Отображаемые элементы 1-20 из 967

  • Обґрунтування раціональних параметрів доліт-розширювачів перфораторного буріння компенсаційних свердловин 

   Кузьменко, Дмитро Іванович; Кузьменко, Д. І.; Кузьменко, Дмитрий Иванович; Кузьменко, Д. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   На підставі аналізу та узагальнення аналітичних і стендових досліджень до- ведено, що наявність ступінчатої зміни поперечного перерізу корпусу долота- розширювача та в його сполученні зі штангою є головним чинником ...
  • Динаміка віброударного подрібнювача з похилою робочою камерою 

   Федоскіна, Олена Валеріївна; Федоскіна, О. В.; Федоскина, Елена Валерьевна; Федоскина, Е. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Виходячи з аналізу патентної і технічної літератури визначена базова конструктивна схема віброударного подрібнювача, здатного забезпечити ство- рення необхідного силового поля для дезінтеграції матеріалу. ...
  • Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: довідк. посіб 

   Лхагва, Ц.; Пурэв, Л.; Билэгсайхан, Ж.; Хоменко, Олег Евгеньевич; Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, О. Є.; Кононенко, Максим Николаевич; Кононенко, М. Н.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, М. М.; Мальцев, Д. В.; Мальцев, Дмитро Валерійович; Мальцев, Дмитрий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2013)
   Энэхүү лавлахыг дэлхийн улс орнуудын хүдрийн далд уурхайд өргөнөөр хэрэглэгддэг далд уурхайн өрмийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг багтаан оруулсан бөгөөд оюутан, эрдэм шинжилгээ ажилтан, ...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки 

   Коротенко, Леонід Михайлович; Шевцова, Ольга Сергіївна (2018)
   Методичні матеріали призначено для допомоги при виконанні студентами кваліфікаційної роботи бакалавра та відповідають галузевому стандарту вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму ...
  • Теорія автоматичного управління 

   Трипутень, Микола Мусiйович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  • Корпоративне фінансове управління 

   Замковий, Олександр Іванович; Замковий, О. І.; Замковой, Александр Иванович; Замковой, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу корпоративного управління в акціонерних товариствах та оцінки управління фінансовим ринком. Наведено критерії оцінювання ...
  • Методичні рекомендації до виконання атестаційної роботи магістра студентами спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

   Ткачов, Віктор Васильович; Ткачов, В. В.; Ткачов, Виктор Васильевич; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, Андрей Викторович; Бубликов, А. В.; Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, Станислав Николаевич; Проценко, С. М.; Проценко, С. Н.; Бойко, Олег Олександрович; Бойко, О. О.; Бойко, Олег Александрович; Бойко, О. А.; Шевченко, Владислав Iванович; Шевченко, В. І.; Шевченко, Владислав Иванович; Шевченко, В. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні рекомендації містять завдання до науково-дослідницької практики студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, тематику атестаційних робіт магістрів, вимоги до ...
  • Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition os the Earth's Crust 

   Білан, Наталія Валеріївна; Білан, Н. В.; Билан, Наталья Валерьевна; Билан, Н. В.; Bilan, N. V.; Нікітенко, Ігор Святославович; Нікітенко, І. С.; Никитенко, Игорь Святославович; Никитенко, И. С.; Nikitenko, I. S.; Терешкова, Ольга Анатоліївна; Терешкова, О. А.; Терешкова, Ольга Анатольевна; Tereshkova, O. A.; Хазова, Оксана Валеріївна; Хазова, О. В.; Хазова, Оксана Валерьевна; Khazova, O. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології. Розглянуто теоретичні відомості про речовинний склад земної ...
  • Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives for self-study courses for students in all specialties 

   Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Svietkina, O. Y.; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, О. Б.; Нетяга, Ольга Борисовна; Netyaga, O. B.; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Г. В.; Тарасова, Анна Владимировна; Тарасова, А. В.; Tarasova, G. V (Видавництво НГУ, 2016)
   The theoretical themes of "Basic concepts and laws of chemistry", are examples of solving common tasks, in order to consolidate the material there are presented self-study tasks for solving.
  • Теорія систем. 

