Now showing items 1-2 of 2

  • Магнитные системы подвесных железоотделителей 

   Сайко, О.П.; Кофанов, А.С.; Дробченко, В.И. (2011)
   Розроблено методику та проведені теоретичні дослідження і розрахунки на вибір оптимальних параметрів магнітних систем підвісних залізовідділювачів. Визначено оптимальні параметри для залізовідділювача ЗСвМ-1,2×400 для двох ...
  • Размагничивание ферромагнитных частиц в пульпе 

   Младецкий, И.К.; Пайва, Э.М. (2011)
   Розглядаючи механічне переміщення частинки феромагнетіка у вязкому середовищі під дією зовнішнього магнітного поля, отриманий закон її руху, і визначена частота зміни зовнішнього магнітного поля, коли частинка істотно ...