Show simple item record

dc.contributor.authorЧантурия, В.А.
dc.contributor.authorДвойченкова, Г.П.
dc.contributor.authorСтегницкий, Ю.Б.
dc.contributor.authorКовальчук, О.Е.
dc.contributor.authorЧернышева, Е.Н.
dc.contributor.authorТимофеев, А.С.
dc.date.accessioned2018-04-23T13:29:48Z
dc.date.available2018-04-23T13:29:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationЧантурия В.А. Экспериментальное обоснование кинетики формирования ионного состава оборотных водных систем и методики оценки эффективности способов их обесшламливания для условий переработки алмазосодержащего сырья / В.А. Чантурия, Г.П. Двойченкова, Ю.Б. Стегницкий, О.Е. Ковальчук, Е.Н. Чернышева, А.С. Тимофеев // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 48(89). – С. 150-159ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152200
dc.description.abstractЕкспериментально встановлено, що процес серпентінізації і вторинної мінералізації кимберлітов активізується участю супутніх хлоридно-кальцієвих розсолів, що формують іонний склад оборотних водних систем збагачувальних фабрик Висока активність хлориду кальцію у вихідному розчині поряд з високим парціальним тиском СО2 приводить до збільшення активності магнію. При цьому відбувається процес інтенсивної карбонатизації поро-ди і накопичення магнію в залишковому розчині. Характерною особливістю серпентінізаціїі вторинної мінералізації кімберліту є збагачення залишкових розчинів солями Na, Са і Mg уна-слідок осушення системи за рахунок скріплення води в серпентині. Розроблена і апробована методика для оцінки ефективності методів інтенсифікації процесів освітлення реальних шламовміщуючих оборотних водних систем для конкретних вищезгаданих умов переробки сировини, що містить алмази.ru_RU
dc.description.abstractЭкспериментально установлено, что процесс серпентинизации и вторичной минерали-зации кимберлитов активизируется участием сопутствующих хлоридно-кальциевых рассолов, формирующих ионный состав оборотных водных систем обогатительных фабрик Высокая активность хлорида кальция в исходном растворе наряду с высоким парциальным давлением СО2 приводит к увеличению активности магния. При этом происходит процесс интенсивной карбонатизации породы и накопление магния в остаточном растворе. Характерной особенностью серпентинизации и вторичной минерализации кимберлита является обогащение остаточных растворов солями Na, Са и Mg вследствие осушения системы за счет связывания воды в серпентине. Разработана и апробирована методика для оценки эффективности методов интенсификации процессов осветления реальных шламсодержащих оборотных водных систем для конкретных вышеуказанных условий переработки алмазосодержащего сырья.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectзневоднення та сушінняru_RU
dc.subjectводно-шламове господарствоru_RU
dc.subjectионный состав оборотных водных системru_RU
dc.subjectпереработка алмазосодержащего сырьяru_RU
dc.titleЭкспериментальное обоснование кинетики формирования ионного состава оборотных водных систем и методики оценки эффективности способов их обесшламливания для условий переработки алмазосодержащего сырьяru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.7:622.371ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record