Now showing items 1-20 of 20

  • Філософія в добу метамодерну 

   Шабанова, Юлія Олександрівна; Шабанова, Ю. А.; Shabanova, Y. О.; Шабанова, Юлия Александровна (НТУ "ДП", 2019)
   Дослідження присвячено осмисленню філософських тенденції метамодерну як домінуючого світоглядного різновиду постпостмодерну. Розкривається кризовий стан постмодерну і формування тенденцій нової культурної парадигми ...
  • Від належного до вірогідно можливого (Парадигма складності в сучасній науці та антропології) 

   Петрушенко, Віктор Леонтійович; Петрушенко, В. Л. (НТУ "ДП", 2019)
   Аргументується теза про те, що в сучасному розумінні людини відповідно до особливостей сучасної науки відбувається перехід до парадигми складності, коли уявлення про належне щодо людини витісняється орієнтацією на вірогідно ...
  • Питання меж мистецтва в сучасній візуальній культурі 

   Годенко-Наконечна, Олена Петрівна; Годенко-Наконечна, О. П.; Hodenko-Nakonechna, О. Р. (НТУ "ДП", 2019)
   Починаючи з ХХ ст., у світ мистецтва були привнесені такі форми, які заперечували всі попередні візуальні концепції. Йдеться про перехід до форм модерністичного та концептуального мистецтва, породжених новою добою і новою ...
  • Екзистенціал людської свободи в прагматизмі 

   Хміль, Володимир Васильович; Хміль, В. В.; Хміль, Тетяна Володимирівна; Хміль, Т, В. (НТУ "ДП", 2019)
   На основі антропологічного підходу досліджуються трансцендентальні основи людського буття в прагматизмі та екзистенціалізмі, до яких відносяться свобода як умова існування самої людини в новому онтологічному вимірі.
  • Психотерапевтичні практики як об`єкт філософсько-антропологічного аналізу у вирішенні питання людиномірності світу 

   Осипов, А. О.; Осипов, Анатолій Олександрович; Osypov, А.О. (НТУ "ДП", 2019)
   Ситуація філософського постмодерну другої половини ХХ століття довела до свого логічного завершення тенденцію орієнтації філософії і науки на відносність істин та множинність сутнісних характеристик природи людини. У ...
  • Райський сад як парадигма людини 

   Тимофєєв, Олександр Володимирович; Тимофєєв, О. В.; Tymofieiev, O. V. (НТУ "ДП", 2019)
   Доповідь присвячена огляду нової книги Джорджо Агамбена «Царство і Сад», в якій італійський філософ пропонує тлумачення райського саду в якості первозданної людської природи, звертаючись до неканонічної традиції християнства
  • Педагогіка партнерства у вищій школі 

   Бабенко, Наталія; Бабенко, Н. (НТУ "ДП", 2019)
   Разом із розвитком суспільства повинні розвиватися методи підготовки випускників закладів вищої освіти, адже мета освітнього закладу – навчити студента вчитися та самостійно здобувати знання протягом життя. Саме принцип ...
  • "Інформаційне суспільство" і міфологізація свідомості сучасної людини 

   Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна (НТУ "ДП", 2019)
   Аналізується зворотна сторона соціального функціонування інформації. Розглядається механізм міфологізації свідомості в умовах «інформаційного суспільства».
  • Особливості методики викладання культурології у вищій школі 

   Коваленко, Руслан; Коваленко, Р.; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Оскільки гуманітарне знання у сучасному суспільстві набуває актуальності, гуманітарні дисципліни стають затребувані у вищих школах як для студентів гуманітарних, так і для технічних напрямів.
  • Філософія у вишах: виклики часу та праксис 

   Шевцов, С. В.; Шевцов, Сергій Вікторович (НТУ "ДП", 2019)
   Позначені основні абриси філософської майстерні: просторовий, часовий, подійний, загально-гуманітарний. Призначення майстерні – формування загальнонаукових та професійно-методологічних знань, навичок, вмінь: критичне, ...
  • Методика організації викладання історії у вищій школі 

   Розіна, Ірина; Розіна, І.; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Методика викладання відіграє головну роль у вивченні певної дисципліни, вона допомагає правильно підготувати лекційні та практичні заняття; у певній послідовності, використовуючи різні методи і прийоми, подати матеріал.
  • На який світоглядній основі можливе об`єднання громадян українського суспільства? 

