Recent Submissions

 • Дослідження зміни тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій 

  Дубельт, Т. М.; Dubelt, Т. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідити вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків перших масових серій з використанням комп’ютерних програм. За допомогою математичного моделювання описати аналітичні ...
 • Кількість абразивних зерен в контакті і товщина зрізу при шліфуванні 

  Кравченко, Ю. Г.; Кравченко, Юрій Григорович; Кравченко, Юрий Григорьевич; Kravchenko, Yu.; Пацера, С. Т.; Пацера, Сергій Тихонович; Пацера, Сергей Тихонович; Patsera, S. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Вивести розрахункові формули активної глибини рельєфу різальної поверхні круга, відносної опорної довжини профілю поверхні різання заготовки, кількості різальних зерен в зоні контакту шліфувального круга із заготовкою і ...
 • Кінетика тріщини в ізотропній пластині змінної товщини 

  Долгов, О. М.; Долгов, Олександр Михайлович; Долгов, А. М.; Долгов, Александр Михайлович; Dolgov, O.; Долгова, І. М.; Dolgova, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідження впливу змінності товщини пластини з тріщиною на кінетику крихкого руйнування.
 • Часткове відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа з ушкодженою тросовою основою 

  Бельмас, І. В.; Бельмас, Іван Васильович; Бельмас, И. В.; Бельмас, Иван Васильевич; Belmas, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D.; Онищенко, С. В.; Онищенко, Сергій Валерійович; Onyshchenko, S.; Бобильова, І. Т.; Bobylova, I. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Розробити алгоритм розрахунку ділянки відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа, що має ушкоджений трос.
 • Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи 

  Орлінська, О. В.; Орлінська, Ольга Вікторівна; Орлинская, Ольга Викторовна; Orlinska, O.; Пікареня, Д. С.; Пікареня, Дмитро Сергійович; Пикареня, Дмитрий Сергеевич; Pikarenya, D.; Гапіч, Г. В.; Гапіч, Геннадій Васильович; Гапич, Геннадий Васильевич; Hapich, H.; Максимова, Н. М.; Maksymova, N.; Рудаков, Л. М.; Rudakov, L.; Чушкіна, І. В.; Chushkina, I. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Оцінити сучасний технічний стан та екологічну небезпеку експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи. Ціль дослідження є встановлення якісних показників порушених ділянок каналу та зон фільтрації. ...
 • Дослідження стану зелених насаджень м. Дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту 

  Муліна, А. В.; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Pavlуchenko, А.; Mulina, A. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідження екологічного стану зелених насаджень м. Дніпро на територіях, прилеглих до автошляхів з урахуванням інтенсивності руху автомобілів у години «пік», особливостей забудови території, рельєфу місцевості та погодних ...
 • Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки 

  Колесник, В. Є.; Колесник, Валерій Євгенович; Колесник, В. Е.; Колесник, Валерий Евгеньевич; Kolesnyk, V.; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Pavlуchenko, А.; Монюк, І. В.; Moniuk, І. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень в атмосферу впродовж опалювального сезону з оцінкою енергетичної ефективності використання палива та ступеню екологічної ...
 • Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного шахтного дренажу 

  Ковров, О. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, А. С.; Ковров, Александр Станиславович; Kovrov, O.; Клімкіна, І. І.; Клімкіна, Ірина Іванівна; Климкина, И. И.; Климкина, Ирина Ивановна; Klimkina, I.; Самарська, А. В.; Красовський, С. А. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідити в лабораторних умовах особливості процесів біовилуговування важких металів бактеріями виду Acidithiobacillus ferrooxidans як явища кислотного шахтного дренажу.
 • Обґрунтування раціонального місця установки екскаватора драглайна у вибої, при його роботі з автосамоскидами 

  Чебанов, М. О.; Чебанов, Максим Олександрович; Чебанов, М. А.; Чебанов, Максим Александрович; Chebanov, M. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Обґрунтувати раціональне місце розташування екскаватора драглайна у вибої, при його роботі в комплексі з автосамоскидами, для зменшення кута загального повороту
 • Определение параметров террикона по результатам маркшейдерско-геодезических измерений 

  Феофанов, Н. М.; Феофанов, А. Н.; Feofanov, N.; Feofanov, A. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  На основании разработанного и предложенного способа, отличающегося тем, что вокруг террикона прокладывают два параллельных замкнутых теодолит- ных хода: один у самого основания террикона и повторяющий его контур, второй ...
 • Щодо екологобезпечної розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин із застосуванням конвеєрного транспорту 

