Now showing items 1-8 of 8

  • ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТИ СЕМАНТИКИ ДЕВЕРБАТИВОВ 

   Бердник, Лада Валеріївна (Дніпропетровськ, ДНУ, 2010)
   Аналізуються фактори, які зумовлюють фразеологічність семантикі віддієслівних найменувань діяча, а також розглядається можливість типізації пропозиціональних імплікацій
  • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ для самостійної роботи студентів першого курсу напрям підготовки 0305 Філологія 

   Бердник, Лада Валеріївна (Дніпропетровськ, НГУ, 2010)
   Подано методичні вказівки з аудіювання англійською мовою для самостійної роботи студентів першого курсу напряму підготовки 0305 Філологія.
  • Методичні матеріали для практичних занять з курсу «Практика наукового і технічного перекладу з 1-ої іноземної мови (англійська мова)» 

   Бердник, Лада Валеріївна; Введенська, Тетяна Юріївна (Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ", 2014)
   Подано методичні рекомендації для організації практичних занять з курсу «Практика наукового і технічного перекладу з 1-ої іноземної мови (англійська мова)». Він містить перелік основних питань, що повинні розглядатись на ...
  • ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА 

   Бердник, Лада Валеріївна (Польща, 2011)
   Изучение спектра семантических связей и синтаксических валентностей производящего наряду с “сочетаемостными особенностями морфем”, “ограничениями, которые кладутся в комбинаторику морфем их семантическими свойствами выявляет ...
  • Проблема фразеологичности семантики отглагольного деривата 

   Бердник, Лада Валеріївна (Запоріжжя, Вид-во ЗДУ, 2010)
   Анализируется проблема фразеологичности семантики отглагольного наименования деятеля, а также рассматривается степень ее предсказуемости.
  • Європейскі мови-2010: Інновації та розвиток 

   Введенська, Тетяна Юріївна; Щуров, Олексій Вікторович; Бердник, Лада Валеріївна; Орел, Майя Василівна; Черкащенко, Олеся Миколаївна; Нестерова, Ольга Юріївна; Кабаченко, Ірина Леонідівна; Ігнатова, Неля Миколаївна; Аллахвердян, Тамара Миколаївна (Дніпропетровськ, НГУ, 2010)
   Збірник наукових студентських робіт по підсумкам 8 Міжнародної конференції "Євромови-2010"
  • Європейскі мови-2012: Інновації та розвиток 

   Введенська, Тетяна Юріївна; Щуров, Олексій Вікторович; Аллахвердян, Тамара Миколаївна; Алексеєв, Анатолій Якович; Бердник, Лада Валеріївна; Орел, Майя Василівна; Черкащенко, Одеся Миколаївна; Кабаченко, Ірина Леонідівна; Ігнатова, Неля Миколаївна; Галушко, Тетяна Вікторівна; Короткова, Світлана Віталіївна; Нестерова, Ольга Юріївна; Касьяненко, Олена Олегівна; Савіна, Юлія Олександрівна; Гаврилова, Альвіна Валеріївна (Дніпропетровськ: Літограф, 2012)
   Збірник наукових студентських робіт призначено для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами вивчення іноземних мов та перекладу в Україні.
  • Європейські мови-2011: Інновації та розвиток 

   Введенська, Тетяна Юріївна; Щуров, Олексій Вікторович; Бердник, Лада Валеріївна; Орел, Майя Василівна; Черкащенко, Олеся Миколаївна; Кабаченко, Ірина Леонідівна; Ігнатова, Неля Миколаївна; Галушко, Тетяна Вікторівна; Гаврилова, Альвіна Валеріївна; Аллахвердян, Тамара Миколаївна; Нестерова, Ольга Юріївна (Дныпропетровськ, НГУ, 2011)
   Збірник наукових студентських робіт призначено для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами вивчення іноземних мов та перекладу в Україні