Коллекции данного сообщества

Последние добавления

 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки 

  Коротенко, Леонід Михайлович; Шевцова, Ольга Сергіївна (2018)
  Методичні матеріали призначено для допомоги при виконанні студентами кваліфікаційної роботи бакалавра та відповідають галузевому стандарту вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму ...
 • Теорія автоматичного управління 

  Трипутень, Микола Мусiйович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
 • Корпоративне фінансове управління 

  Замковий, Олександр Іванович; Замковий, О. І.; Замковой, Александр Иванович; Замковой, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу корпоративного управління в акціонерних товариствах та оцінки управління фінансовим ринком. Наведено критерії оцінювання ...
 • Методичні рекомендації до виконання атестаційної роботи магістра студентами спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

  Ткачов, Віктор Васильович; Ткачов, В. В.; Ткачов, Виктор Васильевич; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, Андрей Викторович; Бубликов, А. В.; Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, Станислав Николаевич; Проценко, С. М.; Проценко, С. Н.; Бойко, Олег Олександрович; Бойко, О. О.; Бойко, Олег Александрович; Бойко, О. А.; Шевченко, Владислав Iванович; Шевченко, В. І.; Шевченко, Владислав Иванович; Шевченко, В. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Методичні рекомендації містять завдання до науково-дослідницької практики студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, тематику атестаційних робіт магістрів, вимоги до ...
 • Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition os the Earth's Crust 

  Білан, Наталія Валеріївна; Білан, Н. В.; Билан, Наталья Валерьевна; Билан, Н. В.; Bilan, N. V.; Нікітенко, Ігор Святославович; Нікітенко, І. С.; Никитенко, Игорь Святославович; Никитенко, И. С.; Nikitenko, I. S.; Терешкова, Ольга Анатоліївна; Терешкова, О. А.; Терешкова, Ольга Анатольевна; Tereshkova, O. A.; Хазова, Оксана Валеріївна; Хазова, О. В.; Хазова, Оксана Валерьевна; Khazova, O. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології. Розглянуто теоретичні відомості про речовинний склад земної ...
 • Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives for self-study courses for students in all specialties 

  Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Svietkina, O. Y.; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, О. Б.; Нетяга, Ольга Борисовна; Netyaga, O. B.; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Г. В.; Тарасова, Анна Владимировна; Тарасова, А. В.; Tarasova, G. V (Видавництво НГУ, 2016)
  The theoretical themes of "Basic concepts and laws of chemistry", are examples of solving common tasks, in order to consolidate the material there are presented self-study tasks for solving.
 • Теорія систем. 

  Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Кириченко, Володимир Євгенович; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Кириченко, В. Е.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НГУ, 2017)
  Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теорії систем для фахівців напряму підготовки 151 “Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології ”.
 • Практичні заняття з дисципліни «Історія держави і права України» 

  Швидько, Ганна Кирилівна; Швидько, Г. К.; Швыдько, Анна Кирилловна; Швыдько, А. К. (Видавництво НГУ, 2017)
  Подано юридичні акти різних етапів розвитку держави і права України для вивчення студентами на практичних заняттях. У цьому випуску методичного посібника вміщено Руську Правду, Судебник князя ...
 • Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах 

  Несвітайло, Микола Володимирович; Несвітайло, М. В.; Несвитайло, Николай Владимирович; Несвитайло, Н. В.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
 • Органічна хімія 

  Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицька, С. М.; Лисицкая, Светлана Майоровна; Лисицкая, С. М. (Видавництво НГУ, 2017)
  Викладено короткі теоретичні відомості з основних розділів органічної хімії, визначено її базові поняття, закони, розглянуто будову та властивості органічних сполук, їх промислове значення в галузі ...
 • Науково-виробнича практика і науково- практична підготовка магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

  Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Павличенко, А. В.; Риженко, Сергій Анатолійович; Рыженко, Сергей Анатолиевич; Рыженко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Методичні матеріали призначені для підготовки до проходження студентами-магістрами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» науково-виробничої практики і науково-практичної підготовки ...
 • Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

  Кулікова, Дар’я Володимирівна; Кулікова, Д. В.; Куликова, Дарья Владимировна; Куликова, Д. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2018)
  Подано методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології» на тему «Розробка та розрахунок основних параметрів обладнання, що ...
 • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів» 

  Ширін, Леонід; Коровяка, Євгеній; Расцвєтаєв, Валерій; Барташевський, Станіслав (НТУ «ДП», 2018)
  Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів». Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів під час ...
 • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 "Навтогазова інженерія та технології" до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспотні системи та технології" 

  Коровяка, Євгеній; Денищенко, Олександр; Расцвєтаєв, Валерій (НТУ "ДП", 2018)
  Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортні системи і технології". Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальнї діяльності студентів під час виконання ...
 • УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

  Пашкевич, Марина; Дріга, Ольга; Макурін, Андрій (2018)
  Розглянуто розвиток інформаційних систем на підприємстві та основи сучасної теорії управління. Відображено теоретичні основи управлінського обліку. Визначено загальні принципи класифікації витрат та основні моделі її ...
 • ТЕОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

  Макурин, Андрей (2018)
  Розглянуто основні сучасні теорії оподаткування та основі напрями оподаткування. Відображено теоретичні основи визначення економічного змісту податків та перераховані загальні їх принципи класифікації. Визначено основні ...
 • Дипломна робота магістра : методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» 

  Колесник, В. Є.; Колесник, В. Е.; Колесник, Валерій Євгенович; Колесник, Валерий Евгеньевич; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Ґрунтова, В. Ю.; Ґрунтова, Валентина Юріївна; Грунтовая, В. Ю.; Грунтовая, Валентина Юрьевна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Дипломна робота магістра-еколога виконується на ІІ-му курсі і є кваліфікаційною роботою для студентів спеціальності 101 «Екологія». Робота повинна містити нове рішення актуальної природоохоронної ...
 • Комп'ютерні мережі: Метод. рек. до виконання лабораторних робіт студ. галузі знань 12 : Інформаційні технології спец. 123 : Комп'ютерна інженерія. Ч. 2 

  Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Панферова, Я. В.; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». Методичні рекомендації включають низку частково взаємопов’язаних робіт, ...
 • Комп'ютерні мережі: Метод. рек. до виконання лабораторних робіт студ. галузі знань 12 : Інформаційні технології спец. 123 : Комп'ютерна інженерія. Ч. 1 

  Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Панферова, Я. В.; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія”, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». Методичні рекомендації включають низку частково взаємопов’язаних робіт, під ...
 • Комп'ютерні мережі: Метод. рек. до виконання курсового проекту студ. галузі знань 12 : Інформаційні технології спец. 123 : Комп'ютерна інженерія 

  Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Панферова, Я. В.; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна; Бешта, Л. В.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Лилия Валерьевна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Ці методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», що виконують курсову проект з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Призначення вказівок – визначити мету, зміст, ...

View more