Now showing items 4-314 of 314

   Subject
   RS-485 [1]
   АВАРІЙНА БРОНЯ [1]
   АВАРІЇ НА ШАХТАХ [1]
   АВТОНОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ [1]
   АКТИВНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ [1]
   АКУСТИЧНА ЖОРСТКІСТЬ [1]
   АКУСТИЧНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ [1]
   АЛГОРИТМ [1]
   АЛГОРИТМИ [1]
   АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА [1]
   АРМУВАННЯ [1]
   БАЗА ЗНАНЬ [1]
   БАЗОВІ СЕРВІСИ [1]
   БАРАБАН ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ [1]
   БАРАБАННІ МЛИНИ [2]
   БЕЗКОНТАКТНИЙ ДАТЧИК СТРУМУ [1]
   БЕЗПЕРЕРВНІ СТАНИ [1]
   БОБИННА ПОДНІМАЛЬНА МАШИНА [1]
   БОРТОВИЙ ВМІСТ [1]
   БРИКЕТУВАННЯ [1]
   БУРОВІ ВЕРСТАТИ [1]
   БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ [1]
   БІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ [1]
   БІОІНДИКАТОРИ [2]
   ВЕБ СЛУЖБИ [1]
   ВЕРСТАТИ ШАРОШКОВОГО БУРІННЯ [1]
   ВИБУХОБЕЗПЕКА [1]
   ВИДОБУВНИЙ КОМПЛЕКС [1]
   ВИДОБУТОК ТА ПЕРЕРОБКА РОЗСИПІВ [1]
   ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ ПІД РОБОЧОЮ НАПРУГОЮ [1]
   ВИПЕРЕДЖАЛЬНЕ ВИМИКАННЯ [1]
   ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ КАР’ЄРА [1]
   ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД [1]
   ВЛАСТИВОСТІ І ПАРАМЕТРИ [1]
   ВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ [1]
   ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ОБ’ЄКТ [1]
   ВУГІЛЛЯ [2]
   ВУГІЛЬНА ШАХТА [1]
   ВУГІЛЬНІ ШЛАМИ [1]
   ВІДВАЛИ [1]
   ВІДВАЛИ ПОРОДИ [1]
   ВІДВАЛИ РОЗКРИВНИХ ПОРІД [1]
   ВІДВАЛИ РОЗКРИВНІ ПОРОДИ [1]
   Відкрита розробка родовищ корисних копалин. БУРЕ ВУГІЛЛЯ, ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ БУРОВУГІЛЬНОГО КАР’ЄРУ, КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГІРНИЧОЇ МАСИ, ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ ТА СИСТЕМИ РОЗРОБКИ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ. [1]
   Відкрита розробка родовищ корисних копалин. БУРЕ ВУГІЛЛЯ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ, КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГІРНИЧОЇ МАСИ, ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ ТА СИСТЕМИ РОЗРОБКИ, ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ БУРОВУГІЛЬНОГО КАР’ЄРУ [1]
   Відкрита розробка родовищ корисних копалин. БУРЕ ВУГІЛЛЯ, СОЛЬОВІ ШТОКИ, ЯКІСТЬ І ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ, ПОТУЖНІСТЬ КАР’ЄРІВ, ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ ТА СИСТЕМИ РОЗРОБКИ [2]
   Відкрита розробка родовищ корисних копалин. БУРЕ ВУГІЛЛЯ, СОЛЬОВІ ШТОКИ, ЯКІСТЬ І ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ, ПОРОДИ РОЗКРИВУ, ПОТУЖНІСТЬ КАР’ЄРІВ, ЧЕРГИ ВВЕДЕННЯ ДО ЕКСПЛКАТАЦІЇ. [1]
   ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ [1]
   ВІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ УРАНОВИХ РУД [1]
   ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ [1]
   ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ [1]
   ГЕМОЛОГІЧНА СИРОВИНА [1]
   ГЕНЕРАЛЬНЕ ОБВАЛЕННЯ [1]
   ГЕОДИНАМІКА [1]
   ГЕОТЕХНОЛОГІЧНА ВАЛОРИЗАЦІЯ [1]
   ГЕОТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ [1]
   ГЕОФІЗИКА [1]
   ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ [1]
   ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ І СИСТЕМА [1]
   ГЕТЕРОГЕННА СУМІШ [1]
   ГРАФІК РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ [1]
