Immissioni Recenti

 • Управління безпекою в професійній діяльності 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
 • Контроль умов праці 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
 • Радіаційна безпека 

  Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
 • Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering 

  Хілов, Віктор Сергійович; Хілов, В. С.; Хилов, Виктор Сергеевич; Хилов, В. С.; Khilov, V. S. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  The Theory of Electrical Engineering is presented in three parts: the Basic Theories of Steady-State and Transients in Electrical Circuits and the Basic Theory of Electromagnetic Field. For students of electrotechnical ...
 • Моделі й методи прийняття рішень 

  Ус, Світлана Альбертівна; Ус, С. А.; Ус, Светлана Альбертовна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна; Коряшкіна, Л. С.; Коряшкина, Лариса Сергеевна; Коряшкина, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
 • Indefinite Integral 

  Бабець, Дмитро Володимирович; Бабець, Д. В.; Бабец, Дмитрий Владимирович; Бабец, Д. В.; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Сдвижкова, О. О.; Сдвижкова, Елена Александровна; Сдвижкова, Е. А.; Тимченко, Світлана Євгенівна; Тимченко, С. Є.; Тимченко, Светлана Евгеньевна; Тимченко, С. Е.; Щербаков, Петро Миколайович; Щербаков, П. М.; Щербаков, Петр Николаевич; Щербаков, П. Н.; Babets, D. V.; Sdvyzhkova, O. O.; Tymchenko, S. E.; Sherbakov, P. N. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  This study guide aims to develop as rapidly as possible the student’s ability to understand and to use the constitutive part of integral calculus “Indefinite Integral”. The comprehensive analysis of methods of ...
 • Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 

  Рябчій, Владислав Валерійович; Рябчій, В. В.; Рябчий, Владислав Валерьевич; Рябчий, В. В.; Трегуб, Микола Володимирович; Трегуб, М. В.; Трегуб, Николай Владимирович; Трегуб, Н. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто основні питання, що стосуються виконання робіт із землеустрою та геодезії, описано порядок ведення державного земельного кадастру, зокрема в нормативно-правовому аспекті. Подано ...
 • Енергетична ефективність систем електропостачання 

  Півняк, Геннадій Григорович; Півняк, Г. Г.; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Пивняк, Г. Г.; Жежеленко, Ігор Володимирович; Жежеленко, І. В.; Жежеленко, Игорь Владимирович; Жежеленко, И. В.; Папаїка, Юрій Анатолійович; Папаїка, Ю. А.; Папаика, Юрий Анатольевич; Папаика, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто питання забезпечення енергетично ефективних режимів роботи систем електропостачання. Подано комплексне вирішення проблем енергоефективності, враховуючи фактори надійності, електромагнітної ...
 • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

  Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
 • Вимірювання сигналів у радіотехніці 

  Магро, Валерій Іванович; Магро, В. І.; Магро, Валерий Иванович; Магро, В. И.; Рябчій, Володимир Денисович; Рябчій, В. Д.; Рябчий, Владимир Денисович; Рябчий, В. Д.; Гусєв, Олександр Юрійович; Гусєв, О. Ю.; Гусев, Александр Юрьевич; Гусев, А. Ю. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Метою навчального посібника є надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з розробкою телекомунікаційних та радіотехнічних систем: уявлення ...
 • Технологія підземної розробки рудних родовищ 

  Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, Олег Евгеньевич; Khomenko, Oleh; Хоменко, О. Є.; Хоменко, О. Е.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, Максим Николаевич; Kononenko, Maksym; Кононенко, М. М.; Кононенко, М. Н.; Савченко, Микола Васильович; Савченко, Николай Васильевич; Savchenko, Mykola; Савченко, М. В.; Савченко, Н. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема програмі навчальної дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Подано ...
 • Патентологія 

  Кірін, Роман Станіславович; Кірін, Р. С.; Кирин, Роман Станиславович; Кирин, Р. С.; Хоменко, Володимир Львович; Хоменко, В. Л.; Хоменко, Владимир Львович; Коросташова, Ірина Миколаївна; Коросташова, І. М.; Коросташова, Ирина Николаевна; Коросташова, И. Н. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...
 • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

  Загриценко, Аліна Миколаївна; Загриценко, А. М.; Загриценко, Алина Николаевна; Загриценко, А. Н.; Демченко, Юрій Іванович; Демченко, Ю. І.; Демченко, Юрий Иванович; Демченко, Ю. И.; Соцков, Вадим Олександрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. А.; Мамайкін, Олександр Рюрікович; Мамайкін, О. Р.; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкин, А. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
 • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

  Цвіркун, Леонід Іванович; Цвіркун, Л. І.; Цвиркун, Леонид Иванович; Цвиркун, Л. И.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Л. В.; Бешта, Лилия Валерьевна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
 • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

  Випанасенко, Станіслав Іванович; Випанасенко, С. І.; Выпанасенко, Станислав Иванович; Выпанасенко, С. И.; Сатрі, Аззам Аль; Сатри, Аззам Аль; Дрешпак, Наталія Станіславівна; Дрешпак, Н. С.; Дрешпак, Наталья Станиславовна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
 • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

  Горєв, В’ячеслав Миколайович; Горєв, М. В.; Горев, Вячеслав Николаевич; Горев, В. Н.; Соколовський, Олександр Йосипович; Соколовський, О. Й.; Соколовский, Александр Иосипович; Соколовский, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
 • Механіка машин 

  Долгов, Олександр Михайлович; Долгов, О. М.; Долгов, Александр Михайлович; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
 • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

  Buzilo, V. I.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Sulaev, V. I.; Сулаєв, В. І.; Сулаєв, Віктор Іванович; Сулаев, В. И.; Сулаев, Виктор Иванович; Yavorskyi, А. V.; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, Андрей Васильевич; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Токар, Л. О.; Токар, Лариса Олександрівна; Токарь, Л. А.; Токарь, Лариса Александровна (Видавництво НГУ, 2018)
  The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
 • Математика 2. Теорія ймовірностей 

  Фомичов, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичев, Вадим Владимирович; Почепов, В. М.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. Н.; Почепов, Виктор Николаевич; Фомичова, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичева, Людмила Яковлевна (2018)
  Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
 • Інженерна комп’ютерна графіка 

  Проців, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, В. В.; Процив, Владимир Васильевич; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Бас, К. М.; Бас, Костянтин Маркович; Басс, К. М.; Басс, Константин Маркович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадій Купріянович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадий Куприянович; Федоряченко, С. О.; Федоряченко, Сергій Олександрович; Федоряченко, С. А.; Федоряченко, Сергей Александрович; Крівда, В. В.; Крівда, Віталій Валерійович; Кривда, Виталий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2018)
  Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...

View more