Now showing items 1-1 of 1

    • Обґрунтування стадіального виділення концентрату 

      Горбенко, Ілля Володимирович (2020)
      Найбільш енергоємним процесом в збагаченні корисних копалин є подріб-нення, тому будь-яке вдосконалення технологічного процесу, спрямоване на зниження електроспоживання є актуальним. У даній роботі пропонуєть-ся виводити ...