Now showing items 1-74 of 74

   Subject
   антропогенная нагрузка [1]
   антропогенне навантаження [1]
   биогеохимия [1]
   біогеохімія [1]
   влияние горных работ на окружающую среду [1]
   вплив гірничих робіт на навколишнє середовище [1]
   вредные вещества [1]
   гомеостаз [1]
   гірничо-збагачувальний комбінат [1]
   екологічні проблеми енергетики [2]
   екологія [1]
   екологія гірництва [1]
   забруднення довкілля [1]
   загрязнение окружающей среды [1]
   знезараження стічних вод [1]
   идентификация объектов повышенной опасности [1]
   идентификация объектов [1]
   идентификация потенциально опаснорго объекта [1]
   качество окружающей среды [1]
   клімат [1]
   ландшафтна екологія [1]
   ландшафтна карта [1]
   метаболизм [1]
   метаболізм [1]
   методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. [1]
   методичні рекомендаціі [1]
   методы измерения параметров окружающей среды [1]
   моніторинг довкілля [1]
   навколишнє середовище [1]
   негативні наслідки впливу людини на природу [1]
   об'єкт підвищеної небезпеки [1]
   объект повышенной опасности [1]
   объекты повышенной безопасности [1]
   об’єкти підвищеної небезпеки [1]
   об’єм викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря автомобільним транспортом [1]
   окружающая среда [1]
   очистка стічних вод [1]
   очищение сточных вод [1]
   очищення стічних вод [1]
   пост спостереження [1]
   потенциально опасный объект [1]
   потенційно небезпечний об'єкт [1]
   природа [1]
   природная среда [1]
   природнє середовище [1]
   природоохоронні технології [1]
   радиоэкология [1]
   радіоекологія [1]
   рекуперация отходов [1]
   рекуперація відходів [1]
   ресурсозберігаючі технологии [1]
   ресурсосберегающие технологии [1]
   санітарно-захисна зона [1]
   система моніторингу [1]
   системний аналіз [1]
   системный анализ [1]
   состояние объектов окружающей среды [1]
   стан об’єктів довкілля [1]
   техногенная нагрузка [1]
   техногенне навантаження [1]
   техноекологія [1]
   технолгии защиты окружающей среды [1]
   технологіхї захисту навколишнього середовища [1]
   технолоії захисту навколишнього середовища [2]
   техноэкология [1]
   утилизация отходов [1]
   утилізація відходів [1]
   шкідливі речовини [1]
   экологические проблемы энергетики [1]
   экология [1]
   якість навколишнього середовища [1]
   ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки [1]
   ідентифікація об’єктів [1]
   ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта [1]