   гуманитарное образование [1]
   гуманітарна освіта [1]
   ГУМОВОТРОСОВИЙ КАНАТ [1]
   ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ [1]
   ГІДРОГЕОЛОГІЧНА СВЕРДЛОВИНА [1]
   ГІДРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ [1]
   ГІРНИЧА ВИРОБКА [1]
   ГІРНИЧОДОБУВНЕ ПІДПРИЄМСТВО [1]
   ГІРНИЧОТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАНЯ [1]
   ГІРСЬКИЙ МАСИВ [2]
   ГІРСЬКИЙ ТИСК [1]
   ДВИГУН [1]
   ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ [1]
   ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ [1]
   ДИНАМІКА АВАРІЙНОГО ЗАГАЗУВАННЯ [1]
   ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ [1]
   ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ [1]
   ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА [1]
   ДУГОУТВОРЕННЯ [1]
   ЕКВІВАЛЕНТНІ МАТЕРІАЛИ [1]
   ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ [1]
   ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК [1]
   ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТНІ ЛАНДШАФТИ [1]
   ЕКСЕРГІЯ [1]
   ЕКСПЕРИМЕНТ [1]
   ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА [1]
   ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА [1]
   ЕЛЕКТРИЧНЕ І МАГНІТНЕ ПОЛЕ [1]
   ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ [1]
   ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ШУМИ [1]
   ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ [1]
   ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД [1]
   ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ [1]
   ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ [3]
   ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ [2]
   ЕНЕРГОПРИЙМАЧ [1]
   ЕНЕРГОЄМНЕ ОБЛАДНАННЯ [1]
   ЕРЛІФТНИЙ ГІДРОПІДЪОМ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЗАКОНОМІРНОСТІ [1]
   ЗАМКНУТІ ЦИКЛИ ПОДРІБНЕННЯ [2]
   ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ [1]
   ЗБАГАЧЕННЯ [1]
   ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ [1]
   ЗБУДНИК [1]
   звіт про діяльність [1]
   ЗЕМЛЕЗБЕРЕЖЕННЯ [1]
   ЙМОВІРНОСНО-СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ [1]
   ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ [1]
   Институт гуманитанрых проблем НГУ [1]
   КАЛЬЦИФІРИ [1]
   КАР’ЄРНЕ ПОЛЕ [1]
   КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА [1]
   КОМПРЕСОР [1]
   КОНВЕРГЕНЦІЯ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   КОНЦЕНТРАЦІЯ МЕТАНУ [1]
   КОРА ВИВІТРЮВАННЯ [1]
   КОСИНКИ [1]
   КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ [1]
   КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ [1]
   КРІОГЕННА ТЕХНОЛОГІЯ [1]
   КРІОГЕННО-ГРАВІЙНИЙ ФІЛЬТР [1]
   КРІПЛЕННЯ [2]
   КУЛЯ [1]
   КІРЛІАН-ГРАФІЯ [1]
   КІРЛІАН-ДІАГНОСТИКА [1]
   ЛІНЕАМЕНТНИЙ АНАЛІЗ [2]
   ЛІТОЛОГІЧНИЙ СКЛАД [1]
   МАГМАТИЗМ [1]
   МАГНІТНА СЕПАРАЦІЯ [1]
   МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ З СИЛЬНИМИ МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ [2]
   МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ [1]
   МАЦЕРАЛЬНИЙ СКЛАД [1]
   МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА [1]
   МЕРЕЖНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ [1]
   МЕТАЛОГЕНІЯ [1]
   МЕТАМОРФІЗМ [1]
   МЕТАН [1]
   МЕТОД МКЕ [2]
   МЕТОДИ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНОГО СИГНАЛУ [1]
   МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ [1]
   МЕТОДИКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ [1]
   МЕТОДИКА СИМЕТРУВАННЯ [1]
   МЛИНИ [1]
   МОДЕЛЬ [2]
   МОДЕЛЮВАННЯ [2]
   МОРФОГЕНЕТИЧНІ ТИПИ [1]
   МОТИВАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [1]
   МІКРОЯДЕРНИЙ ТЕСТ [1]
   МІНЕРАЛОВ’ЯЖУЧА РЕЧОВИНА [1]
   НАБІР СЕРВІСІВ [1]
   НАГРІВАННЯ [1]
   НАДІЙНІСТЬ [1]
   НАКОПИЧУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ [2]
   НАНОСТРУКТУРА ВУГІЛЛЯ [1]
   НАПРУЖЕННЯ [3]
   НАСИЧЕННЯ [1]
   НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК [1]
   НЕПОВНОФАЗНИЙ РЕЖИМ [1]
   ОБВОДОНЕННІСТЬ ГОРИЗОНТІВ [1]
   ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇ [1]
   ОГРУДКУВАННЯ [3]
   ОПЕРАТИВНІ ПЛАНИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ [1]
   ОПТИМАЛЬНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ [1]
   ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ ПОРТАЛ [1]
   отчет о деятельности [1]
   ОХОРОНА ВИРОБОК [1]
   ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ [1]
   ОЧИСНІ РОБОТИ [1]
   ПАРАМЕТРИ [2]
   ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ І СИСТЕМИ РОЗРОБКИ [1]
   ПЕРЕМИКАННЯ З ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ НА МЕРЕЖУ [1]
   ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ [1]
   ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ [1]
   ПИЛОГАЗОВА ХМАРА [1]
   ПИЛОПОДАВЛЕННЯ [1]
   ПЛАНУВАННЯ [1]
   ПЛАСТОВА ВИРОБКА [2]
   ПЛАТФОРМИ WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE [1]
   ПНЕВМОМОРЕЖА [1]
   ПОДОВЖНЯ КОМПЕНСАЦІЯ [1]
   ПОЖЕЖІ [1]
   ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ [1]
   ПОРОШОК [1]
   ПОТУЖНІСТЬ [1]
   ПОХИЛИЙ СТРУМІНЬ [1]
   ПРИВОД [1]
   ПРИДАТНІСТЬ ДО ГІДРОГЕНІЗАЦІЇ [1]
   ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ПРОГНОЗУВАННЯ [1]
   ПРОГРАМНЕ КЕРУВАННЯ [1]
   ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ [1]
   ПРОДУКЦІЙНО-ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ [1]
   ПРОЕКТУВАННЯ СЛУЖБИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ NAS [1]
   ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ СТОВБУРНИХ КАБЕЛІВ [1]
   ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ [1]
   ПРОСТОРОВІ ДАНІ [1]
   ПРОЦЕСИ ПОДРІБНЮВАННЯ [1]
   ПУСКОВА ОБМОТКА [1]
   ПІДЗЕМНА СПОРУДА [1]
   ПІДЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ [1]
   ПІДЙОМНА ПОСУДИНА [1]
   РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА [1]
   РАЦІОНАЛЬНІ КОНДИЦІЇ [2]
   РЕАКТОР [1]
   РЕБРА [1]
   РЕГІОН [1]
   РЕЖИМ [1]
   РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ НА БАЗІ SAN [1]
   РЕЙТИНГУВАННЯ [1]
   РЕКУЛЬТИВАЦІЯ [2]
   РЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ [1]
   РЕСПІРАТОРИ [1]
   РЕСУРСИ [2]
   РЕЧОВИННИЙ СКЛАД [1]
   РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ [1]
   РИНОК ПРАЦІ [1]
   РОЗКРОЮВАННЯ ПРОКАТУ [1]
   РОЗМИВАННЯ [1]
   РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ І ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ [1]
   РОЗПІЗНАВАННЯ [1]
   РОЗРАХУНОК [3]
   РОЗРЯДНИЙ ОПІР [1]
   РОЗСИПНІ РОДОВИЩА [1]
   РУДНИКОВИЙ БЕЗКОНТАКТНИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ [2]
   РУХОМИЙ КОНТАКТ [1]
   РІВЕНЬ КЕРУВАННЯ НОСІЯМИ ДАНИХ [1]
   РІВНІ НАПРУГ [1]
   САЙТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ [1]
