения и однотипных редкоснометаллических руд были определены наиболее перспективные направления технологических исследований по разра-ботке схемы обогащения, которая предусматривает получение нефелин-полевошпатового и цирконового концентратов, и пирохлорового продукта. Одним из направлений может быть гравитационная схема обогащения, включая доводку чернового гравитационного концентр-ата, как традиционными методами (гравитация, магнитная сепарация), так и с примене-нием флотации пирохлора.ru_RU
dc.description.abstractBy analyzing the results of research material composition and washability Mazurivsky ore de-posits and similar ore by the most promising areas of technological research on development schemes dressing, which involves obtaining nepheline-feldspar and zircon concentrates and pyro-chlore. One of the circuit can be gravity dressing, including rough tuning gravity concentrate, as tra-ditional methods (gravity, magnetic separation) and with the use of flotation of pyrochlore.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectзбагачення бідної рудиru_RU
dc.subjectМазурівське рідкіснометалічне родовищеru_RU
dc.subjectнефелін-польовошпатовий концентратru_RU
dc.subjectцирконовий концентратru_RU
dc.titleОбґрунтування напрямків технологічних досліджень по збагаченню бідної руди Мазурівського рідкіснометалічного родовищаru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.7ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record