Anzeige der Dokumente 1-20 von 513

  • Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» 

   Алексєєв, Михайло Олександрович; Сироткіна, Олена Ігорівна; Удовик, Ірина Михайлівна; Шевцова, Ольга Сергіївна (РВК НТУ "ДП", 2018)
   Методичні матеріали призначено для допомоги студентам при виконанні кваліфікаційної роботи магістра та відповідають галузевому стандарту вищої освіти освітнього рівня магістра 121 «Інженерія програмного забезпечення» та ...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки 

   Коротенко, Леонід Михайлович; Шевцова, Ольга Сергіївна (2018)
   Методичні матеріали призначено для допомоги при виконанні студентами кваліфікаційної роботи бакалавра та відповідають галузевому стандарту вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму ...
  • Теорія автоматичного управління 

   Трипутень, Микола Мусiйович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  • Корпоративне фінансове управління 

   Замковий, Олександр Іванович; Замковий, О. І.; Замковой, Александр Иванович; Замковой, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу корпоративного управління в акціонерних товариствах та оцінки управління фінансовим ринком. Наведено критерії оцінювання ...
  • Методичні рекомендації до виконання атестаційної роботи магістра студентами спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

   Ткачов, Віктор Васильович; Ткачов, В. В.; Ткачов, Виктор Васильевич; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, Андрей Викторович; Бубликов, А. В.; Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, Станислав Николаевич; Проценко, С. М.; Проценко, С. Н.; Бойко, Олег Олександрович; Бойко, О. О.; Бойко, Олег Александрович; Бойко, О. А.; Шевченко, Владислав Iванович; Шевченко, В. І.; Шевченко, Владислав Иванович; Шевченко, В. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні рекомендації містять завдання до науково-дослідницької практики студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, тематику атестаційних робіт магістрів, вимоги до ...
  • Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition os the Earth's Crust 

   Білан, Наталія Валеріївна; Білан, Н. В.; Билан, Наталья Валерьевна; Билан, Н. В.; Bilan, N. V.; Нікітенко, Ігор Святославович; Нікітенко, І. С.; Никитенко, Игорь Святославович; Никитенко, И. С.; Nikitenko, I. S.; Терешкова, Ольга Анатоліївна; Терешкова, О. А.; Терешкова, Ольга Анатольевна; Tereshkova, O. A.; Хазова, Оксана Валеріївна; Хазова, О. В.; Хазова, Оксана Валерьевна; Khazova, O. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології. Розглянуто теоретичні відомості про речовинний склад земної ...
  • Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives for self-study courses for students in all specialties 

   Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Svietkina, O. Y.; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, О. Б.; Нетяга, Ольга Борисовна; Netyaga, O. B.; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Г. В.; Тарасова, Анна Владимировна; Тарасова, А. В.; Tarasova, G. V (Видавництво НГУ, 2016)
   The theoretical themes of "Basic concepts and laws of chemistry", are examples of solving common tasks, in order to consolidate the material there are presented self-study tasks for solving.
  • Теорія систем. 

   Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Кириченко, Володимир Євгенович; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Кириченко, В. Е.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теорії систем для фахівців напряму підготовки 151 “Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології ”.
  • Практичні заняття з дисципліни «Історія держави і права України» 

   Швидько, Ганна Кирилівна; Швидько, Г. К.; Швыдько, Анна Кирилловна; Швыдько, А. К. (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано юридичні акти різних етапів розвитку держави і права України для вивчення студентами на практичних заняттях. У цьому випуску методичного посібника вміщено Руську Правду, Судебник князя ...
  • Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах 

   Несвітайло, Микола Володимирович; Несвітайло, М. В.; Несвитайло, Николай Владимирович; Несвитайло, Н. В.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  • Органічна хімія 

   Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицька, С. М.; Лисицкая, Светлана Майоровна; Лисицкая, С. М. (Видавництво НГУ, 2017)
   Викладено короткі теоретичні відомості з основних розділів органічної хімії, визначено її базові поняття, закони, розглянуто будову та властивості органічних сполук, їх промислове значення в галузі ...
  • Науково-виробнича практика і науково- практична підготовка магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

   Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Павличенко, А. В.; Риженко, Сергій Анатолійович; Рыженко, Сергей Анатолиевич; Рыженко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні матеріали призначені для підготовки до проходження студентами-магістрами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» науково-виробничої практики і науково-практичної підготовки ...
  • Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

   Кулікова, Дар’я Володимирівна; Кулікова, Д. В.; Куликова, Дарья Владимировна; Куликова, Д. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2018)
   Подано методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології» на тему «Розробка та розрахунок основних параметрів обладнання, що ...
  • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів» 

   Ширін, Леонід; Коровяка, Євгеній; Расцвєтаєв, Валерій; Барташевський, Станіслав (НТУ «ДП», 2018)
   Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів». Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів під час ...
  • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 "Навтогазова інженерія та технології" до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспотні системи та технології" 

   Коровяка, Євгеній; Денищенко, Олександр; Расцвєтаєв, Валерій (НТУ "ДП", 2018)
   Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортні системи і технології". Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальнї діяльності студентів під час виконання ...
  • УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

   Пашкевич, Марина; Дріга, Ольга; Макурін, Андрій (2018)
   Розглянуто розвиток інформаційних систем на підприємстві та основи сучасної теорії управління. Відображено теоретичні основи управлінського обліку. Визначено загальні принципи класифікації витрат та основні моделі її ...
  • ТЕОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

   Макурин, Андрей (2018)
   Розглянуто основні сучасні теорії оподаткування та основі напрями оподаткування. Відображено теоретичні основи визначення економічного змісту податків та перераховані загальні їх принципи класифікації. Визначено основні ...
  • Дипломна робота магістра : методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» 

   Колесник, В. Є.; Колесник, В. Е.; Колесник, Валерій Євгенович; Колесник, Валерий Евгеньевич; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Ґрунтова, В. Ю.; Ґрунтова, Валентина Юріївна; Грунтовая, В. Ю.; Грунтовая, Валентина Юрьевна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Дипломна робота магістра-еколога виконується на ІІ-му курсі і є кваліфікаційною роботою для студентів спеціальності 101 «Екологія». Робота повинна містити нове рішення актуальної природоохоронної ...
  • Комп'ютерні мережі: Метод. рек. до виконання лабораторних робіт студ. галузі знань 12 : Інформаційні технології спец. 123 : Комп'ютерна інженерія. Ч. 2 

   Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Панферова, Я. В.; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». Методичні рекомендації включають низку частково взаємопов’язаних робіт, ...
  • Комп'ютерні мережі: Метод. рек. до виконання лабораторних робіт студ. галузі знань 12 : Інформаційні технології спец. 123 : Комп'ютерна інженерія. Ч. 1 

   Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Панферова, Я. В.; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія”, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». Методичні рекомендації включають низку частково взаємопов’язаних робіт, під ...