Recent Submissions

 • Екологічна оцінка стану атмосферного повітря на території залізорудної шахти, розташованої в межах міста 

  Миронова, І. Г.; Миронова, Інна Геннадіївна; Миронова, И. Г.; Миронова, Инна Геннадьевна (Дніпро : НГУ., 2016)
  На даний час для зниження негативного впливу на навколишнє середовище, а зокрема атмосферне повітря, під час проведення вибухових робіт всі кар’єри переведені на емульсійні вибухові речовини ...
 • Екологічна роль агрохімічного аналізу грунтів прилеглої до гірничого виробництва території 

  Лисицька, С. М.; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицкая, Светлана Майоровна; Нетяга, О. Б.; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, Ольга Борисовна; Пелагіна, А.; Пелагіна, Аліна (Дніпро : НГУ., 2016)
  Діяльність гірничодобувних підприємств пов’язана зі значною техногенною трансформацією ґрунтів, а також розсіюванням і міграцією широкого спектру шкідливих речовин викидів як в зоні гірничого відводу, так ...
 • Выбор способа разработки месторождений газовых гидратов в различных горно-геологических условиях 

  Максимова, Э. А.; Максимова, Элла Александровна; Максимова, Е. О.; Максимова, Елла Олександрівна (Дніпро : НГУ., 2016)
  Месторождения природных газовых гидратов приурочены преимущественно к акватории Мирового океана, где сосредоточено порядка 98% их запасов и лишь 2% залегают в зоне вечной мерзлоты континентов. Поскольку Мировой ...
 • Спосіб відпрацювання ціликів біля бремсбергів та похилів із застосуванням бурошнекової технології 

  Носач, О. К.; Носач, Олександр Костянтинович; Носач, А. К.; Носач, Александр Константинович; Кодунов, Б. О.; Кодунов, Борис Олексійович; Кодунов, Б. А; Кодунов, Борис Алексеевич (Дніпро : НГУ., 2016)
  Підземний видобуток вугілля за традиційними технологіями має недоліки, серед яких можна виділити значні втрати у вугільних ціликах. Практично на всіх шахтах Донбасу значна кількість запасів залишається невідпрацьованою ...
 • Оценка забойного оборудования на основе критерия харрингтона 

  Старый, В.; Старый, Виталий; Сынков, В.; Сынков, Вадим; Хорольский, А.; Хорольский, Андрей (Дніпро : НГУ., 2016)
  Цель работы – оптимизировать технологические параметры эксплуатации угольных месторождений Западного Донбасса. Идея работы состоит в том, что степень взаимосвязи оборудования в составе механизированного ...
 • Совместное складирование отходов углеобогащения 

  Судак, Н. Г.; Судак, Надежда Григорьевна; Судак, Надія Григорівна (Дніпро : НГУ., 2016)
  Вывод илонакопителей действующих углеобогатительных фабрик из эксплуатации является в настоящее время актуальной технологической и экологической задачей. Пыление тонкодисперсных материалов на больших ...
 • Проявление крупноамплитудных дизъюнктивов в Западном Донбассе 

  Халимендик, Ю. М.; Халимендик, Юрий Михайлович; Халимендик, Юрій Михайлович; Чемакина, М. В. (Дніпро : НГУ., 2016)
  В настоящее время в связи с интенсификацией горных работ, возникает необходимость увеличения шахтных полей за счет прирезки запасов угля соседних шахт. В большинстве случаев в Западном Донбассе границами ...
 • До обґрунтування параметрів підготовки запасів руд при камерних системах розробки 

  Хоменко, О. Є.; Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Евгеньевич; Кононенко, М. М.; Кононенко, Максим Миколаевич; Кононенко, М. Н.; Кононенко, Максим Николаевич; Данильченко, М.; Данильченко, Максим (Дніпро : НГУ., 2016)
  Видобування залізних руд підземним способом переважно здійснюється за допомогою камерних систем розробки. ПрАТ «ЗЗРК» працює на базі Південно-Білозерського родовища і видобуває багаті залізні руди ...
 • Системна оцінка ефективності застосування замкнутих конструкцій рамного кріплення у нестійкому масиві 

  Стовпник, С. М.; Стовпник, Станіслав Миколайович; Стовпник, Станислав Николаевич; Стовпник, С. Н. (Дніпро : НГУ., 2016)
  Підземна розробка родовищ закономірно супроводжується погіршенням гірничотехнічних умов підтримання виробок, що пов’язано як зі збільшенням глибини розробки, так і відносним послабленням порід внаслідок ...
 • Технология совместного складирования крупной и мелкой гравитационной породы 

