Now showing items 1-15 of 15

   Subject
   CRM Quick Sales 2 Free, модуль "Клієнти", робота з клієнтами, обробка та аналіз даних, робота з модулями "Звіти", "Пакети", "Воронка", "База знань". [1]
   E-COMMERCE , Monograph, informatics, International Economics and Management, Business Management Faculty [1]
   Виробництво, фінанси, управління персоналом, торгівля, розробка економіко-математичних моделей сучасних соціально-економічних систем [1]
   Криптовалюти та операції з даними, конвертація, поняття Big Data, електронна економіка [1]
   Математичні моделі трансформаційної економіки, стратегії макроекономічного розвитку та їх моделювання, принцип відстеження еволюційних змін економічного процесу з урахуванням апріорної інформації, адаптивні моделі вивчення структури та прогнозування економічних процесів, адаптивне управління трансформаційною економікою. [1]
   Методологія створення операторів математичної логіки за висловлюваннями професіоналів з менеджменту; нечіткі множини; нечітка лінгвістична логіка; застосування пакету MatLab для знайдення рішення за нечіткими моделями. [1]
   Методологія та інструментарій моделювання економіки, побудова моделей економіки за статистичними даними, міжгалузевий баланс, оптимізаційні моделі, теорія виробництва, теорія споживання. [1]
   моделювання об’єктів, математичне моделювання економічних явищ, основні засади теорії оптимізації з одним та багатьма критеріями, теорія споживання, теорії виробника (фірми) та міжгалузевого балансу, односекторна модель економічної динаміки. [1]
   Практичні заняття, економіко-математичне моделювання, математичне моделювання систем [1]
   Системи підтримуи прийняття рішень, автоматизовані системи управління [1]
   статистика, одержання навичок статистичного аналізу, спостереження і планування соціально-економічних явищ, основних процесів і закономірностей у сфері діяльності підприємств і організацій; освоєння методів статистичних досліджень і їхнє використання для прийняття рішень у керуванні підприємствами [1]
   Управління проектами інформатизації [1]
   Управління проектами інформатизації, методологія SCRUM, економіст, оптимальні управлінські рішення. [1]
   Управління інформаційними проектами [1]
   Фінансові функції електронних таблиць Excel , відсоткові ставки кредиту, депозиту, чиста приведена вартість грошей, амортизація [1]