   Трипутень, Микола Мусійович; Трипутень, М. М.; Трипутень, Николай Моисеевич; Трипутень, Н. М.; Кириченко, Володимир Євгенович; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Кириченко, В. Е.; Воскобойник, Євген Костянтинович; Воскобойник, Є. К.; Воскобойник, Евгений Константинович; Воскобойник, Е. К. (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теорії систем для фахівців напряму підготовки 151 “Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології ”.
  • Практичні заняття з дисципліни «Історія держави і права України» 

   Швидько, Ганна Кирилівна; Швидько, Г. К.; Швыдько, Анна Кирилловна; Швыдько, А. К. (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано юридичні акти різних етапів розвитку держави і права України для вивчення студентами на практичних заняттях. У цьому випуску методичного посібника вміщено Руську Правду, Судебник князя ...
  • Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах 

   Несвітайло, Микола Володимирович; Несвітайло, М. В.; Несвитайло, Николай Владимирович; Несвитайло, Н. В.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  • Органічна хімія 

   Свєткіна, Олена Юріївна; Свєткіна, О. Ю.; Светкина, Елена Юрьевна; Светкина, Е. Ю.; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицька, С. М.; Лисицкая, Светлана Майоровна; Лисицкая, С. М. (Видавництво НГУ, 2017)
   Викладено короткі теоретичні відомості з основних розділів органічної хімії, визначено її базові поняття, закони, розглянуто будову та властивості органічних сполук, їх промислове значення в галузі ...
  • Науково-виробнича практика і науково- практична підготовка магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

   Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Павличенко, А. В.; Риженко, Сергій Анатолійович; Рыженко, Сергей Анатолиевич; Рыженко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Методичні матеріали призначені для підготовки до проходження студентами-магістрами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» науково-виробничої практики і науково-практичної підготовки ...
  • Маркетингова стратегія підприємства в умовах нестабільності ринків : монографія 

   Решетілова, Т. Б.; Ковтун, К. М.; Куваєва, Т. В.; Макуха, Ю. М.; Палєхова, Л. Л.; Пілова, К. П.; Сердюк, О. В.; Чумаченко, Т. М.; Шинкаренко, Н. В. (НГУ, 2017)
   Присвячена теоретичним і практичним аспектам формування маркетингової стратегії підприємства на ринках, процесу взаємовідносин зі споживачами. Наведено результати власних маркетингових досліджень взаємовідносин компаній ...
  • Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

   Кулікова, Дар’я Володимирівна; Кулікова, Д. В.; Куликова, Дарья Владимировна; Куликова, Д. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2018)
   Подано методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології» на тему «Розробка та розрахунок основних параметрів обладнання, що ...
  • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів» 

   Ширін, Леонід; Коровяка, Євгеній; Расцвєтаєв, Валерій; Барташевський, Станіслав (НТУ «ДП», 2018)
   Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси підземного зберігання вуглеводнів». Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів під час ...
  • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 "Навтогазова інженерія та технології" до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспотні системи та технології" 

   Коровяка, Євгеній; Денищенко, Олександр; Расцвєтаєв, Валерій (НТУ "ДП", 2018)
   Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортні системи і технології". Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальнї діяльності студентів під час виконання ...
  • УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

   Пашкевич, Марина; Дріга, Ольга; Макурін, Андрій (2018)
   Розглянуто розвиток інформаційних систем на підприємстві та основи сучасної теорії управління. Відображено теоретичні основи управлінського обліку. Визначено загальні принципи класифікації витрат та основні моделі її ...
  • ТЕОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

   Макурин, Андрей (2018)
   Розглянуто основні сучасні теорії оподаткування та основі напрями оподаткування. Відображено теоретичні основи визначення економічного змісту податків та перераховані загальні їх принципи класифікації. Визначено основні ...