Now showing items 1-20 of 34

  • CFD модель для оценки территориального риска и уровня загрязнения воздушной среды при эмиссии химического агента 

   Беляев, Н. Н.; Беляев, Николай Николаевич; Biliaiev, M.; Калашников, И. В.; Калашников, Иван Владимирович; Kalashnikov, I.; Берлов, А. В.; Берлов, Александр Викторович; Berlov, О. (Видавництво НГУ, 2018)
   Предложен метод расчета распространения опасных веществ в условиях застройки, который позволяет осуществлять оценку территориального риска. Численное моделирование осуществляется на базе модели аэродинамики и ...
  • Simulation of aeration tank work 

   Беляев, Н. Н.; Беляев, Николай Николаевич; Biliaiev, M.; Гунько, Е. Ю.; Гунько, Елена Юрьевна; Gunko, E.; Лемеш, М. В.; Лемеш, Максим Викторович; Lemesh, M. (Видавництво НГУ, 2018)
   Разработана численная модель для оценки эффективности работы аэротенка. Модель основана на применении уравнений гидродинамики и массопереноса. При моделировании очистки сточных вод в аэротенке учитываются биологические ...
  • Simulation of ground waters pollution near pools with mine wastewaters 

   Беляева, В. В.; Беляева, Виктория Витальевна; Biliaieva, V.; Машихина, П. Б.; Машихина, Полина Борисовна; Mashykhina, P.; Якубовская, З. Н.; Якубовская, Зинаида Николаевна; Yakubovska, Z. (Видавництво НГУ, 2018)
   Разработана численная модель для быстрого расчета процесса загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод. Построенная модель, основана на уравнениях фильтрации и геомиграции. Для численного ...
  • Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products 

   Стрілець, О. П.; Стрілець, Олександр Петрович; Стрелец, А. П.; Стрелец, Александр Петрович; Strilets, O.; Пчолкін, Г. Д.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Пчелкин, Г. Д.; Пчелкин, Георгий Дмитриевич; Pchelkin, G.; Кустов, В. В.; Kustov, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Виявлено теоретичне підґрунтя ефекту сегрегації при складуванні відходів збагачення з урахуванням високоякісного опису різних фракцій, проведені розрахунки щодо визначення основних параметрів технологічного процесу ...
  • Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів 

   Алексеєв, М. О.; Алексеєв, Михайло Олександрович; Алексеев, М. А.; Алексеев, Михаил Александрович; Аlekseev, М.; Голінько, О. В.; Голінько, Олександр Васильович; Голинько, А. В.; Голинько, Александр Васильевич; Golinko, О. (Видавництво НГУ, 2018)
   Наведено результати досліджень з розробки методу автоматичної діагностики стану стаціонарних термокаталітичних аналізаторів метану в частині автоматичного дистанційного контролю нульових показань аналізаторів шляхом ...
  • Аналіз способів регулювання потужності в електротехнологіях індукційного нагріву 

   Випанасенко, С. І.; Випанасенко, Станіслав Іванович; Выпанасенко, С. И.; Выпанасенко, Станислав Иванович; Vypanasenko, S.; Дрешпак, Н. С.; Дрешпак, Наталія Станіславівна; Дрешпак, Наталья Станиславовна; Dreshpak, N. (Видавництво НГУ, 2018)
   Виконано аналіз режимів роботи перетворювачів частоти в електротехнологіях індукційного нагріву. Розглянуті способи регулювання активної потужності установок нагріву. Визначені переваги та недоліки способів регулювання в ...
  • Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання 

   Чеберячко, С. І.; Cheberiachko, S.; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Yavorska, О. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначені поняття якості і ефективності для оцінки фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання. Запропоновано до показників ефективності фільтруючих ЗІЗОД віднести ймовірність захисту людини, а ...
  • Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК 

