Show simple item record

dc.contributor.authorZeylik, Boris
dc.contributor.authorArshamov, Yalkunzhan
dc.contributor.authorBaratov, Refat
dc.contributor.authorBekbotayeva, Alma
dc.date.accessioned2022-05-03T18:27:22Z
dc.date.available2022-05-03T18:27:22Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160357
dc.description.abstractPurpose. Exploration and predicting the prospective areas in the Zhezkazgan ore region to set up detailed prospecting and evaluation works using new integrated technologies of prediction constructions in the mineral deposits geology. Methods. An integrated methodological approach is used, including methods for deciphering the Earth’s remote sensing (ERS) data, the use of geophysical data and methods of analogy and actualism. All constructions are made in accordance with the principles of shock-explosive tectonics (SET). Prediction constructions are started with the selection of remote sensing data for the studied region and interpretation based on the processing of radar satellite images obtained from the Radarsat-1 satellite. The radar satellite images are processed in the Erdas Imagine software package. Findings. New local prospective areas have been identified, within which it is expected to discover the deposits. Their reserves are to replenish the depleted ore base in the Zhezkazgan region. Area of the gravity maximum 1 (the Near), considered to be the most promising, is located in close proximity to the city of Zhezkazgan; area of the gravity maximum 2 (the Middle); area of the gravity maximum 3 (the Distant-Tabylga); area of the gravity maximum 6 (the Central). A prospective area has been also revealed, overlaid by a loose sediment cover and located inside the Terekty ring structure, as well as the area of a thick stratum of pyritized grey sandstones, which is adjacent to the Sh-2 well drilled to the south of the Zhezkazgan field. Originality. The use of a new prediction technology, in contrast to the known ones, is conditioned by the widespread use of the latest remote information from satellite images, which increases the accuracy of identifying the prospective areas of fields. Practical implications. The new technology for predicting mineral deposits makes it possible to significantly reduce the areas exposed to priority prospecting, which provides significant cost savings.uk_UA
dc.description.abstractМета. Виявлення та прогноз перспективних площ Жезказганського рудного району для постановки детальних пошуково-оціночних робіт за допомогою нової комплексної технології прогнозних побудов у геології родовищ корисних копалин. Методика. Використано комплексний методичний підхід, що включає методи дешифрування матеріалів даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), застосування геофізичних даних і методи аналогії та актуалістичний. Всі побудови виконані відповідно до принципів ударно-вибухової тектоніки (УВТ). Прогнозні побудови починали з підбору даних ДЗЗ для досліджуваного регіону і дешифрування на основі обробки радіолокаційних космічних знімків зі супутника Radarsat-1. Обробка радіолокаційних космічних знімків здійснювалася в програмному комплексі Erdas Imagine. Результати. Виділено нові локальні перспективні площі, в межах яких передбачається виявлення родовищ, запаси яких повинні заповнити виснажену рудну базу в районі міста Жезказган: площа гравітаційного максимуму 1 (Близький), що розглядається як найбільш перспективна та розташована в безпосередній близькості до міста Жезказган; площа гравітаційного максимуму 2 (Середній); площа, гравітаційного максимуму 3 (Далекий-Табилга); площа гравітаційного максимуму 6 (Центральний). Виявлено також перспективну площу, що перекрита чохлом пухких відкладень, розташована всередині Теректінської кільцевої структури, а також площу, що примикає до свердловини Ш-2, пробуреної на південь від родовища Жезказган і містить потужний пласт піритизованих сірих пісковиків. Наукова новизна. Застосування нової технології прогнозування на відміну від відомих визначається широким використанням новітньої дистанційної інформації, що вилучається з космічних знімків і підвищує точність визначення перспективних площ родовищ. Практична значимість. Нова технологія прогнозу родовищ корисних копалин дозволяє різко скорочувати площі, що підлягають першочерговому пошуку, та забезпечує значну економію коштів.uk_UA
dc.description.abstractЦель. Выявление и прогноз перспективных площадей Жезказганского рудного района для постановки детальных поисково-оценочных работ с помощью новой комплексной технологий прогнозных построений в геологии месторождений полезных ископаемых. Методика. Использован комплексный методический подход, включающий методы дешифрирования материалов данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), применение геофизических данных и методы аналогии и актуалистический. Все построения выполнены в соответствии с принципами ударно-взрывной тектоники (УВТ). Прогнозные построения начинали с подбора данных ДЗЗ для исследуемого региона и дешифрирования на основе обработки радиолокационных космических снимков со спутника Radarsat-1. Обработка радиолокационных космических снимков осуществлялась в программном комплексе Erdas Imagine. Результаты. Выделены новые локальные перспективные площади, в пределах которых предполагается обнаружение месторождений, запасы которых должны восполнить истощенную рудную базу в районе города Жезказган: площадь гравитационного максимума 1 (Ближний), рассматриваемую, как наиболее перспективную, расположенную в непосредственной близости к городу Жезказгану; площадь гравитационного максимума 2 (Средний); площадь, гравитационного максимума 3 (Дальний-Табылга); площадь гравитационного максимума 6 (Центральный). Выявлена также перспективная площадь, перекрытая чехлом рыхлых осадков, расположенная внутри Теректинской кольцевой структуры, а также площадь, примыкающая к скважине Ш-2, пробуренной южнее месторождения Жезказган имеющая мощный пласт пиритизированных серых песчаников. Научная новизна. Применение новой технологии прогнозирования в отличие от известных определяется широким использованием новейшей дистанционной информации, извлекаемой из космических снимков, что повышает точность определения перспективных площадей месторождений. Практическая значимость. Новая технология прогноза месторождений полезных ископаемых позволяет резко сокращать площади, подлежащие первоочередному поиску, что обеспечивает значительную экономию средств.uk_UA
dc.description.sponsorshipThis research has been performed with financial support from the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant project No. AR05132942 for 2018-2020).uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherDnipro University of Technologyuk_UA
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectmineral deposits predictionuk_UA
dc.subjectcosmogenic ring structuresuk_UA
dc.subjectconcentric zonesuk_UA
dc.subjectsuperimposed blocksuk_UA
dc.subjectgravimetryuk_UA
dc.titleNew technology for mineral deposits prediction to identify prospective areas in the Zhezkazgan ore regionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk622.1:550.83uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33271/mining15.02.134
dc.citation.volume15
dc.citation.issue2
dc.citation.spage134
dc.citation.epage142


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record