Now showing items 1-1 of 1

    • Комплексне використання бурого вугілля та супутніх порід при відкритій розробці родовищ України над сольовими штоками 

      Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, А.Ю.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О.О.; Shustov, O.O.; Бондаренко, Андрій Олексійович; Бондаренко, А.О.; Анісімов, Олег Олександрович; Анісімов, О.О.; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Нікіфорова, Н.А.; Чернорай, Анна Михайлівна; Чернорай, А.М.; Бєлов, Олександр Павлович; Бєлов, О.П.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, А.А. (Національний гірничий університет, 2016)
      Звіт про НДР: 170 с., 64 рис., 27 табл., 33 джерела, 2 додатки. Об’єкт дослідження: нові буровугільні родовища над сольовими штоками (Північно-Західний Донбас). Мета роботи: створення методології й концептуальних підходів ...