Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorРазінькова, М. Ю.
dc.date.accessioned2018-07-10T07:28:56Z
dc.date.available2018-07-10T07:28:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationРазінькова М. Ю. Засади використання збалансованої системи показників планування діяльності підприємства / М. Ю. Разінькова // Cталий розвиток підприємств, регіонів, країн У сучасних ринкових та політичних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ : М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 43-47.ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152832
dc.description.abstractКонцептуальні засади формування збалансованої системи показників планування та оцінки діяльності підприємства вперше було обґрунтовано Р. Капланом та Д.Нортоном у 1992 р. Основними положеннями, з яких виходили дослідники при розробці даної концепції, стали, по-перше, необхідність забезпечення зваженості поєднання фінансових та нефінансових показників для формалізації управлінських цілей, по-друге, встановлення зв’язку між, з одного боку, фінансовими параметрами та, з іншого, суто операційними вимірниками діяльності підприємства (такими, як задоволеність клієнтів, інноваційна активність та ін.), а також, по-третє, прагнення до визначення повної вартості підприємства, адекватної ринковій цінності його активів (у тому числі – нематеріальних).ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectзасади використанняru_RU
dc.subjectосновы использованияru_RU
dc.subjectзбалансована система показниківru_RU
dc.subjectсбалансированная система показателейru_RU
dc.subjectпланирование деятельности предприятияru_RU
dc.titleЗасади використання збалансованої системи показників планування діяльності підприємстваru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk005.7ru_RU


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию