ІV Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика», яка відбудеться 17-19 березня 2021 року на базі Національного технічного університету «Дніпровська пoлiтехнікa».

Recent Submissions