Now showing items 21-36 of 36

  • Статистична оцінка міцнісних властивостей глинистих порід 

   Ковров, О. С.; Мнишенко, Т. В.; Сдвижкова, О. О.; Сдвижкова, Елена Александровна; Сдвижкова, Е. А.; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Sdvyzhkova, О.; Ковров, А. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, Александр Станиславович; Мнішенко, Т. В.; Мнішенко, Таїсія Володимирівна; Мнишенко, Таисия Владимировна; Kovrov, О.; Mnishenko, Т. (Видавництво НГУ, 2018)
   Представлені результати досліджень фізико-механічних характеристик ґрунтів з використанням методів теорії ймовірностей і математичної статистики. Методом одноплощинного зрізу визначено значення зчеплення С і кута внутрішнього ...
  • Комп'ютерна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря під дією техногенних джерел 

   Біляєв, М. М.; Русакова, Т. І.; Biliaiev, М.; Rusakova, Т.; Беляев, Н. Н.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич; Русакова, Тетяна Іванівна; Русакова, Татьяна Ивановна; Русакова, Т. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Створено комп’ютерну систему оцінки рівня забруднення атмосферного повітря, яка включає в себе два блоки прогнозу рівня забруднення атмосферного повітря на базі 2D і 3D моделей рівняння масопереносу, ряд модулів, які ...
  • Удосконалення моделі забезпечення безпеки підприємств гірничої промисловості 

   Заікіна, Д. П.; Заікіна, Дар'я Павлівна; Zaikina, D.; Заикина, Д. П.; Заикина, Дарья Павловна (Видавництво НГУ, 2018)
   Результати проведених досліджень можуть вживатися горнодобувними підприємствами під час прогнозування та виникнення небезпечних ситуацій, таких як аварії і аварійні ситуації.
  • Упрощенная модель работы аэротенка 

   Беляев, Н. Н.; Лемеш, М. В.; Машихина, П. Б.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Biliaiev, М.; Лемеш, Максим Вікторович; Лемеш, Максим Викторович; Lemesh, М.; Mashykhina, P. (Видавництво НГУ, 2018)
   Построена математическая модель, позволяющая в течение нескольких секунд оценить эффективность работы аэротенка с учетом влияния на процесс биологической очистки сточных вод следующих параметров: концентрация активного ...
  • 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки 

   Беляев, Н. Н.; Калашников, И. В.; Берлов, А. В.; Biliaiev, М.; Kalashnikov, I.; Berlov, О.; Берлов, О. В.; Берлов, Александр Викторович; Берлов, Олександр Вікторович; Калашніков, І. В.; Калашніков, Іван Володимирович; Калашников, Иван Владимирович; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной трехмерной численной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке территориального риска в случае эмиссии химического агента в условиях застройки. Вычислительный эксперимент проведен ...
  • Экспериментальные исследования коэффициента захвата железорудной пыли каплями воды при ее орошении 

   Іконнікова, Н. А.; Юрченко, А. А.; Іконнікова, Наталія Анатоліївна; Иконникова, Н. А.; Иконникова, Наталья Анатольевна; Ikonnikova, N.; Юрченко, Аннета Анатольевна; Юрченко, Аннета Анатоліївна; Yurchenko, А.; Иконников, М. Ю.; Иконников, Максим Юрьевич; Іконніков, М. Ю.; Иконников, М. Ю.; Ikonnikov, М. (Видавництво НГУ, 2018)
   Экспериментальные исследования подтвердили достоверность теоретических результатов. Они показали хорошее совпадение с теоретическими исследованиями. Отклонение результатов составляет в среднем 10,2%.
  • Фітомеліорація породних відвалів шахт у межах впливу Львівсько-Волинського вугільного басейну 

   Попович, В. В.; Волощишин, А. І.; Popovych, V.; Voloshchyshyn, А.; Попович, Василь Васильович; Попович, Василий Васильевич; Волощишин, Андрій Ігорович; Волощишин, Андрей Игоревич; Волощишин, А. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Слабке заростання експозицій схилів відвалів пояснюється відсутністю терас та пологих плато, які б сприяли закріпленню рослинності на субстраті. Зокрема, деревний ярус на схилах займає лише 30-50%, підлісок – ...
  • Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химических трансформаций веществ и поглощения примеси поверхностью дорог 

