Последние добавления

 • Моделювання економіки: навч. пос. / А.С. Корхін, І.Ю Турчанінова, – М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т». – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2016. – 104 с. 

  Корхін, Арнольд Самуілович; Турчанінова, Інна Юріївна (ДВНЗ "НГУ", 2016)
  Головна ціль посібника – надати досить послідовний опис ряду зага-льних моделей, які в останній час отримали широке розповсюдження на практиці при вирішенні економічних задач. Посібник складається з шести розділів. У ...
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання економіки" 

  Корхін, Арнольд Самуілович; Турчанінова, Інна Юріївна (2015)
  У даних методичних рекомендаціях приведені лабораторні роботи з основних тем дисципліни "Моделювання економіки": деякі прикладні моделі оптимізації, рішення задач оптимального споживання і виробництва, складання міжгалузевого ...
 • Механика грунтов 

  Шаповал, В.Г.; Шаповал, А.В.; Моркляник, Б.В.; Андреев, В.С. (Днепропетровск.: "Пороги", 2010)
  В учебнике изложены основные сведения о происхождении, физических и механических свойствах грунтов. Рассмотрены методы определения прочности и напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов.
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти 

  Швець, В.Б; Бойко, І.П.; Виннников, Ю.Л.; Зоценко, М.Л.; Петраков, О.О.; Шаповал, В.Г.; Біда, С.В. (Дніпропетровськ.: "Пороги", 2012)
  У книзі подано основні поняття з геотехніки, пов’язані з проблемами бу- дівництва. Викладено загальні закономірності класичної механіки ґрунтів. З урахуванням сучасних досягнень будівельної науки у галузі фундаментобуду- вання ...
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти 

  Швець, В.Б.; Бойко, І.П.; Виннников, Ю.Л.; Зоценко, М.Л.; Петраков, О.О.; Шаповал, В.Г.; Біда, С.В. (Дніпропетровськ.: "Пороги", 2012)
  У книзі подано основні поняття з геотехніки, пов’язані з проблемами будівництва. Викладено загальні закономірності класичної механіки ґрунтів. З урахуванням сучасних досягнень будівельної науки у галузі фундаментобудування ...
 • Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

  Борисовська, Олена Олександрівна; Деменко, Ольга Володимирівна; Павличенко, Артем Володимирович; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Владимировна; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
  Методичні рекомендації призначені для закріплення теоретичних знань, набутих студентами в лекційному курсі, а також для формування практичних навичок щодо поводження з відходами. Методичні рекомендації включають 4 практичні ...
 • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

  Коптовець, Олександр Миколайович; Ширін, Леонід Никифорович; Шляхов, Едуард Михайлович; Денищенко, Олександр Валерійович; Зіль, Валерій Васильович; Яворська, Вікторія Вікторівна; Коптовец, Александр Николаевич; Ширин, Леонид Никифорович; Шляхов, Эдуард Михайлович; Денищенко, Александр Валерьевич; Зиль, Валерий Васильевич; Яворская, Виктория Викторовна (Видавництво НГУ, 2017)
  Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
 • Біогеохімія 

  Клімкіна, Ірина Іванівна; Климкина, Ирина Ивановна; Лисицька, Світлана Майорівна; Лисицкая, Светлана Майоровна (Видавництво НГУ, 2017)
  Методичні рекомендації містять короткі відомості про форми існування та міграційну здатність хімічних елементів у ґрунтах і гірничих породах, а також методологічні принципи геохімічних досліджень, які застосовуються ...
 • Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження 

  Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Pavlychenko, А.V. (2017)
  Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми удосконалення методологічного підходу до комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки, обумовленого багаторічною експлуатацією та ліквідацією вугільних шахт, ...
 • Обґрунтування параметрів фільтрувально-пульсаційної ма-шини для зневоднення глибоководних органо-мінеральних осадів 

  Шевченко, Олександр Євгенійович; Шевченко, Александр Евгеньевич; Shevchenko, A.Ye. (2017)
  В результате теоретических и экспериментальных исследований процесса обезвоживания глубоководных органоминеральных осадков (ГВОМО) в фильтровально-пульсационной машине определены основные параметры машины: статическая и ...
 • Звіт про роботу Інституту гуманітарних проблем імені Героя України академіка П. Т. Тронька за 2015 - 2016 навч. рік 

  Неизвестный автор (2017)
  Досвід розвинених країн світу наочно доводить, що модернізація навчального процесу, що забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів, передбачає впровадження нових і вдосконалення існуючих освітніх технологій. На жаль, ...
 • Особистий довідник студента з вищої математики (сьома частина) 

  Горбатов, Микола Іванович; Горбатов, Николай Иванович; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Сдвижкова, Елена Александровна (Видавництво НГУ, 2016)
 • Основи римського приватного права 

  Махова, Лілія Олексіївна; Маховая, Лилия Алексеевна; Виприцький, Андрій Олексійович; Выприцкий, Андрей Алексеевич (Видавництво НГУ, 2016)
  Подано інформаційно-методичне забезпечення з видів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи Римського приватного права».
 • Розпізнавання образів та обробка зображень 

  Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
  Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Розпізнавання образів та обробка зображень” студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та ...
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 

  Борисовська, Олена Олександрівна; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Владимировна; Деменко, Ольга Володимирівна; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович (Видавництво НГУ, 2017)
  Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
 • Геостатистика 

  Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна (Видавництво НГУ, 2016)
  Методичні матеріали призначено для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геостатистика» студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 193 Геодезія та землеустрій. Розглянуто практичні ...
 • Время. События. Люди. 

  Неизвестный автор (Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2016)
  Во время подготовки к 15-летию Фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей родилась Идея – создать книгу о деятельности Фонда ученых, организации общественной, не имеющей какого-либо ...
 • Обґрунтування рецептур твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу для комбінованих кріплень капітальних виробок 

  Гаркуша, Віталія Сергіївна; Гаркуша, Виталия Сергеевна; Harkusha, V.S. (Видавництво НГУ, 2017)
  У дисертації на основі вперше встановлених закономірностей реологічних і структурно-механічних процесів у твердіючих сумішах на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу вирішена актуальна науково-технічна задача з ...
 • Обґрунтування раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних родовищ 

  Лазніков, Олександр Михайлович; Лазников, Александр Михайлович; Laznikov, O.M. (Видавництво НГУ, 2017)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних титан-цирконієвих родовищ шляхом застосування засобів гідромеханізації процесів видобувних робіт із забезпеченням ...
 • Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки 

  Круковський, Альберт Олександрович; Круковский, Альберт Александрович (Видавництво НГУ, 2012)
  Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи.

View more