   Анісімов, О. О.; Анісімов, Олег Олександрович; Анисимов, Олег Александрович; Анисимов, О. А.; Anisimov, O.; Леонтюк, І. В.; Леонтюк, Ігор Віталійович; Leontyuk, I.; Воробйова, О. М.; Воробйова, Олена Миколаївна; Vorobiova, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проаналізовані технологічні схеми формування крутих шарів в умовах кар’єру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та визначена залежність швидкості пониження робочих уступів в крутому шарі від ширини і довжини ...
  • Влияние никеля на прочность регенерированного вольфрамокобальтового сплава 

   Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрий Владимирович; Савченко, Юрій Володимирович; Savchenko, Iu. (Видавництво НГУ, 2018)
   Разработаны твердые сплавы системы карбид вольфрама-никель-кобальт с различным содержанием компонентов по сравнению с традиционно применяемыми вольфрамокобаль- товыми сплавами, которые при наличии одинакового ...
  • Встановлення параметрів зони збурень напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа 

   Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D.; Білоус, О. І.; Білоус, Олена Іванівна; Bilous, O.; Танцура, Г. І.; Танцура, Ганна Іванівна; Tantsura, G.; Воробйова, О. М.; Воробйова, Олена Миколаївна; Воробьева, Е. Н.; Воробьева, Елена Николаевна; Vorobiova, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Досліджено механізм локального впливу різноманітних чинників на напружено-деформований стан плоского гумотросового тягового органа. Отримані результати дозволяють визначати умови прийнятності гіпотези про ...
  • Геоенергетика: ретроспектива і перспектива 

   Дичковський, Р. О.; Дичковський, Роман Омелянович; Дичковский, Р. Е.; Дичковский, Роман Емельянович; Dychkovskyi, R.; Табаченко, М. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Табаченко, Н. Н.; Табаченко, Николай Николаевич; Tabachenko, М.; Edgar Cáceres Cabana (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто недалеке минуле, сучасний стан та перспективи розвитку енергетики в Україні в рамках загальносвітових тенденцій формування енергопостачання на основі традиційних та альтернативних джерел. Авторами запропоновано ...
  • Динамическая модель шахтного локомотива, реализующего тяговое усилие в точке контакта колеса и рельса 

   Франчук, В. П.; Франчук, Всеволод Петрович; Franchuk, V.; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Ziborov, K. (Видавництво НГУ, 2018)
   Используя уравнения Лагранжа в обобщенных координатах составлена динамическая модель привода шахтного локомотива, реализующего тяговое усилие в точке контакта колеса и рельса. Определена кинетическая, потенциальная энергии ...
  • Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар'єрів 

   Дриженко, А. Ю.; Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, Анатолий Юрьевич; Drizhenko, А.; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Тамуя, Садо Арманд; Tamouya, Sado Armand; Тельнов, В. Г.; Тельнов, Вячеслав Геннадійович; Telnov, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто досвід спорудження внутрішніх відвалів в умовах відроблених глибоких кар’єрів. Запропоновано низку схем ведення внутрішнього відвалоутворення на відроблених надглибоких кар’єрах. Обґрунтовані параметри ...
  • Екологічна небезпека зсувів в національному та регіональному контексті 

   Ковров, О. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, А. С.; Ковров, Александр Станиславович; Kovrov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Представлено аналітичний матеріал стосовно розвитку та поширення екзогенних геологічних процесів, зокрема зсувів, на території України та в Дніпропетровській області в контексті екологічної та техногенної безпеки. ...
  • Исследование влияния физико-механических свойств водоносных пород на параметры гидрозащиты очистных выработок 

   Демченко, Ю. И.; Демченко, Юрий Иванович; Демченко, Ю. І.; Демченко, Юрій Іванович; Demchenko, Yu.; Соцков, В. А.; Sotskov, V.; Мамайкин, А. Р.; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкін, О. Р.; Мамайкін, Олександр Рюрикович; Mamaikin, A.; Дытюк, В. Э.; Дытюк, Виктория Эдуардовна; Dytiuk, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Представлено решение задачи детализации учета и использования физико-механических свойств водоносных пород и разделяющих слоев при определении параметров гидрозащиты горных выработок для наиболее сложного сочетания «водоносный ...
  • Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках 