   САМООЦІНКА [1]
   САНІТАРНО ЗАХИСНА ЗОНА [1]
   СЕЙСМІЧНИЙ ЕФЕКТ МАСОВОГО ВИБУХУ [1]
   СИЛІКАТНО-КАРБОНАТНІ ПОРОДИ [1]
   СИНХРОННИЙ ДВИГУН [1]
   СИСТЕМA ІНДИКАТОРІВ [1]
   СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ [1]
   СКЛАДНО-СТРУКТУРНЕ ПОРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [3]
   СКЛЯНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ВІДХОДИ [1]
   СЛАБКІ ПОРОДИ [1]
   СОРТНІСТЬ [1]
   СОРТОВИЙ ПРОКАТ [1]
   СПИРАЛЬНІ КЛАСИФІКАТОРИ [2]
   СТАЛЕ ОБВАЛЕННЯ [1]
   СТАНЦІЯ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ [1]
   СТАТИКА [2]
   СТАТИСТИЧНІ РОЗПОДІЛИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД [1]
   СТРУМОРОЗПОДІЛ [1]
   СУПУТНЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЯ [1]
   СУШІННЯ ВУГІЛЛЯ [1]
   ТВЕРДЕ ПАЛИВО [1]
   ТВЕРДІ НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ [1]
   ТВЕРДІ ПОБУТОВИ ВІДХОДИ [1]
   ТЕПЛОСИЛОВА УСТАНОВКА [1]
   ТЕРМОЗМІЦНЕННЯ [1]
   ТЕРМОКАТАЛІТИЧНІ ДАТЧИКИ МЕТАНУ [1]
   ТЕХНОГЕНЕЗ [1]
   ТЕХНОГЕННЕ Й ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ТЕХНОГЕННІ РОДОВИЩА [1]
   ТЕХНОГЕННІ ЧИННИКИ ВИДОБУТКУ [1]
   ТЕХНОГЕННІ ҐРУНТИ [1]
   ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ [2]
   ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ [2]
   ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ОБРОБКИ [1]
   ТЕХНОЛОГІЯ [1]
   ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУТКУ [1]
   ТЕХНОЛОГІЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕР [1]
   ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ [2]
   ТЕХНОЛОГІЇ РЕПЛІКАЦІЇ БАЗ ДАНИХ [1]
   ТПВ (ТВЕРДІ ПОБУТОВИ ВІДХОДИ) [1]
   ТРУБА-СУШАРКА [1]
   ТЯГОВА МЕРЕЖА [1]
   УДАРНА ВЗАЄМОДІЯ [1]
   УЛЬТРАБАЗИТ [1]
   УНІФІКОВАНА ПЛАТФОРМА [1]
   УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ [1]
   УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ [1]
   ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ [1]
   ФАКТОРИ [1]
   ФІЛЬТРУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ [1]
   ХРОМІТОВЕ ЗРУДЕНІННЯ [1]
   ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗОЛИ [1]
   ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТЕСТИ [2]
   ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД [1]
   ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ [1]
   ШАР [1]
   ШАРУВАТИЙ МАСИВ [2]
   ШАХТНА СИЛОВА ТРИФАЗНА ЛІНІЯ [1]
   ШАХТНИЙ ТРАНСПОРТ [1]
   ШАХТНИЙ ВОДОВІДЛИВ [1]
   ШАХТНИЙ МЕТАН [1]
   ШВИДКОДІЮЧИЙ КОМУТАТОР [1]
   ШВИДКІСНИЙ РЕЖИМ ПРОКАТКИ [1]
   ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ [1]
   ЯЗИК ПРИНЯТТЯ РІШЕНЬ [1]
   ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ [1]
   ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ [2]
   ІНДЕКС ВАЛОРИЗАЦІЇ [1]
   ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ [1]
   ІНКРЕМЕНТНЕ РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ [1]
   Інститут гуманітарних проблем НГУ [1]
   ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ [1]
   ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА [2]
   ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА [1]
   ІНТЕГРОВАНИЙ АНАЛІЗ [1]
   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕОДАНИХ [1]
   ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ [1]
   ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ІСКРОБЕЗПЕЧНІ КОЛА [1]