Show simple item record

dc.contributor.authorЕгурнов, А.И.
dc.contributor.authorБорук, С.Д.
dc.contributor.authorВинклер, И.А.
dc.date.accessioned2018-05-05T09:57:35Z
dc.date.available2018-05-05T09:57:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationЕгурнов А.И. Физико-химические принципы получения композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов / А.И. Егурнов, С.Д. Борук, И.А. Винклер // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 44(85). – С. 167-173ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152362
dc.description.abstractПоказано, що введення до нафтових залишків рідких продуктів піролізу гуми дозволяє зменшити їх в’язкість та температуру спалаху. Фізико-хімічні властивості отриманих сумішей дозволяють застосовувати їх як паливо або дисперсійне середовище для отримання суспензійного вугільного палива. Для отримання вугільних суспензій можна використовувати низькокалорійні тверді енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре вугілля). Експлуатаційні характеристики суміші нафтові залишки – рідкі продукти піролізу, в першу чергу теплотворна здатність, вище, ніж при спалюванні компонентів окремо, ймовірно за рахунок реалізації мікрогетерогенного каталізу процесів горіння.ru_RU
dc.description.abstractПоказано, что введение в нефтяные отходов жидких продуктов пиролиза резины позволяет уменьшить их вязкость и уменьшить температуру вспышки. Физико-химические свойства полученных смесей позволяют применять их как топливо или дисперсионную среду для получения суспензионного угольного топлива. Для получения угольных суспензий можно использовать низкокалорийные энергоносители (отходы углеобогащения, бурый уголь). Эксплуатационные характеристики смеси нефтяные отходы – жидкие продукты пиролиза, в первую очередь теплотворная способность, выше, чем при сжигании компонентов отдельно, вероятно за счет реализации микрогеторогенного катализа процессов горения.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectекологіяru_RU
dc.subjectкомпозиционное топливоru_RU
dc.subjectвторичные топливные энергоресурсыru_RU
dc.titleФизико-химические принципы получения композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсовru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk541.183:622.33ru_RU
dc.identifier.udk622.693ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record