Recent Submissions

 • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

  Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
 • Вимірювання сигналів у радіотехніці 

  Магро, Валерій Іванович; Магро, В. І.; Магро, Валерий Иванович; Магро, В. И.; Рябчій, Володимир Денисович; Рябчій, В. Д.; Рябчий, Владимир Денисович; Рябчий, В. Д.; Гусєв, Олександр Юрійович; Гусєв, О. Ю.; Гусев, Александр Юрьевич; Гусев, А. Ю. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Метою навчального посібника є надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з розробкою телекомунікаційних та радіотехнічних систем: уявлення ...
 • Технологія підземної розробки рудних родовищ 

  Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, Олег Евгеньевич; Khomenko, Oleh; Хоменко, О. Є.; Хоменко, О. Е.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, Максим Николаевич; Kononenko, Maksym; Кононенко, М. М.; Кононенко, М. Н.; Савченко, Микола Васильович; Савченко, Николай Васильевич; Savchenko, Mykola; Савченко, М. В.; Савченко, Н. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема програмі навчальної дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Подано ...
 • Патентологія 

  Кірін, Роман Станіславович; Кірін, Р. С.; Кирин, Роман Станиславович; Кирин, Р. С.; Хоменко, Володимир Львович; Хоменко, В. Л.; Хоменко, Владимир Львович; Коросташова, Ірина Миколаївна; Коросташова, І. М.; Коросташова, Ирина Николаевна; Коросташова, И. Н. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...
 • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

  Загриценко, Аліна Миколаївна; Загриценко, А. М.; Загриценко, Алина Николаевна; Загриценко, А. Н.; Демченко, Юрій Іванович; Демченко, Ю. І.; Демченко, Юрий Иванович; Демченко, Ю. И.; Соцков, Вадим Олександрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. А.; Мамайкін, Олександр Рюрікович; Мамайкін, О. Р.; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкин, А. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
 • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

  Цвіркун, Леонід Іванович; Цвіркун, Л. І.; Цвиркун, Леонид Иванович; Цвиркун, Л. И.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Л. В.; Бешта, Лилия Валерьевна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
 • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

  Випанасенко, Станіслав Іванович; Випанасенко, С. І.; Выпанасенко, Станислав Иванович; Выпанасенко, С. И.; Сатрі, Аззам Аль; Сатри, Аззам Аль; Дрешпак, Наталія Станіславівна; Дрешпак, Н. С.; Дрешпак, Наталья Станиславовна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
 • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

  Горєв, В’ячеслав Миколайович; Горєв, М. В.; Горев, Вячеслав Николаевич; Горев, В. Н.; Соколовський, Олександр Йосипович; Соколовський, О. Й.; Соколовский, Александр Иосипович; Соколовский, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
 • Механіка машин 

  Долгов, Олександр Михайлович; Долгов, О. М.; Долгов, Александр Михайлович; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
 • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

  Buzilo, V. I.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Sulaev, V. I.; Сулаєв, В. І.; Сулаєв, Віктор Іванович; Сулаев, В. И.; Сулаев, Виктор Иванович; Yavorskyi, А. V.; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, Андрей Васильевич; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Токар, Л. О.; Токар, Лариса Олександрівна; Токарь, Л. А.; Токарь, Лариса Александровна (Видавництво НГУ, 2018)
  The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
 • Математика 2. Теорія ймовірностей 

  Фомичов, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичев, Вадим Владимирович; Почепов, В. М.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. Н.; Почепов, Виктор Николаевич; Фомичова, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичева, Людмила Яковлевна (2018)
  Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
 • Інженерна комп’ютерна графіка 

  Проців, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, В. В.; Процив, Владимир Васильевич; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Бас, К. М.; Бас, Костянтин Маркович; Басс, К. М.; Басс, Константин Маркович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадій Купріянович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадий Куприянович; Федоряченко, С. О.; Федоряченко, Сергій Олександрович; Федоряченко, С. А.; Федоряченко, Сергей Александрович; Крівда, В. В.; Крівда, Віталій Валерійович; Кривда, Виталий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2018)
  Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...
 • Розумні теплові поля 

  Бубліков, А. В.; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, А. В.; Бубликов, Андрей Викторович; Заславський, О. М.; Заславський, Олександр Михайлович; Заславский, А. М.; Заславский, Александр Михайлович; Проценко, С. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, С. Н.; Проценко, Станислав Николаевич; Ткачов, В. В.; Ткачов, Віктор Васильович; Ткачев, В. В.; Ткачев, Виктор Васильевич (Видавництво НТУ "Дніпровська політехніка", 2018)
  Присвячена проблемі побудови та дослідження кіберфізичної системи «Розумне теплове поле», яка призначена для керування системою прямого електричного опалення приміщень з метою досягнення та підтримки комфортного ...
 • Подвійний інтеграл 

  Великіна, Галина Миколаївна; Великіна, Г. М.; Великина, Галина Никлолаевна; Карманова, Лілія Валентинівна; Карманова, Л. В.; Карманова, Лилия Валентиновна; Бугрим Ольга Володимирівна; Бугрим, О. В.; Бугрим, Ольга Владимировна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Містить основні теоретичні положення розділу "Подвійний інтеграл" курсу вищої математики. Дано вичерпний аналіз областям інтегрування. Розглянуто застосування подвійного інтеграла до вирішення задач з ...
 • Теоретические основы взрывного разрушения горных пород 

  Куринной, В. П.; Куринной, Владимир Павлович; Курінний, В. П.; Курінний, Володимир Павлович (Экономика, 2018)
  Монография посвящена установлению закономерностей и механизма разрушения взрывом горных пород с неоднородной структурой на основе возможного управления термо- и газодинамическими процессами в зарядной полости и ...
 • Теоретические основы взрывного разрушения горных пород 

  Куринной, Владимир Павлович; Куринной, В. П.; Курінний, Володимир Павлович; Курінний, В. П. (Видавництво НГУ, 2018)
  Монография посвящена установлению закономерностей и механизма разрушения взрывом горных пород с неоднородной структурой на основе возможного управления термо- и газодинамическими процессами в зарядной полости и ...
 • Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2–х ч. Ч. 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 124 Системний аналіз. 

  Шевченко, Юлія; Шевченко, Юлия; Shevchenko, Yuliya (Редакційно-видавничий відділ НГУ, 2018-04)
  Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності 124 Системний аналіз при вивченні нормативної дисципліни «Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин», зокрема, для підготовки до модульного контролю ...
 • Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт 

  Разумний, Ю. Т.; Разумний, Юрій Тимофійович; Разумный, Ю. Т.; Разумный, Юрий Тимофеевич; Прокуда, В. М.; Прокуда, В. Н.; Прокуда, Володимир Миколайович; Прокуда, Владимир Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
  Викладено результати досліджень у сфері підвищення енергоефективності роботи магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт. Розроблено алгоритми та моделі, які дозволяють розрахувати питомі ...