Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці», яка відбулася 11–12 квітня 2013 року у ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Недавние добавления

View more