Recent Submissions

 • Основи програмування. Delphi 6. Навчальний посібник 

  Алексеєв, Михайло Олександрович; Кандзюба, Сергій Павлович; Шевцова, Ольга Сергіївна; Коротенко, Леонід Михайлович (РВК НГУ, 2013)
  У зручній та доступній формі подано основи програмування для операційних систем сімейства Windows з використанням середовища візуального програмування Delphi 6 і мови Object Pascal. Матеріал викладено у двох частинах. Перша ...
 • Введение в современную информатику 

  Бусыгин, Борис Сергеевич; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович (Национальный горный университет, 2004)
  Учебник для студентов компьютерных специальностей
 • ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

  Пивняк, Геннадий Григорьевич; Бусыгин, Борис Сергеевич; Дивизинюк, Михаил Михайлович; Азаренко, Елена Васильевна; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович (Національний гірничий університет, 2008)
  Словарь содержит толкования более чем 3 800 англоязычных и русскоязычных терминов из смежных областей знаний: общей информатики (computer science), отдельных разделов математики и вычислительной геометрии, компьютерной ...
 • ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ 

  Півняк, Геннадій Григорович; Бусигін, Борис Сергійович; Дівізінюк, Михайло Михайлович; Азаенко, Олена Василівна; Коротенко, Григорій Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович (Національний гірничий університет, 2010)
  Словник містить тлумачення більш ніж 3 800 англомовних і російськомовних термінів із суміжних галузей знань: загальної інформатики (computer science), окремих розділів математики й обчислювальної геометрії, комп’ютерної ...
 • АНГЛО-РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ГЕОІНФОРМАТИКИ 

  Бусигін, Борис Сергійович; Коротенко, Григорій Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Якимчук, Микола Андрійович (К.:Карбон, 2007)
  У словнику подано українською, англійською та російською мовами найбільш уживані терміни з однієї з найміждисциплінарніших галузей знань – геоінформатики. Через те що ця порівняно нова наукова дисципліна відіграє ...
 • Прикладна інформатика: Підручник. 

  Бусигін, Борис Сергійович; Коротенко, Грігорій Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович (2004)
  Учебник «Прикладна інформатика» — украиноязычная версия книги «Введение в современную информатику» — пособие для тех, кто только открывает для себя мир информационных технологий. Но и те, кто желает углубить свои знания, ...