• Thermal coal drying with the high volatile matter output 

      Kirnarskiy, A.S. (2013)
      Наведено аналіз сучасних технологій сушіння вугілля з високим вмістом летких. Промислове застосування набули парові сушарки з киплячим шаром продуктивністю 55 т/год, в яких теплоносієм є інертний азот, а необхідне тепло ...