Now showing items 1-19 of 19

   Subject
   БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА, РЕАЛІЯ, ТРАНСКРИПЦІЯ, ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ, КАЛЬКУВАННЯ, ОПИСОВИЙ, НАБЛИЖЕНИЙ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД, ХУДОЖНІ ТВОРИ. [1]
   ДИСКУРС, ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА, СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ, СИНТАКИЧНА КОНСТРУКЦІЯ, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ. [1]
   ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК, ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ, ОЦІНЮВАННЯ. [1]
   ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА, БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА, ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ТРАСКОДУВАННЯ, КАЛЬКУВАННЯ. [1]
   ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, ТЕРМІН, ДИСКУРС ЗМІ, НЕОЛОГІЗМ, МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ, ЕКВІВАЛЕНТ, ТРАНСКОДУВАННЯ, ТРАНСПОЗИЦІЯ, ОПИСОВИЙ, КАЛЬКУВАННЯ, ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ. [1]
   ЖАНР, СТИЛЬ, КОНТРАКТ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СТИЛЬ, МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ. [1]
   КОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, ГУМОР, ІРОНІЯ, САРКАЗМ, САТИРА, КАЛЬКУВАННЯ, ДОСЛІВНИЙ ПЕРЕКЛАД, КОМПЕНСАЦІЯ, ВИЛУЧЕННЯ, ДОДАВАННЯ, ОПИСОВИЙ ПЕРЕКЛАД, ЗАМІНА. [1]
   КОНТРАКТ, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ, ТЕРМІН, ТЕРМІНОСПОЛУЧЕННЯ, ПЕРЕСТАНОВКА, ДОДАВАННЯ, ДОСЛІВНИЙ ПЕРЕКЛАД. [1]
   КОНЦЕПТ, КОНЦЕПТОСФЕРА, МОВНА КАРТИНА СВІТУ, МЕНТАЛЬНІСТЬ, КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА, МАЙСТЕР, ОБ‘ЄКТИВІЗМ. [1]
   МОДАЛЬНІСТЬ, МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО, ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ, НЕРЕАЛЬНА МОДАЛЬНІСТЬ, ГІПОТЕТИЧНА МОДАЛЬНІСТЬ, НЕГАТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ, ОБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ, СУБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ. [1]
   НАУКОВИЙ СТИЛЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ, ТЕРМІН, ТЕРМІНОСИСТЕМА, АБРЕВІАТУРА, ХИБНІ ДРУЗІ ВИКЛАДАЧА, АТРИБУТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ТРАНСФОРМАЦІЇ. [1]
   НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ, ТЕРМІНОСПОЛУЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ, СИНТАКИЧНА КОНСТРУКЦІЯ, РЕЧЕННЯ [1]
   ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА, РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ, МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД, НЕЙРОВИЙ ПЕРЕКЛАД, АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД, СИНТЕЗ МОВЛЕННЯ, КОГНІТИВНА СЛУЖБА, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЛЕГЕНТ, КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА, КОГНІТИВНИЙ ПОШУК AZURE. [1]
   РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГОВИЙ ТЕКСТ, СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВИХ ТЕКСТІВ НА ВЕБ-САЙТАХ, ПЕРЕКЛАД МАРКЕТИНГОВИХ ТЕКСТІВ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ. [1]
   САМОСТІЙНА РОБОТА, ПЕДАГОГІКА, ВИЩА ОСВІТА, ОЦІНЮВАННЯ, ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. [1]
   САМОСТІЙНА РОБОТА, ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ. [1]
   ТЕРМІН, ТЕРМІНОЛОГІЯ, ПЕРЕКЛАД [1]
   ТЕРМІНОЛОГІЯ, ТЕРМІН, ПОЛІСЕМІЯ, ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ТЕРМІН, МІЖГАЛУЗЕВИЙ ТЕРМІН, ВУЗЬКОГАЛУЗЕВИЙ ТЕРМІН, ПЕРЕКЛАД АВТОМОБІЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ. [1]
   ФЕНТЕЗІ, СЦЕНАРІЙ, ЕКРАНІЗАЦІЯ, АДАПТАЦІЯ, ТОПОНІМИ. [1]