   Палагута, Вадим Іванович; Palahuta, V. I.; Палагута, В. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Світоглядна основа об’єднання громадян українського суспільства можлива тільки на основі єдності у множині, саме на цій основі можливий консенсус. Рівні та різні громадяни, що говорять на своїх рідних мовах, які дотримуються ...
  • Інформаційна експансія та симулятивна інтернет-ідентичність 

   Тарасова, Наталія Юріївна; Тарасова, Н. Ю.; Tarasova, N. Y. (НТУ "ДП", 2019)
   Досліджується парадоксальність ситуації збільшення в інформаційних суспільствах обсягів повідомлень при втраті реальних смислових значень, що сприяє симуляції соціальних та індивідуальних ідентифікацій людини.
  • Осмислення філософеми "смерть людини" на грунті мистецтва 

   Лімонченко, Віра Володимирівна; Лімонченко, В. В. (НТУ "ДП", 2019)
   Мета статті – осмислення філософеми «смерть людини» на грунті образотворчого мистецтва, яке орієнтується на абстрактність художньої мови і цьому відповідає редукція світу і людини. Подолання предметності у мистецтві засвідчує ...
  • Аспекти методичної підготовки викладача філософії 

   Горобець, Денис; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Активні зміни у вищій освіті нашої країни супроводжуються впровадженням нових освітніх технологій під час навчання. В цілому профільна спрямованість освіти в університетах вимагає переосмислення багатьох позицій у всьому ...
  • Дійсний пріоритет розвитку освіти: нове педагогичне мислення 

   Возняк, Володимир Степанович; Возняк, В. С. (НТУ "ДП", 2019)
   Пропонується зовсім інший варіант розуміння пріоритетів розвитку освіти: не пошуки різноманітних інноваційних технологій, а – радикальна зміна мислення, Тобто – перехід до нового педагогічного мислення. Без радикально ...
  • Антагонізм чи симбіоз потреб особистості і суспільства 

   Білоус, Вікторія Олексіївна; Білоус, В. О. (НТУ "ДП", 2019)
   Сучасний світ, суспільство, особистість є неоднозначним, нестабільним, суперечливим і симбіотичним цілим. Одним із прикладів цього виступає потреба в автономії і залежності. У перспективі, завдяки дослідженню цих феноменів, ...
  • Подолання формалізму як один з пріоритетів розвитку освіти 

   Возняк, Сергій Степанович; Возняк, С. С. (НТУ "ДП", 2019)
   Стверджується, що беззастережний формалізм так чи інакше руйнує освіту, орієнтуючи учасників педагогічного спілкування лише на зовнішню форму Проте ані теоретики з педагогіки, ані практичні вчителі не вміють розрізняти ...
  • Концепт "агоністичної пам`яті" в сучасних дослідженнях пам`яті 

   Щелкунов, Антон Олексійович; Щелкунов, А. О.; Shchelkunov, A. O. (НТУ "ДП", 2019)
   В останні роки європейські інтелектуали намагаються розробити концепцію, в рамках якої, можливо відійти від домінуючих на сьогодні форм політики пам’яті. В результаті спільного наукового проекту європейських науковців « ...
  • Епістемологічний політеїзм 

   Халапсіс, Олексій Владиславович; Halapsis, О. V.; Халапсіс, О. В. (НТУ "ДП", 2019)
   Робота являє собою уявний експеримент, метою якого є концептуальне формулювання епістемологічного політеїзму – авторського методу осягнення історичного процесу.