Now showing items 2-21 of 54

  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увішли укази президента України, постанови та розпоря- дження Кабинету Міністрів України, відомчі нормативні аки, що стосуються авторського права і суміжних прав, а також нормативні документи з ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів: неофіц. вид 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увійшли положення Цивільного, Кримінального, Митного та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються ав- торського права і суміжних прав. Наведено спеціальне законодавство Украї- ни, а ...
  • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

   Пивняк, Г. Г.; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Півняк, Геннадій Григорович; Бусыгин, Б. С.; Бусыгин, Борис Сергеевич; Бусигін, Борис Сергійович; Бусигін, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голінько, Василь Іванович; Лебедєв, Яків Якович; Муха, Олег Анатолійович (видавництво НГУ, 2014)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок, вопросы обоснования параметров ...
  • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике: монография 

   Тарасов, Сергей Васильевич; Шкрабец, Федор Павлович; Задонцев, Владимир Антонович; Отчич, Сергей Валерьевич (видавництво НГУ, 2014)
   Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
  • Випадкові процеси : навч. посіб 

   Новицький, Ігор Валерійович (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових ...
  • Відкриті гірничі роботи 

   Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, А.Ю. (Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2014)
   Наведено загальні відомості щодо особливостей відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин, їх геолого-промислової характеристики, систематизації кар’єрних полів і основних понять про елементи й параметри відкритих ...
  • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт 

   Табаченко, Микола Михайлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Медяник, Володимир Юрійович; Руських, Владислав Васильович (видавництво НГУ, 2012)
   Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які ...
  • Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт: монографія 

   Шкрабець, Федір Павлович; Остапчук, Олександр Володимирович (видавництво НГУ, 2014)
   З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на ...
  • Ефективне використання електроенергії та палива: навч. посіб. 

   Разумний, Юрій Тимофійович; Рухлов, Артем Володимирович; Прокуда, Володимир Миколайович; Рухлова, Наталія Юріївна (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто основні питання підвищення рівня енергоефективності у дію- чих системах генерування та споживання електричної енергії та палива. Викла- дено відомості, що характеризують сутність електричної енергії, ...
  • Ефективність інформаційних систем: навч. посіб. 

   Нецветаєв, Володимир Анатолійович; Кочура, Євген Віталійович; Манелюк, Лілія Анатоліївна (НГУ, 2014)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів напряму 7.030502 Економічна кібернетика та програми нормативної дисципліни "Ефективність інформаційних систем". Відображено основні показники ...
  • Кинематическая модель оползневых склонов: монография 

   Зуска, Ада Василівна (видавництво НГУ, 2014)
   Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сло- женных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики ...
  • Кондиционирование рудничного воздуха 

   Кузин, Виктор Алексеевич; Кузін, Віктор Олексійович; Алексеенко, Сергей Александрович; Алексеєнко, Сергій Олександрович; Шайхлисламова, Ирина Анатольевна; Шайхлісламова, Ірина Анатоліївна (2014)
   Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические ...
  • Контроль взрывоопасности газовых смесей при аварийных загазированиях горных выработок шахт 

   Голінько, Василь Іванович; Білоножко, Олександр Вікторович; Білоножко, Василь Вікторович (видавництво НГУ, 2014)
  • Механика шахтного подъема: монография. 

   Ильин, Сергей Ростиславович; Ильина, Светлана Сергеевна; Самуся, Владимир Илльич (НГУ, 2014)
   Изложены теоретические основы комплексной механики взаимодействия упругих звеньев шахтных подъемных установок, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических условиях стволов, которые находятся в зонах ...
  • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

   Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії ...
  • Моніторинг умов праці: підручник 

   Голінько, Василь Іванович; Чеберячко, Сергій Іванович; Шибка, Микола Васильович; Яворська, Олена Олександрівна (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт у промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...
  • Міжнародна академічна мобільність молодих учених Дніпропетровщини як прояв глобалізаційних процесів у сучасному світі 

   Шевчук, Марина Олександрівна; Власов, Сергій Федорович; Колісник, Лариса Олексіївна; Безус, Роман Миколайович; Мосьондз, Марина Володимирівна (видавництво НГУ, 2014)
   Подано результати соціологічного дослідження, що проводилося з метою вивчення характеру міжнародної академічної мобільності молодих учених України та Дніпропетровського регіону. Проаналізовано ініціаторів та ...
  • Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Транспортне право» 

   Кострюков, Сергій Володимирович (НГУ, 2014)
   Подано Навчально-методичне забезпечення всіх видів освітньої діяльності з дисципліни “Транспортне право”