Подано статті та тези доповідей Всеукраїнських філософських читань «Сучасне буття філософії», які проводилися на кафедрі філософії Національного гірничого університету 25 листопада 2011 р. і були присвячені щорічному Міжнародному Дню філософії ЮНЕСКО. Розглянуто філософські проблеми у поєднанні з найбільш гострими та актуальними питаннями і викликами сучасності. Збірка доповідей учасників філософських читань пропонує палітру роздумів про сьогодення філософії, зануреної у пошук глибинних засад буття сучасної людини.

Recent Submissions

View more