• ОЦІНКА ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ БАЛКИ 

      Бабак, К.Э. (ДВНЗ "НГУ" ТОВ "САЛВЕЙ", 2013)
      В даній роботі розглядаються особливості коливання балки, що вільно спирається. Для досліджень коливань була використана тонка балка, її коливання порівнюють з коливанням скрипкової струни. Користуючись методом ...