Show simple item record

dc.contributor.authorКоханська Н.Ю.
dc.date.accessioned2020-01-18T13:55:39Z
dc.date.available2020-01-18T13:55:39Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154745
dc.descriptionМета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці методичних рекомендацій та інструментарію щодо вдосконалення надання адміністративних послуг в сфері вищої освіти . Об’єкт дослідження – процес надання адміністративних послуг в сфері вищої освіти. Предмет дослідження – методичні засади надання адміністративних послуг в сфері освітньої діяльності. Новизна отриманих результатів полягає в подальшому розвитку методичних підходів до планування та організації надання адміністративних послуг державними органами в сфері вищої освіти, що, на відміну від відомих підходів, враховує вплив рівня обґрунтованості та узгодженості вимог державних структур (суб’єкти) до закладів вищої освіти (об’єкти) на якість та результати процесів ліцензування діяльності й акредитації освітніх програм. Отримані результати доцільно використати в напрямку удосконалення принципів прийняття рішень щодо змісту адміністративних послуг, удосконалення комунікаційної політики суб’єктів та об’єктів адміністративних послуг. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені та науково обґрунтовані в кваліфікаційній роботі магістра науково-практичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані в практичній роботі органів публічної влади та структур публічного управління під час надання адміністративних послуг з ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм; підготовки наукових конференцій і семінарів з питань забезпечення якості вищої освіти.ru_RU
dc.description.abstractМагістерська робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю – 281 Публічне управління та адміністрування. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2019. Кваліфікаційна робота присвячена узагальненню теоретичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо обґрунтування чинників ефективності процесу надання адміністративних послуг у сфері вищої освіти. Визначено сутність та законодавче підґрунтя адміністративних послуг у сфері вищої освіти. Проведено огляд наукових підходів щодо організації та управлінських рішень при проведенні процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм. Здійснено обґрунтування необхідності удосконалення нормативно-правових актів щодо ліцензування та акредитації освітніх програм. З’ясовано чинники, що обумовлюють ефективність процесу надання адміністративних послуг. Визначено пріоритетні напрямки щодо забезпечення надання якісних адміністративних послуг у сфері вищої освіти. Обґрунтовано удосконалення факторів та узгодження управлінських рішень з метою надання якісних адміністративних послуг у сфері вищої освіти. Набули подальшого розвитку методичний підхід до організації процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм у сфері вищої освіти, зокрема удосконалення та узгодження управлінських рішень з урахуванням пріоритетних принципів публічного управління.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectАДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, СУБ’ЄКТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ВИЩА ОСВІТАru_RU
dc.title281-Кваліфікаційна робота "Вдосконалення процесу надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності"ru_RU
dc.typeOtherru_RU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record