Recent Submissions

 • Відкриті гірничі роботи 

  Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, А.Ю. (Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2014)
  Наведено загальні відомості щодо особливостей відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин, їх геолого-промислової характеристики, систематизації кар’єрних полів і основних понять про елементи й параметри відкритих ...
 • Кондиционирование рудничного воздуха 

  Кузин, Виктор Алексеевич; Кузін, Віктор Олексійович; Алексеенко, Сергей Александрович; Алексеєнко, Сергій Олександрович; Шайхлисламова, Ирина Анатольевна; Шайхлісламова, Ірина Анатоліївна (2014)
  Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические ...
 • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

  Пивняк, Г. Г.; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Півняк, Геннадій Григорович; Бусыгин, Б. С.; Бусыгин, Борис Сергеевич; Бусигін, Борис Сергійович; Бусигін, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
 • Ефективне використання електроенергії та палива: навч. посіб. 

  Разумний, Юрій Тимофійович; Рухлов, Артем Володимирович; Прокуда, Володимир Миколайович; Рухлова, Наталія Юріївна (видавництво НГУ, 2014)
  Розглянуто основні питання підвищення рівня енергоефективності у дію- чих системах генерування та споживання електричної енергії та палива. Викла- дено відомості, що характеризують сутність електричної енергії, ...
 • Основи гідрології : навч. посіб. 

  Рудаков, Дмитро Вікторович (видавництво НГУ, 2014)
  The textbook outlines the basics of ground water theory and provides brief and comprehensive information on such important issues of hydrogeology as water resources and their availability, ground water origins ...
 • Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт: монографія 

  Шкрабець, Федір Павлович; Остапчук, Олександр Володимирович (видавництво НГУ, 2014)
  З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на ...
 • Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник 

  Харченко, Володимир Васильович; Овчинников, Микола Павлович; Сулаєв, Віктор Іванович; Гайдай, Олександр Анатолійович; Руських, Владислав Васильович (видавництво НГУ, 2014)
  Учебник состоит из девяти глав, последовательность подачи материала направлена на формирование у студентов системного восприятия процессов горного производства в период добычи полезного ископаемого. ...
 • Кинематическая модель оползневых склонов: монография 

  Зуска, Ада Василівна (видавництво НГУ, 2014)
  Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сло- женных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики ...
 • Формування просторової інформації для державного земельного кадастру : монографія 

  Трегуб, М.В. (видавництво НГУ, 2014)
  У монографії узагальнено технічні та правові особливості формування просторової інформації для державного земельного кадастру України. Досліджено історичні особливості створення систем реєстрації в ...
 • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

  Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (видавництво НГУ, 2014)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії ...
 • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике: монография 

  Тарасов, Сергей Васильевич; Шкрабец, Федор Павлович; Задонцев, Владимир Антонович; Отчич, Сергей Валерьевич (видавництво НГУ, 2014)
  Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
 • Повышение эффективности работы монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке : монография 

  Ширін, Леонід Никифорович; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Коваль, Олександр Іванович (видавництво НГУ, 2014)
  Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы подвесных монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке в условиях шахт Западного Донбасса. Предложены ресурсосберегающие ...
 • Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности: монография 

  Жуковицький, Володимир Іванович (видавництво НГУ, 2014)
  Посвящена теории и принципам построения автоматических весоизмерительных комплексов для взвешивания груза в потоке на ленте конвейера, а также взвешивания в движении большегрузных автомобилей на ...
 • Руйнування гірських порід вибухом 

  Симанович, Геннадій Анатолійович; Хоменко, Олег Євгенович; Кононенко, Максим Миколайович (Видавництво НГУ, 2014)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та ...
 • Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. 

  Салов, Володимир Олександрович; Шабанова, Юлія Олександрівна; Ільченко, Ольга Никифорівна (видавництво НГУ, 2014)
  На підставі досвіду видавничої діяльності Національного гірничого університету описано процес розробки науково-методичного забезпечення вищої освіти й процедуру попереднього розгляду рукописів навчальної ...
 • Числові та степеневі ряди. Приклади їх застосування: навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.050301 Гірництво 

  Бугрим, Ольга Володимирівна; Бойко, Любов Йосипівна (видавництво НГУ, 2014)
  Розглянуто основні питання теми: поняття числового ряду, його суми та збіжності; властивості збіжних рядів, необхідні й додатні умови збіжності числових додатних рядів; знакозмінні, зокрема знакопереміжні ...
 • Обоснование параметров и области применения бесконсольных механизированных крепей очистных комплексов : монография 

  Бузило, Володимир Іванович; Сердюк, Володимир Петрович; Кошка, Олександр Григорович; Яворська, Олена Олександрівна; Коровяка, Євген Анатолійович; Яворський, Андрій Васильович (видавництво НГУ, 2014)
  Посвящена вопросам установления закономерностей взаимодействия элементов системы "крепление - боковые породы - краевая часть пласта" для обоснования области применения бесконсольных механизированных ...
 • Технологія та безпека виконання вибухових робіт. Практикум : підручник для ВНЗ 

  Соболєв, Валерій Вікторович; Усик, Ігор Іванович; Терещук, Роман Миколайович (видавництво НГУ, 2014)
  Наведено приклади розв’язання типових задач з гірничовибухової справи. Такі довідкові дані, як параметри вибухових речовин, засоби підривання, влас- тивості гірських порід і т. ін. подані у таблицях, така форма подання ...
 • Расчеты показателей электромагнитной совместимости : учеб. пособие 

  Півняк, Геннадій Григорович; Жежеленко, Ігор Володимирович; Папаїка, Юрій Анатолійович (видавництво НГУ, 2014)
  Рассмотрены экономические аспекты электромагнитной совместимости систем электроснабжения промышленных предприятий (дано определение электромагнитной и технологической составляющим ущерба от некачественной ...
 • Основи гірничорятувальної справи: навч. посіб. 

  Голінько, Василь Іванович; Смоланов, Сергій Михайлович; Грядущий, Борис Абрамович (видавництво НГУ, 2014)
  Розглянуто питання правового регулювання аварійно-рятувальної справи, організації та управління аварійно-рятувальними службами, забезпечення протиаварійної стійкості гірничих підприємств, описано технічне ...

View more