Отображаемые элементы 1-20 из 863

  • Особистий довідник студента з вищої математики (сьома частина) 

   Горбатов, Микола Іванович; Горбатов, Николай Иванович; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Сдвижкова, Елена Александровна (Видавництво НГУ, 2016)
  • Основи римського приватного права 

   Махова, Лілія Олексіївна; Маховая, Лилия Алексеевна; Виприцький, Андрій Олексійович; Выприцкий, Андрей Алексеевич (Видавництво НГУ, 2016)
   Подано інформаційно-методичне забезпечення з видів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи Римського приватного права».
  • Розпізнавання образів та обробка зображень 

   Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
   Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Розпізнавання образів та обробка зображень” студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та ...
  • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 

   Борисовська, Олена Олександрівна; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Владимировна; Деменко, Ольга Володимирівна; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
  • Геостатистика 

   Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
   Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геостатистика» студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та землеустрій. Розглянуто практичні ...
  • Время. События. Люди. 

   Неизвестный автор (Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2016)
   Во время подготовки к 15-летию Фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей родилась Идея – создать книгу о деятельности Фонда ученых, организации общественной, не имеющей какого-либо ...
  • Обґрунтування рецептур твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу для комбінованих кріплень капітальних виробок 

   Гаркуша, Віталія Сергіївна; Гаркуша, Виталия Сергеевна; Harkusha, V.S. (Видавництво НГУ, 2017)
   У дисертації на основі вперше встановлених закономірностей реологічних і структурно-механічних процесів у твердіючих сумішах на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу вирішена актуальна науково-технічна задача з ...
  • Обґрунтування раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних родовищ 

   Лазніков, Олександр Михайлович; Лазников, Александр Михайлович; Laznikov, O.M. (Видавництво НГУ, 2017)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних титан-цирконієвих родовищ шляхом застосування засобів гідромеханізації процесів видобувних робіт із забезпеченням ...
  • Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки 

   Круковський, Альберт Олександрович; Круковский, Альберт Александрович (Видавництво НГУ, 2012)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів 

   Гурін, Олександр Анатолійович; Гурин, Александр Анатольевич; Гордєєв, Олександр Степанович; Гордеев, Александр Степанович (Видавництво НГУ, 2013)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки на хімічно небезпечних об'єктів 

   Огєєнко, Наталія Миколаївна; Огеенко, Наталья Николаевна (Видавництво НГУ, 2013)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки на хімічно небезпечних об'єктів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки 

   Гурін, Олександр Анатолійович; Гурин, Александр Анатольевич (Видавництво НГУ, 2013)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Ідивідуальне завдання з оцінки радіаційної обстановки при аваріях на атомних станціях 

   Гордєєв, Олександр Степанович; Гордеев, Александр Степанович (Видавництво НГУ, 2013)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки радіаційної обстановки при аваріях на атомних станціях" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів 

   Паржницький, Анатолій Станіславович; Паржницкий, Анатолий Станиславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.
  • Ряди. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей. 

   Кагадій, Тетяна Станіславівна; Кагадий, Татьяна Станиславовна; Шелест, Людмила Іванівна; Шелест, Людмила Ивановна (Видавництво НГУ, 2016)
   Подано основні теоретичні відомості до розділу «Ряди», наведено розв’язання задач підвищеної складності та приклади для самостійного розгляду.
  • Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму напругою до 1000 В.: метод. рекомендації до виконання лаб. роботи студ. Інституту електроенергетики. 

   Голінько, Василь Іванович; Голинько, Василий Иванович; Фрундін, Володимир Юхимович; Фрундин, Владимир Юхимович; Чеберячко, Юрій Іванович; Чеберячко, Юрий Иванович; Іконніков, Максим Юрійович; Иконников, Максим Юрьевич; Марченко, Володимир Григорович; Марченко, Владимир Григорьевич (Видавництво НГУ, 2016)
   Подано методичні рекомендації щодо виконання роботи «Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму на- пругою до 1000 В». Наведено порядок проведення роботи, перелік контрольних питань ...
  • Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами всіх спеціальностей 

   Темченко, Ольга Іванівна; Темченко, Ольга Ивановна; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, Ольга Борисовна; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Анна Владимировна (Видавництво НГУ, 2015)
   Розглянуто теоретичні положення та наведено методики виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія». До кожної роботи подано контрольні питання й завдання для самостійної роботи.
  • Хімія. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач з дисципліни студентами всіх напрямів підготовки. 

   Єгоров, Павло Олексійович; Егоров, Павел Алексеевич; Нетяга, Ольга Борисівна; Нетяга, Ольга Борисовна; Тарасова, Ганна Володимирівна; Тарасова, Анна Владимировна (Видавництво НГУ, 2015)
   Методичні рекомендації можуть бути використані студентами першого курсу для самостійного розв’язування хімічних задач. Вони дають можливість виробити навички самостійної роботи з таких важливих питань дисципліни, ...
  • Обґрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт 

   Салехірадж Саєд Шаебан (Видавництво НГУ, 2014)
   Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій на основі вперше встановлених закономірностей перерозподілу теплових полів в пород-ному масиві підданому техногенному впливу в умовах глибоких шахт Донбасу, вирішене ...
  • Програма виробничої практики для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» 

   Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, Виктор Николаевич; Демченко, Юрій Іванович; Демченко, Юрий Иванович; Максимова, Елла Олександрівна; Максимова, Элла Александровна (Видавництво НГУ, 2015)
   Викладено основні вимоги та методичні рекомендації по організації проходження виробничої практики бакалаврами напряму підготовки 6.050301 “Гірництво” за спеціальністю 0503 «Розробка корисних копалин». Розглянуто цілі, ...