Now showing items 1-160 of 160

   Subject
   (TQM) [1]
   аккредитация [7]
   аккредитация образовательных программ [2]
   акредитація [7]
   акредитація освітніх програм [2]
   Болонская декларация [2]
   Болонский процесс [2]
   Болонська декларація [2]
   Болонський процес [2]
   бренд-ориентированная стратегия развития [1]
   бренд-орієнтована стратегія розвитку [1]
   внешняя и внутренняя среда [1]
   государственная аттестация выпускников [1]
   Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет» [2]
   державна атестація випускників [1]
   Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» [2]
   економіка довкілля [1]
   енергетичний менеджмент [1]
   захист дипломної роботи [1]
   защита дипломной работы [1]
   зовнішнє і внутрішнє середовище [1]
   индикатор качества образования [1]
   инновационный менеджмент [1]
   кадрове забезпечення [1]
   кадровое обеспечение [1]
   качество высшего образования [4]
   качество образования [4]
   качество подготовки специалистов [3]
   квалификационные требования к энергоменеджеру [1]
   кваліфікаційні вимоги до енергоменеджера [1]
   комп'ютинг [1]
   компетентностный подход [1]
   компетентнісний підхід [1]
   компьютинг [1]
   концептуальна модель [1]
   концептуальная модель [1]
   критерии оценивания [1]
   критерии оценки [2]
   критерий оценки [1]
   критерії оцінки [2]
   критерії оцінювання [1]
   крітерій оцінки [1]
   лицензирование и аккредитация [2]
   лицензирование, аккредитация и рейтингования высших учебных заведений [2]
   локальний критерій [1]
   локальный критерий [1]
   ліцензування та акредитація [2]
   ліцензування, акредитація і рейтингування вищих навчальних закладів [2]
   международная аккредитация [1]
   международное сотрудничество [1]
   международные образовательные программы в Украине [1]
   международные стандарты качества ISO 9001 [1]
   международный рейтинг [3]
   метод рейтингових оцінок [1]
   метод рейтинговых оценок [1]
   методика ранжирования [1]
   методика ранжирування [1]
   методология [2]
   методологія [2]
   механизм мониторинга [1]
   механізм моніторингу [1]
   модернизация высшего образования [1]
   модернізація вищої освіти [1]
   міжнародна акредитація [1]
   міжнародне співробітництво [1]
   міжнародний рейтинг [3]
   міжнародні освітні програми в Україні [1]
   міжнародні стандарти якості ISO 9001 [1]
   навчальна програма [2]
   навчальний процес [1]
   навчальні програми [2]
   наукова публікація НГУ 2012 [33]
   науково-дослідна робота у вузі (наукові дослідження у вузі) [1]
   научная публикация НГУ 2012 [32]
   научно-исследовательская работа в вузе (научные исследования в вузе) [1]
   Национальная Рамка Квалификации (НРК) [1]
   Національна Рамка Кваліфікації (НРК) [1]
   неуспеваемость студентов [1]
   неуспішність студентів [1]
   нечеткая кластеризация [1]
   нечітка кластеризація [1]
   образовательно-квалификационная характеристика (ОКХ) [3]
   образовательно-квалификационный уровень [1]
   образовательно-профессиональная программа (ОПП) [2]
   образовательные стандарты [1]
   образовательный процесс [1]
   общественно-профессиональная независимая аккредитация [1]
   освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) [3]
   освітньо-кваліфікаційний рівень [1]
   освітньо-професійна програма (ОПП) [2]
   освітні стандарти [1]
   освітній процес [1]
   оценивание знаний студентов [1]
   оценка деятельности преподавателей [1]
   оценка знаний [1]
   оценка качества образования [1]
   оценка результатов обучения [2]
   оценки качества высшего образования [1]
   оцінка діяльності викладачів [1]
   оцінка знань [1]
   оцінка якості освіти [1]
   оцінювання знань студентів [1]
   оцінювання результатів навчання [2]
   оцінювання якості вищої освіти [1]
   подготовка горных инженеров [1]
   подготовка инженеров-обогатителей [1]
   подготовка кадров высшей квалификации [1]
   подготовка магистров [1]
   подготовка специалистов [5]
   подготовка специалистов по IT-технологиям [1]
   підготовка гірничих інженерів [1]
   підготовка кадрів вищої кваліфікації [1]
   підготовка магістрів [1]
   підготовка фахівців [5]
   підготовка фахівців з IT-технологій [1]
   підготовка інженерів-збагачувальників [1]
   ранжирование в высшем образовании [1]
   ранжирування у вищій освіті [1]
   рейтинг "Вебометрика" [1]
   рейтинг вищих навчальних закладів України [1]
   рейтинг ВНЗ [1]
   рейтинг ВУЗ [1]
   рейтинг высших учебных заведений Украины [1]
   рейтинг университетов мира по версии "Таймс" [1]
   рейтинг університетів світу за версією "Таймс" [1]
   рейтингова оцінка [1]
   рейтингова система оцінки [1]
   рейтингование [4]
   рейтинговая оценка [1]
   рейтинговая система оценки [1]
   рейтингове оцінювання [1]
   рейтинговое оценивание [1]
   рейтинговые системы [1]
   рейтингові системи [1]
   рейтингування [4]
   система вищої освіти [1]
   система высшего образования [1]
   система рейтингових оцінок [1]
   система рейтинговых оценок [1]
   система управления качеством [1]
   система управління якістю [1]
   стандарт вищої освіти [3]
   стандарт высшего образования [3]
   стратегия развития образования [1]
   стратегія розвитку освіти [1]
   суспільно-професійна незалежна акредитація [1]
   успеваемость студентов [1]
   успішність студентів [1]
   учебная программа [2]
   учебные программы [2]
   учебный процесс [1]
   Шанхайский рейтинг университетов мира [1]
   Шанхайський рейтинг університетів світу [1]
   экономика окружающей среды [1]
   энергетический менеджмент [1]
   якість вищої освіти [4]
   якість освіти [4]
   якість підготовки фахівців [3]
   індікатор якості освіти [1]
   інноваційний менеджмент [1]