Now showing items 1-20 of 42

  • Забезпечення стійкості укосів із прогнозованим зсувом ґрунтів 

   Зуй, Д. А.; Зуй, Дарія Анатоліївна; Степанюк, Л. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Вірогідність виникнення зсувів можлива на ділянках схилів або укосів із порушеною природною рівновагою порід. Зазвичай, причиною зсувів є збільшення крутизни схилу в результаті підмиву його водою, ослаблення міцності порід ...
  • Проблеми стійкості гірничих виробок вугільних шахт 

   Білошапкін, Н. О.; Білошапкін, Назар Олександрович; Пленник, А. М.; Терещук, Р. М.; Терещук, Роман Миколайович (Видавництво НГУ, 2018)
   Основною проблемою гірничого виробництва в сучасних умовах ведення господарювання, є необхідність постійного балансування у вирішенні протиріччя між максимальним зменшенням витрат при видобутку корисних копалин на всіх ...
  • До питання про визначення раціональної довжини анкерних штанг 

   Дараган, Т. В.; Дараган, Тетяна Вікторівна; Жадленко, Т. І.; Григор’єв, О. Є.; Григор’єв, Олексій Євгенович (Видавництво НГУ, 2018)
   Існуюче металеве арочне піддатливе кріплення не забезпечує збереження капітальних похилих виробок в експлуатаційному стані весь термін експлуатації, особливо в зоні впливу очисних робіт.Часткове вирішення цього питання ...
  • Кинематика параметров бортового поворота мобильных колесных геомехатронных устройств 

   Емельянов, И. С.; Емельянов, Иван Сергеевич; Зайченко, С. В.; Шевчук, С. П. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проникновение мехатронники и искусственного интеллекта происходят во всех отраслях мировой экономики. Общий объем мирового рынка мехатронных систем к в 2020 году по данным Bank of America Merrill Lynch сложит около $152.7 ...
  • Мировой опыт решения проблем закрывающихся угольных шахт 

   Хозяйкина, Наталья Владимировна; Хозяйкіна, Наталя Володимирівна; Хозяйкина, Н. В.; Вишняк, Павло Сергійович; Вишняк, П. С. (Видавництво НГУ, 2018)
   На сегодняшний день мировая угольная промышленность находится в состоянии медленного роста. Это происходит по большей части от того, что правительства многих стран серьезно развивают экологическую политику, продолжая ...
  • Грунтові умови та зони динамічного навантаження міста Києва 

   Вапнічна, В. В.; Шайдецька, Л. В.; Дудка, Є. А. (Видавництво НГУ, 2018)
   Київ займає величезну територію, яка простирається із заходу на південний схід і обмежується на північному заході і заході Вишгородом і Ново-Біличами, і з південного сходу та сходу Корчеватим, Феофанією і Борисполем. І на ...
  • Методы стабилизации деформационного процесса земной поверхности на подработаных предприятиях 

   Должиков, П. Н.; Должиков, Петро Миколайович; Должиков, П. М.; Легостаев, С. О.; Хамидуллина, Н. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Накопленный опыт проведения физической ликвидации горных выработок шахт показывает, что практически на каждом объекте возникают горно-экологические проблемы и осложнения, требующие новых технических решений. Эти проблемы ...
  • Розробка способу захисту грунтового масиву від розмивання навколо підземного тунелю 

   Стовпник, С. М.; Кашталер, А. С. (Видавництво НГУ, 2018)
   У доповіді розглядаються шляхи захисту ґрунтового масиву від розмивання навколо підземного тунелю.
  • Статистична оцінка фізико-механічних характеристик суглинків для прогнозу зсувонебезпечності схилів 

   Сдвижкова, О. А.; Ковров, О. С.; Мнішенко, Т. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначення фізико-механічних характеристик просадкових лесових ґрунтів та м’яких глинистих порід є важливим елементом інженерно-геологічних вишукувань, наприклад при оцінці стійкості природних схилів і техногенних укосів. ...
  • Габіони та фітогабіони: геотехнічний та екологічний дизайн 

   Коврова, В. О.; Жабчик, К. С.; Жабчик, Катерина Сергіївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Розвиток та поширення зсувів, особливо на урбанізованих територіях України, є однією з найнебезпечніших геоекологічних та геотехнічних проблем через непередбачуваність, раптовість та масштабні руйнівні наслідки.
  • Порівняльний аналіз методик виконання вимірювань геометричних параметрів гірничих виробок 