  Голик, Д.; Голик, Дмитрий; Цыркун, А.; Цыркун, Александр; Тирунов, И.; Тирунов, Игорь (Дніпро : НГУ., 2016)
  На протяжении 40 лет в технологическом процессе ЦОФ «Павлоградская» образовывались жидкие отходы, которые транспортировались в илонакопитель по трубопроводу на расстояние 8 км. По истечению данного периода ...
 • Вітчизняний досвід створення технології адгезійного збагачення золота 

  Білецький, В. С.; Білецький, Володимир Стефанович; Билецкий, Владимир Стефанович (Дніпро : НГУ., 2016)
  Мета роботи – узагальнення вітчизняного досвіду створення технології адгезійного збагачення золота й виклад основних результатів досліджень.
 • Очистное и проходческое оборудование нового технического уровня 

  Богословский, Е.; Богословский, Евгений (Дніпро : НГУ., 2016)
  Дивизион подземной разработки Corum Group является ключевым партнером компании ДТЭК, поставляющей уникальные очистные комбайны для тонких и средних пластов и проходческие комбайны нового поколения. Среди проблем, ...
 • Рельсовый путь с регулировкой ширины рельсовой колеи для сложных условий эксплуатации промышленных предприятий 

  Говоруха, В. В.; Говоруха, Владимир Васильевич; Говоруха, Володимир Васильович (Дніпро : НГУ., 2016)
  Промышленный транспорт карьеров, заводов, портов, а также шахт и рудников неразрывно связан с эксплуатацией рельсового пути в сложных производственных условиях. При этом, рельсовый путь имеет ...
 • Вугільна промисловість в контексті економічної безпеки України 

  Саллі, С. В.; Саллі, Сергій Володимирович; Салли, Сергей Владимирович; Мамайкін, О. Р.; Мамайкін, Олександр Рюрікович; Мамайкин, А. Р.; Мамайкин, Александр Рюрикович (Дніпро : НГУ., 2016)
  Кожна держава прагне зберегти економічну і, зокрема, енергетичну безпеку. Україна є в числі багатьох індикаторів національної економічної безпеки й важливе місце надає ступеню забезпеченості країни ...
 • Зависимость высоты зон сдвижения пород с разрывом сплошности от размеров очистных выработок 

  Антощенко, Н. И.; Антощенко, Николай Иванович; Антощенко, М. І.; Антощенко, Миколай іванович; Филатьев, М.; Филатьев, Михаил; Дубовик, А. И.; Дубовик, Александр Иванович (Дніпро : НГУ., 2016)
  В настоящее время при отработке угольных пластов практически неизученными остаются вопросы, связанные с определением границ зон сдвижения пород с разрывом их сплошности. Такая ситуация сложилась из-за ...
 • Модель процесса перемещения тяговых устройств остряков стрелочного перевода 

  Ладик, С. Л.; Ладик, Сергей Леонидович; Кизилов, В. К.; Кизилов, Валентин; Собко, Т.; Собко, Тамара (Дніпро : НГУ., 2016)
  Целью исследования является построение универсальной адекватной математической модели процесса перемещения тяговых устройств остряков стрелочного перевода.
 • Дослідження впливу очисних робіт на виробку, що розташована нижче вугільного пласта 

  Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Олександрович; Соцков, В. А.; Соцков, Вадим Александрович (Дніпро : НГУ., 2016)
  Особливістю гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу є залягання вугільних пластів в світах, що вносить певні корективи в технологічні особливості ведення робіт. Традиційно на шахтах Західного ...
 • Обґрунтування можливості розробки газогідратних покладів 

  Сай, К. С.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С. (Дніпро : НГУ., 2016)
  Проблема забезпечення України вуглеводневою сировиною у повному обсязі, враховуючи усі необхідні витрати як промислового комплексу держави, так і населення, зостається невирішеною на сьогодні й ...
 • Розвиток та впровадження технології підземної газифікації вугілля 

  Саїк, П. Б.; Саїк, Павло Богданович; Саик, П. В.; Саик, Павел Богданович; Лозинський, В. Г.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинский, Василий Григорьевич (Дніпро : НГУ., 2016)
  Специфічні гірничо-геологічні, гірничотехнічні та гідрогеологічні умови залягання вугільних пластів зумовлюють необхідність впровадження альтернативних технологій відпрацювання цих запасів. Однією з ...
 • Эффективность отработки запасов руд под наклонными днищами камер в условиях неустойчивых пород 

  Зубко, С.; Зубко, Сергей; Петлеваный, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петльований, Михайло Володимирович (2016)
  Ведение очистных работ на глубоких горизонтах обусловлено постоянно увеличивающимся горным давлением, которое оказывает разрушающее воздействие на устойчивость горных выработок. Это приводит к засорению руды ...

View more