Now showing items 1-36 of 36

   Subject
   асортиментна політика [1]
   виробнича структура [1]
   витрати підприємства [1]
   дебіторська заборгованість [1]
   диверсифікація діяльності [1]
   Кадри підприємства [1]
   кадрова політика [1]
   кадрова служба [1]
   конкурентоспроможність підприємства [4]
   контролінг [1]
   лізингові платежі [1]
   маркетингові методи [1]
   модернізація основних фондів [1]
   оборотні фонди [1]
   операційна діяльність підприємства [1]
   операційний цикл [1]
   оптимальна структура витрат [1]
   оптимізація асортименту продукції [1]
   оптимізація використання ресурсів [1]
   організаційна структура [1]
   персонал [1]
   підвищення ефективності [2]
   підвищення прибутковості [1]
   раціоналізація [1]
   розвиток підприємства [1]
   система планування [1]
   стратегія [1]
   стратегія розвитку [1]
   транспортне підприємство [1]
   трудовий договір [1]
   удосконалення планування [1]
   удосконалення системи планування [1]
   управління персоналом [1]
   якість продукції [1]
   інвестиційна політика [1]
   інноваційний розвиток підприємства [1]