Now showing items 1-308 of 308

   Subject
   2 курс [1]
   CAT [1]
   Eurolanguages [2]
   Innovation and Development [1]
   MemoQ [1]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION [5]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature [2]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects::Theory of science [2]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics [5]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects [2]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Bilingualism [8]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Language technology [7]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Linguistics [4]
   Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language [2]
   Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work [1]
   Tag Editor [1]
   Trados [1]
   Trados Workbench [1]
   Translation Memory [1]
   Wordfast [1]
   автоматизований переклад [1]
   Адлер [2]
   аллофон [2]
   амеріканізм [1]
   англійська [1]
   англійська мова [2]
   анотація [1]
   антитеза [1]
   античная мифология [1]
   антропология [1]
   артефакт [1]
   архаїзми [1]
   архетип [3]
   атрибутивынй компонет [1]
   аудіювання [1]
   аффикс [1]
   бакалаврська кваліфікаційна робота [1]
   Башляр [3]
   Бердяев [1]
   библеизмы [1]
   бинарная конструкция [1]
   биология [1]
   бібліографічний покажчик [1]
   бібліїзми [1]
   варваризми [1]
   види значень [1]
   вимоги до оформлення звіту практиканта [1]
   виробнича [1]
   висока лексика [1]
   Гегель [1]
   глобалізація [1]
   голосний [2]
   Гомора [1]
   горный [1]
   готика [1]
   грамматическое значение [1]
   гуманітрані дісципліни [1]
   Гюго [2]
   гірнича справа [1]
   де Виньи [4]
   девербатив [1]
   денотат [1]
   дериват [1]
   дипломна [1]
   дипломна робота [1]
   дискурс [5]
   договір [1]
   докогнитивное терминоведение [1]
   друга іноземна мова [1]
   діалектизм лексичний [1]
   електроенергетика [1]
   електротехніка [1]
   еліпсис [1]
   жаргон [1]
   журналистика [1]
   звук [2]
   звіт [1]
   зміст [1]
   зміст практики [1]
   значення [1]
   иной мир [1]
   интеграция данных [1]
   интертекст [1]
   информационные технологии [1]
   Камю [1]
   канцеляризми [1]
   Карсавин [1]
   картина мира [1]
   кафедра перекладу НГУ [1]
   кваліфікаційна робота спеціаліста [1]
   класифікація стилів [1]
   книжна лексика [1]
   когнитивная лингвистика [1]
   когнитивно-ономасеологическая модель [1]
   когнитивное терминоведение [1]
   когнитивный [1]
   когнитивный подход [1]
   кокні [1]
   колористика [1]
   коммуникация [1]
   комп'ютериний переклад [1]
   комунікація [2]
   конкурс поетичного перекладу [1]
   конфликт [1]
   концепт [1]
   культура [1]
   культурная адаптация [1]
   культурология [1]
   культуронім [1]
   курсова [1]
   курсова робота [1]
   лабораторна [2]
   лабораторна работа [1]
   Лакан [1]
   Ламартин [1]
   Леви-Стросс [1]
   лексика [2]
   лексика книжна [1]
   лексика нейтральна [1]
   лексика розмовна [1]
   лексикологія [1]
   лексичний склад [1]
   лексичний склад мови [1]
   лингвистика [1]
   литература французская [1]
   литературоведение [9]
   лінгвістика [1]
   макабристика [1]
   маркетинг [1]
   маркетінг [1]
   машинний переклад [3]
   межкультурная психология [1]
   межкультурный [1]
   менеджмент [3]
   метаязык [1]
   метаязык терминологических исследований [2]
   Методика, педагогіка, лінгводидактика, викладання іноземних мов у ВНЗ [1]
   Методичні [1]
   методичні [1]
   Методологія, дослідження, наука [1]
   мипопоэтика [1]
   мифема [1]
   мифопоэтика [6]
   мифотворчесво [1]
   мифотворчество [4]
   мова [2]
   мотивированность наименования [1]
   міжкультурна [2]
