Коллекции данного сообщества

Последние добавления

 • Моделювання економіки: навч. пос. / А.С. Корхін, І.Ю Турчанінова, – М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т». – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2016. – 104 с. 

  Корхін, Арнольд Самуілович; Турчанінова, Інна Юріївна (ДВНЗ "НГУ", 2016)
  Головна ціль посібника – надати досить послідовний опис ряду зага-льних моделей, які в останній час отримали широке розповсюдження на практиці при вирішенні економічних задач. Посібник складається з шести розділів. У ...
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання економіки" 

  Корхін, Арнольд Самуілович; Турчанінова, Інна Юріївна (2015)
  У даних методичних рекомендаціях приведені лабораторні роботи з основних тем дисципліни "Моделювання економіки": деякі прикладні моделі оптимізації, рішення задач оптимального споживання і виробництва, складання міжгалузевого ...
 • Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

  Борисовська, Олена Олександрівна; Деменко, Ольга Володимирівна; Павличенко, Артем Володимирович; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Владимировна; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
  Методичні рекомендації призначені для закріплення теоретичних знань, набутих студентами в лекційному курсі, а також для формування практичних навичок щодо поводження з відходами. Методичні рекомендації включають 4 практичні ...
 • Біогеохімія 

  Клімкіна, Ірина Іванівна; Климкина, Ирина Ивановна; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицкая, Светлана Майоровна (Видавництво НГУ, 2017)
  Методичні рекомендації містять короткі відомості про форми існування та міграційну здатність хімічних елементів у ґрунтах і гірничих породах, а також методологічні принципи геохімічних досліджень, які застосовуються ...
 • Особистий довідник студента з вищої математики (сьома частина) 

  Горбатов, Микола Іванович; Горбатов, Николай Иванович; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Сдвижкова, Елена Александровна (Видавництво НГУ, 2016)
 • Основи римського приватного права 

  Махова, Лілія Олексіївна; Маховая, Лилия Алексеевна; Виприцький, Андрій Олексійович; Выприцкий, Андрей Алексеевич (Видавництво НГУ, 2016)
  Подано інформаційно-методичне забезпечення з видів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи Римського приватного права».
 • Розпізнавання образів та обробка зображень 

  Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
  Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Розпізнавання образів та обробка зображень” студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та ...
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 

  Борисовська, Олена Олександрівна; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Владимировна; Деменко, Ольга Володимирівна; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
  Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Геостатистика 

  Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
  Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геостатистика» студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та землеустрій. Розглянуто практичні ...
 • Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки 

  Круковський, Альберт Олександрович; Круковский, Альберт Александрович (Видавництво НГУ, 2012)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів 

  Гурін, Олександр Анатолійович; Гурин, Александр Анатольевич; Гордєєв, Олександр Степанович; Гордеев, Александр Степанович (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки на хімічно небезпечних об'єктів 

  Огєєнко, Наталія Миколаївна; Огеенко, Наталья Николаевна (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки на хімічно небезпечних об'єктів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки 

  Гурін, Олександр Анатолійович; Гурин, Александр Анатольевич (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Ідивідуальне завдання з оцінки радіаційної обстановки при аваріях на атомних станціях 

  Гордєєв, Олександр Степанович; Гордеев, Александр Степанович (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки радіаційної обстановки при аваріях на атомних станціях" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів 

  Паржницький, Анатолій Станіславович; Паржницкий, Анатолий Станиславович (Видавництво НГУ, 2012)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
 • Ряди. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей. 

  Кагадій, Тетяна Станіславівна; Кагадий, Татьяна Станиславовна; Шелест, Людмила Іванівна; Шелест, Людмила Ивановна (Видавництво НГУ, 2016)
  Подано основні теоретичні відомості до розділу «Ряди», наведено розв’язання задач підвищеної складності та приклади для самостійного розгляду.
 • Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму напругою до 1000 В.: метод. рекомендації до виконання лаб. роботи студ. Інституту електроенергетики. 

  Голінько, Василь Іванович; Голинько, Василий Иванович; Фрундін, Володимир Юхимович; Фрундин, Владимир Юхимович; Чеберячко, Юрій Іванович; Чеберячко, Юрий Иванович; Іконніков, Максим Юрійович; Иконников, Максим Юрьевич; Марченко, Володимир Григорович; Марченко, Владимир Григорьевич (Видавництво НГУ, 2016)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання роботи «Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму на- пругою до 1000 В». Наведено порядок проведення роботи, перелік контрольних питань ...
 • Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами всіх спеціальностей 

  Темченко, Ольга Іванівна; Темченко, Ольга Ивановна; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, Ольга Борисовна; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Анна Владимировна (Видавництво НГУ, 2015)
  Розглянуто теоретичні положення та наведено методики виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія». До кожної роботи подано контрольні питання й завдання для самостійної роботи.
 • Хімія. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач з дисципліни студентами всіх напрямів підготовки. 

  Єгоров, Павло Олексійович; Егоров, Павел Алексеевич; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, Ольга Борисовна; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Анна Владимировна (Видавництво НГУ, 2015)
  Методичні рекомендації можуть бути використані студентами першого курсу для самостійного розв’язування хімічних задач. Вони дають можливість виробити навички самостійної роботи з таких важливих питань дисципліни, ...
 • Програма виробничої практики для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» 

  Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, Виктор Николаевич; Демченко, Юрій Іванович; Демченко, Юрий Иванович; Максимова, Елла Олександрівна; Максимова, Элла Александровна (Видавництво НГУ, 2015)
  Викладено основні вимоги та методичні рекомендації по організації проходження виробничої практики бакалаврами напряму підготовки 6.050301 “Гірництво” за спеціальністю 0503 «Розробка корисних копалин». Розглянуто цілі, ...

View more