  Симоненко, В. І.; Симоненко, Володимир Іванович; Симоненко, В. И.; Симоненко, Владимир Иванович; Symonenko, V.; Черняєв, О. В.; Черняєв, Олексій Валерійович; Черняев, Алексей Валериевич; Cherniaiev, O.; Гриценко, Л. С.; Гриценко, Леонід Сергійович; Гриценко, Леонид Сергеевич; Черняєва, О. В.; Черняєва, Олена Володимирівна; Черняева, Е. В.; Черняева, Елена Владимировна; Cherniaievа, O.; Синькевич, В. В.; Synkevych, V. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Встановлення доцільності застосування технологічних схем екологозберігаючої ро- зробки родовищ твердих нерудних корисних копалин комплексами обладнання з конвеєрною доставкою гірничої маси та готової продукції.
 • Обґрунтування технології розробки техногенного родовища Новотроїцького рудоуправління 

  Пчолкін, Г. Д.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Пчелкин, Георгий Дмитриевич; Pcholkin, G.; Валенко, О. С.; Валенко, Олександр Сергійович; Valenkо, О. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Вибір раціональної технологічної схеми розробки і обґрунтування економічної до- цільності виробництва товарної продукції < 25 мм з відходів ДЗФ на базі Новотроїцького рудоуправління.
 • Перетворення мікроструктури кам'янного вугілля внаслідок дії слабкого електричного поля 

  Пічка, Т. В. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Вивчення фізико-хімічних змін, що пройшли у мікроструктурі кам’яного вугілля після обробки електричним полем слабкої напруженості.
 • Питання можливих займань метаноповітряної суміші в шахті за рахунок реалізації механоелектричних і п'єзоефектів при виїмці вугілля 

  Мінєєв, С. П.; Мінєєв, Сергій Павлович; Минеев, Сергей Павлович; Mineev, S.; Макеєв, С. Ю.; Бєликов, І. Б.; Самопаленко, П. М.; Головко, А. М.; Mineev, S.; Makeiev, S.; Belikov, І.; Samopalenko, P.; Golovko, А. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідження та обґрунтування можливих причин виникнення займань метаноповіт- ряної суміші при проходці виробок і виїмці вугілля в шахтах.
 • Визначення натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра 

  Лубенець, Т. М.; Лубенець, Тетяна Миколаївна; Лубенец, Т. Н.; Лубенец, Татьяна Николаевна; Lubenets, T. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Встановлення закономірності розподілу натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра, пошук рівняння тертя гнучких тіл та умови передачі гнучкому тілу заданого тягового зусилля з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла.
 • Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ 

  Ложніков, О. В.; Ложніков, Олексій Володимирович; Ложников, А. В.; Ложников, Алексей Владимирович; Lozhnikov, O. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Розробка методологічних принципів вибору ефективної технологічної схеми відпра- цювання обводнених титан-цирконієвих родовищ з урахуванням економічних, технічних і природоохоронних чинників.
 • Стабілізація ґрунтового масиву за допомогою ін'єкційних анкерів. Порівняльний аналіз особливостей проектування 

  Зуєвська, Н. В.; Зуєвська, Наталя Валеріївна; Zuievska, N.; Губашова, В. Є.; Губашова, Валентина Євгенівна; Губашова, В. Е.; Губашова, Валентина Евгеньевна; Gubashova, V. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Порівняльний аналіз графічного методу розташування коренів ін'єкційних анкерів у відповідності до підходів, що освітлені в нормативних документах різних країн. Ознайомлення з особливостями проектування ін’єкційних ґрунтових ...
 • Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства 

  Заікіна, Д. П.; Заікіна, Дар`я Павлівна; Заикина, Дарья Павловна (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Визначено, що економічні механізми заходів щодо поліпшення безпеки праці повинні визначатися, насамперед, економічним виразом соціального значення охорони праці з метою вибору оптимального рішення. У статті також розглянуто ...
 • Substantiation of the parameters of the erosion jet underwater face 

  Бондаренко, А. О.; Бондаренко, Андрій Олексійович; Бондаренко, Андрей Алексеевич; Bondarenko, А.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, А. А.; Шустов, Александр Александрович; Shustov, O. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  A physical model is developed for the contact of a turbulent flooded axisymmetric water erosion jet with an underwater face of incoherent soil. To develop a mathematical model, an assump- tion was made about the possibility ...
 • Об устойчивости связи двухатомной молекулы в поле электрического заряда 

  Баскевич, А. С.; Куливар, В. В.; Чоботько, И. И.; Чоботько, Игорь Игоревич; Чоботько, Ігор Ігорович; Курляк, А. В.; Балакин, О. А.; Baskevich, A.; Kulivar, V.; Chobotko, I.; Kurliak, A.; Balakin, O. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Получил развитие метод численной оценки энергии химической связи в зависимости от расстояния связи до точечного заряда – третьего кулоновского центра. Квантово-механическая модель расчета электронных термов молекул ...

View more