   Григор’єв, Є. О.; Григор'єв, Євгеній Олексійович; Терещук, О. В.; Дудка, І. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Під час дослідження деформаційних процесів в масиві гірських порід і обґрунтуванні можливості використання засобів і способів підвищення стійкості виробок зазвичай для підтвердження валідності запропонованих наукових теорій ...
  • Перспективи використання сучасних технологій САПР в Україні 

   Хозяйкина, Наталья Владимировна; Хозяйкіна, Наталя Володимирівна; Хозяйкина, Н. В.; Барсукова, С. О.; Барсукова, Софія Олегівна; Барсукова, София Олеговна (Видавництво НГУ, 2018)
   З розвитком інформаційних технологій в галузі комп'ютерного проектування, поняття САПР (системи автоматичного проектування) для будівництва набуває нового сенсу і змісту [1]. До систем автоматичного проектування (САПР) ...
  • НТУ «Днепровская политехника» – новый бренд Национального горного университета 

   Солодянкин, Александр Викторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкін, О. В.; Солодянкина, Оксана Анатольевна; Солодянкина, О. А.; Солодянкіна, Оксана Анатоліївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Старейшее высшее учебное заведение Днепра – Национальный горный университет – теперь будет носить новое название Национальный технический университет «Днепровская политехника». Такое решение было ...
  • Конструкція інвентарного кріплення для огородження котловану круглого перерізу 

   Стовпник, С. М.; Шайдецька, Л. В.; Диновська, О. В.; Диновська, Олександра Вікторівна (Видавництво НГУ, 2018)
   Тимчасові опускні кріплення під час спорудження об’єктів мілкого закладання застосовують в різних гідрогеологічних умовах при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні з іншими варіантами будівництва. Одним із ...
  • Оцінка впливу зміни кута нахилу вугільного пласта на відстань до вибою лави 

   Чередник, В. А.; Чередник, Владислава Андріївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Світовий попит на енергію буде все в більшому розмірі вдовольнятися за рахунок невикопних енергоресурсів. Відновлювальні джерела, атомна енергетика та гідроенергетика сукупно будуть забезпечувати 34% попиту. Цей сумарний ...
  • Мировые тенденции проявления оползней 

   Андреев, В. С.; Мосичева, И. И.; Халимендик, А. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   При неблагоприятном сочетании разнообразных факторов (использование под строительство территорий, которые раньше считались непригодными, вмешательство человека в окружающую среду, изменение гидрогеологических условий, ...
  • К вопросу устойчивости деревянных элементов строительных конструкций 

   Пелех, А. Б.; Халимендик, А. В.; Мясников, И. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Деревянные конструкции широко используются в настоящее время в гражданском, промышленном и шахтном строительстве (в последнем случае – в качестве крепи). При этом деревянные элементы несущих конструкций зданий и сооружений ...
  • Физико-химический механизм образования дополнительных вредных газов при разрушении горных пород взрывом 

   Соболев, Валерий Викторович; Курляк, А. В.; Соболев, В. В.; Мельников, Д. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   В результате взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ) образуются газы, в составе которых окислы азота и диоксид углерода относятся к вредным компонентам. Особенно большую опасность они представляют, находясь в замкнутом ...
  • Аналіз методів оцінки стійкості схилів і укосів, які використовуються в якості основ будівель та споруд 

   Хозяйкіна, Н. В.; Смирнова, М. С. (Видавництво НГУ, 2018)
   Сучасне будівництво характеризується не тільки кількісним зростанням, але і якісним. Надійність зведених будівель і споруд в значній мірі залежить від стійкості основ, на яких вони зводяться. Через дефіцит площі міської ...
  • Підвищення безпеки робіт у вугільній галузі за рахунок удосконалення роботи анкерної системи 

   Сахно, С. В.; Яковенко, О. С.; Останко, О. Е.; Кононенко, Д. А. (Видавництво НГУ, 2018)
   Анкерне кріплення широко використовується у всьому світі для забезпечення стійкості гірничих виробок. Щорічні обсяги встановлення анкерів перевищують 500 млн. штук, при цьому лише в США і Австралії встановлюється по 100 ...