Now showing items 1-1 of 1

    • Размагничивание ферромагнитных частиц в пульпе 

      Младецкий, И.К.; Пайва, Э.М. (2011)
      Розглядаючи механічне переміщення частинки феромагнетіка у вязкому середовищі під дією зовнішнього магнітного поля, отриманий закон її руху, і визначена частота зміни зовнішнього магнітного поля, коли частинка істотно ...