   міжнародна студентська конференція [1]
   навчальна [1]
   наголос [1]
   наименование деятеля [2]
   накоплювач перекладів [1]
   народ [1]
   наука і техніка [1]
   Наука, досліждення, методологія [1]
   науковий стиль [1]
   науково-технічний [1]
   науково-технічний переклад [1]
   Небесний вогонь [1]
   неологизм [1]
   неологизмы [1]
   неология [1]
   неологізми [1]
   Новалис [1]
   новеллистика [1]
   Нодье [1]
   Нойман [1]
   номинирование [1]
   німецька [1]
   німецька мова [3]
   обмін інформацією [1]
   обов'язки керівника практики [1]
   обов'язки студента [1]
   объект номинации [1]
   ознайомча [1]
   ономасеологический базис [1]
   ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ [1]
   ономасиология [2]
   основа термина [1]
   офіційно-діловий стиль [1]
   параллелизм [1]
   перевод [1]
   переклад [12]
   Переклад, науково-технічний, англійська мова, редагування, практичний курс науково-технічного перекладу [1]
   Переклад, усний послідовний переклад, англійська мова [4]
   Переклад, усний, навчання усному перекладу [1]
   Переклад, художній переклад, художній твір [3]
   перкеклад [1]
   персонализм [1]
   По [1]
   поведение [1]
   повтор [1]
   подход [1]
   поетизми [2]
   порівняльна стилістика [2]
   постструктурализм [1]
   пояснювальна записка [1]
   Право на грезу [1]
   практика [1]
   практичний розділ [1]
   предикат [1]
   префиксально-суффиксальная производная [1]
   приголосний [2]
   признаки термина [1]
   прикладна лінгвістика [1]
   принцип [1]
   програмне забезпечення [1]
   производное слово [1]
   пропозициональные импликации [2]
   психолингвистика [1]
   психология [1]
   психология межкультурной коммуникации [1]
   психотерапия [1]
   публіцистичний стиль [1]
   редагування [1]
   резюме [1]
   рекламная коммуникация [1]
   рекламный текст [1]
   рекомендації [2]
   ремо-тематичний комплекс [1]
   реторичне питання [1]
   робота [3]
   романтизм [9]
   романтическая мифопоэтика [1]
   русская филология [1]
   русский [1]
   Руссо [2]
   семантика [3]
   семасеологія [1]
   семасеологія стилістична [1]
   сигніфікат [1]
   символ [3]
   символизм [3]
   символика [5]
   Симета [1]
   синтаксис [1]
   склад [1]
   сленг [1]
   Смарра [1]
   Содом [1]
   социолингвистика [1]
   социология [1]
   сочетаемость [1]
   специальное понятие [1]
   спілкування [1]
   стандарт [1]
   стилистические типы [1]
   стиль [2]
   стилістика [5]
   стилістика ловосполучення [1]
   стилістика речення [1]
   стилістика тексту [1]
   стихия [1]
   студнетська наука [1]
   суффикс [1]
   творческое воображение [2]
   теза [1]
   текст [1]
   тематический артефакт [1]
   теоретичний розділ [1]
   термин [3]
   терминологическое исследование [1]
   терминосистема [2]
   терміни [1]
   технический [1]
   титульна сторінка [1]
   тон [1]
   транскультурна комунікація [1]
   узгодження [1]
   Усний послідовний переклад, англійська мова [1]
   фантазм [1]
   Фихте [1]
   флексия [1]
   фонема [1]
   фонетика [2]
   формальный тип базиса [1]
   фразеологичность [2]
   французская поэзия [2]
   французька мова [1]
   функціональний стиль [2]
   філолгія [1]
   філологія [3]
   художественная парадигма [1]
   художній стиль [1]
   цивилизация [1]
   читання [1]
   Шатобриан [1]
   Шенье [1]
   этнография [1]
   этнолингвистика [1]
   этнос [1]
   Юнг [4]
   язык [1]
   языковой меланж [1]
   Євромови [1]
   європейскі мови [1]
   інноваційні технології [2]
   іноземні мови [3]
   інотонаційний малюнок [1]
   інтертекст [1]
   інтертекстуальність [1]
   інтерфейс [1]
   інтонаційний малюнок [1]
   інтонація [2]
   інформатика [3]
   інформаційні технології [1]
   іспанська мова [1]