   Юрченко, А. А.; Юрченко, Аннета Анатольевна; Юрченко, Аннета Анатоліївна; Yurchenko, А.; Литвиненко, А. А.; Литвиненко, Анатолий Арсентьевич; Литвиненко, Анатолій Арсентійович; Litvinenko, A.; Чеберячко, И. М.; Чеберячко, Иван Михайлович; Чеберячко, І. М.; Чеберячко, Іван Михайлович; Cheberiachko, I.; Корж, О. А.; Корж, Олег Александрович; Корж, О. О.; Корж, Олег Олександрович; Korzh, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Рассмотрены источники образования и распространения пыли в горных выработках выемочного участка угольной шахты. Установлены диаметры частиц угольной пыли, которые в условиях турбулентного переноса, находятся постоянно во ...
  • Исследование поведения горного массива после прохода лавы в условиях шахты "Белицкая" ООО "ДТЭК Добропольеуголь" 

   Федоренко, В. Н.; Федоренко, Владимир Николаевич; Федоренко, В. М.; Федоренко, Володимир Миколайович; Fedorenko, V.; Вронский, Ю. И.; Вронский, Юрий Иванович; Вронський, Ю. І.; Вронський, Юрій Іванович; Vronskyi, Yu.; Третьяк, А. В.; Третьяк, Андрей Вячеславович; Третяк, Андрій Вячеславович; Tretjak, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто методику дослідження поведінки гірського масиву після проходу лави в геологічних умовах, що існують на шахті “Білицька” ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля”. Наведено результати обробки натурних маркшейдерських ...
  • Исследование устойчивости кровли выработки, поддерживаемой двухуровневой анкерной крепью при динамических характеристиках геомеханической системы 

   Фомичев, В. В.; Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичов, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Fomychov, V.; Почепов, В. Н.; Почепов, Виктор Николаевич; Почепов, В. М.; Почепов, Віктор Миколайович; Pochepov, V.; Фомичева, Л. Я.; Фомичева, Людмила Яковлевна; Фомичова, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Fomychova, L.; Лапко, В. В.; Лапко, Виктор Викторович; Лапко, Віктор Вікторович; Lapko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Сохранение эксплуатационных характеристик горных выработок, поддерживаемых анкерной крепью, с усложнением горно-геологических условий требует применения двухуровневой анкерной крепью. Для определения оптимальных ...
  • Конструктивний розвиток технології підривання порід свердловинними зарядами з диференційованим енергонасиченням масиву 

   Скачков, А. А.; Скачков, Андрій Анатолійович; Скачков, Андрей Анатольевич; Skachkov, A.; Жуков, С. О.; Жуков, Сергій Олександрович; Жуков, С. А.; Жуков, Сергей Александрович; Zhukov, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проаналізовано основні чинники впливу вибуху на якість подрібнення порід за умов застосування розроблених авторських рішень щодо конструкцій свердловинних зарядів, формування породних оголень, створення додаткових відбиваючих ...
  • Метод расчета загрязнения воздушной среды возле отвалов, имеющих сложную форму 

   Беляев, Н. Н.; Беляев, Николай Николаевич; Biliaiev, M.; Долина, Л. Ф.; Долина, Леонид Федорович; Dolina, L.; Кириченко, П. С.; Кириченко, Павел Сергеевич; Kirichenko, P.; Козачина, В. А.; Козачина, Виталий Анатольевич; Kozachyna, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Рассмотрен метод оценки уровня загрязнения воздушной среды возле отвалов, имеющих сложную геометрическую форму. Метод базируется на численном моделировании процесса рассеивания пылевого загрязнения в ...