   Беляев, Н. Н.; Славинская, Е. С.; Кириченко, Р. В.; Biliaiev, М.; Slavinska, О.; Kyrychenko, R.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Славинская, Елена Сергеевна; Славінська, О. С.; Славінська, Олена Сергіївна; Кириченко, Руслан Викторович; Кіріченко, Р. В.; Кіріченко, Руслан Вікторович (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной численной модели создан специализированный пакет программ с помощью которого проведен вычислительный эксперимент по оценке формы зоны загрязнения возле автомагистрали. С помощью вычислительного ...
  • Обгоунтування критерію близької й далекої взаємодіїу процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві 

   Zakharova, L.; Захарова, Л. М.; Захарова, Л. Н.; Захарова, Людмила Николаевна; Захарова, Людмила Миколаївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Кількість інформації, яка циркулювала між сусідніми фрагментами породи, зменшилася у 3,22 рази при переході від центрального фрагмента дискретного масиву гірської породи до другого шару прилеглих порід. Крім того, збільшення ...
  • Ударно-волновое разрушение твердого сплава 

   Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрій Володимирович; Савченко, Юрий Владимирович; Savchenko, Iu. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проведен сравнительный анализ технологических схем регенерации металлокерамических сплавов. Каждая из рассмотренных схем имеет свои преимущества и недостатки. В зависимости от исходной фракции лома твёрдых сплавов ...
  • Показатели эффективности способов дегазации углепородного массива высоконагруженных очистных забоев 

   Ширин, Л. Н.; Федоренко, Э. А.; Шарафан, Н. И.; Ширин, Леонид Никифорович; Shirin, L.; Ширін, Л. Н.; Ширін, Леонід Нікіфорович; Федоренко, Эдуард Аркадиевич; Fedorenko, Е.; Федоренко, Е. А.; Федоренко, Едуард Аркадійович; Шарафан, Николай Иванович; Шарафан, Микола Іванович; Шарафан, М. І.; Sharafan, N. (Видавництво НГУ, 2018)
   В качестве показателей экономической составляющей эффективности рассматриваемых технологических схем дегазации были приняты объемы попутно извлекаемого метана и его целенаправленного применения в качестве дополнительного ...
  • Технологія заповнення закріпного простору демпферним забучуванням при проведенні гірничих виробок 

   Халимендик, О. В.; Вигодін, М. О.; Солодянкін, О. В.; Khalymendyk, О.; Vigodin, М.; Solodiankin, О.; Халимендик, Алексей Владимирович; Халимендик, А. В.; Халимендик, Олексій Володимирович; Вигодін, Михайло Олександрович; Выгодин, М. А.; Выгодин, Михаил Александрович; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкин, Александр Викторович (Видавництво НГУ, 2018)
   Виконаний аналіз існуючих способів заповнення закріпного простору гірничих виробок вугільних шахт. Розроблено схему використання подрібнених вуглевмісних порід для заповнення закріпного простору гірничих виробок ...
  • Вибір ємнісного накопичування енергії для забезпечення збільшення числа експлуатованих на горизонті електровозів шахтного транспорту з індукційною передачею енергії 

   Дибрін, С. В.; Дыбрин, С. В.; Dybrin, S.; Дыбрин, Сергей Владимирович; Дибрін, Сергій Володимирович (Видавництво НГУ, 2018)
   Аналіз світового ринку суперконденсаторів дозволив визначити виробників, що мають в асортименті продукцію, орієнтовану для застосування на транспорті. Серед всіх виробників тільки Maxwell Technologies Inc. (MXWL), ...
  • Результаты стендовых исследований термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами. 

   Судакова, Д. А.; Sudakova, D.; Судакова, Диана Андреевна; Судакова, Діана Андріївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Определены режимные параметры и область применения технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами на основе полиэтилентерефталата.
  • Досвід визначення деформаційних властивостей металургійних шлаків при реконструкції доменної печі № 3 комбінату "Запоріжсталь" 

   Тимощук, В. І.; Папуша, Т. В.; Головко, В. Т.; Тимощук, В. И.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, Василій Іпполітович; Tymoshchuk, V.; Папуша, Татьяна Владимировна; Папуша, Тетяна Володимирівна; Papusha, T.; Головко, Валентин Трохимович; Головко, Валентин Трофимович; Golovko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначені загальні підходи до оцінки несучої здатності ґрунтової основи, складеної насипними ґрунтами, на основі залежності їх фізико-механічних характеристик від речового складу, давності відсипки, ступеня дії на насипний ...
  • Совершенствование методов определения метаноносности горных пород 

   Агаєв, Р. А.; Шейко, А. В.; Agaiev, R.; Sheyko, А.; Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Шейко, Анатолій Васильович; Шейко, Анатолий Васильевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Графический анализ данных, представленный в работе, позволил установить линейную закономерность влияния степени метаморфизма угля на пористые свойства пород. Установлена закономерность влияния глубины и степени ...